~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 95 : เทพเจ้าโซการ์(ของอียิปต์)

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 432
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  2 ต.ค. 50

เทพเจ้าแห่งนครสุสาน 	นับเป็นเวลานานก่อนที่เมืองเมมฟิสจะเกิดขึ้น บริเวณแห่งนั้นเป็นสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งประชาชนชาวไอยคุปต์ทั่วไปนิยมนำศพญาติมิตร
 ไปฝังไว้ในช่วงก่อนยุคราชวงศ์ได้มีเทพเจ้าองค์หนึ่งปรากฎขึ้น มีพระนามว่า "เทพเจ้าโซการ์" ซึ่งชาวไอยคุปต์ที่เคารพบูชาถือว่าพระองค์ คือ ผู้
 พิทักษ์นครสุสาน เดิมทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องรางเล็ก ๆ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรูปร่างเหยี่ยวและนกที่บินอยู่ในระดับสูงเหนือเขตทะเลทรายรอบ
 นครสุสานที่มีชื่อใหม่ว่า "นีโครโปลิส"
 	ครั้นถึงยุคอาณาจักรเก่าก็เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปร่างมนุษย์ มีศีรษะเป็นรูปหัวเหยี่ยวคล้ายเทพเจ้าฮอรัส แต่ภาพเขียนที่ปรากฎทั่วไป 
 ภาพเทพเจ้าโซการ์เป็นภาพที่ประทับอยู่บนก้อนหินหรือบัลลังก์ ถือสัญลักษณ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ ต่อมาในยุคของอาณาจักรใหม่ สัญลักษณ์ได้เปลี่ยน
 เป็นรูปมัมมีหัวเป็นหัวเหยี่ยว เน้นให้เห็นความสัมพันธ์กับพิธีกรรมฝังศพโดยเฉพาะ พระองค์ทรงสวนหัวเหยี่ยวและมงกุฎซ้อนบนประกอบด้วย
 มงกุฎเอเทฟ แผ่นกลมดวงอาทิตย์ เขาสองข้างและงูเห่าสองตัว
 	งานเฉลิมฉลองประจำปีจัดขึ้นในวันที่ 26 ของเดือนที่สี่ของฤดูหนาว พิธีกรรมในช่วงฤดูนี้ถือว่าเทพเจ้าโซการ์มีต้นกำเนิดเป็นเทพเจ้า
 แห่งเกษตรกรรมเช่นเดียวกับเทพเจ้าโอซิริส ในพิธีบรรดานักบวชและสาวกที่เลื่อมใสจะลากเรือที่มีรูปปั้นเทพเจ้าโซการ์ผ่านทุ่งหญ้าที่แห้งแล้ง เชื่อ
 กันว่าพระองค์ทรงให้พรเพื่อให้ทุ่งหญ้าทั้งสองฟากฝั่งมความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง
 	ภายหลังจากได้สร้างนครเมมฟิสแล้ว เทพเจ้าพทาห์ได้กลายเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน ส่วนเทพเจ้าโซการ์ก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งการฝังศพ
 	เชื่อกันว่า พระองค์ทรงประทับอยู่ภายในถ้ำลึกลับที่ชื่อว่า "อิมเฮ็ต" ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้โลกบาดาล ส่วนวิหารบูชาพระองค์ก็อยู่ในเมือง
 เมมฟิสใกล้กับพระวิหารของเทพเจ้าพทาห์
 	สัญลักษณ์ของเทพเจ้าเซเบ็คอีกแบบหนึ่งเป็นรูปมัมมีจระเข้ หรือบุรุษที่มีศีรษะเป็นรูปหัวจระเข้สวมเขา คล้ายเทพอะมัน-รา ตรงระหว่ง
 เขามีแผ่นดวงอาทิตย์และทั้งสองข้ามียูเรอัส (งูเห่า) ข้างละตัว แต่ละตัวก็สวมมงกุฎแผ่นดวงสุริยะเช่นเดียวกัน
 	

85 ความคิดเห็น