~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 37 : คอนแตนตินส์ (ไม่ใช่นักปราบผีน่ะ)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1314
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ก.ย. 50

Constantine The Great

พระเจ้าคอนสแตนตินมหาราช ทรงเป็นจอมจักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงเป็นทั้ง นักรบ และ นักการศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นผู้กำหนดให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรโรมัน และบัญญัติให้ วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการเข้าโบสถ์เพื่อสวดมนต์ภาวนา

จักรพรรดิคอนสแตนติน ประสูติเมื่อราวคริสต์ศักราชที่ 280 ในอาณาจักรโรมันตะวันตก พระบิดาคือ พระเจ้า คอนสแตนตินัสที่ 1 กษัตริย์นักรบแห่งอาณาจักรโรมัน และพระนางเฮเลนา พระองค์มีชื่อเต็มว่า ฟลาวิอุส วาลเลรีอัส ออลีไลอัส คอนสแตนตินัส ทรงออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระบิดาหลายครั้ง ทรงเป็นนักรบผู้กล้าหาญ และเป็นที่ยกย่อง ของบรรดานายทหารในกองทัพ เมื่อพระบิดาสวรรคต พระองค์ก็ได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมัน ตะวันตกแทน

พอเปลี่ยนจักรพรรดิองค์ใหม่ กษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันส่วนที่เหลือ ต่างก็อ้างสิทธิชอบธรรมในการปกครองอาณาจักรโรมันทั้งหมด จึงเกิดการสู้รบกันขึ้น ในที่สุดเหลือจักรพรรดิเพียงสององค์ที่ยังคงสู้รบกันอยู่ คือ จักรพรรดิคอนสแตนติน และ จักรพรรดิมาเซนติอุส

และในปี ค.ศ.312 จักรพรรดิคอนสแตนตินก็ทรงรวบรวมไพร่พลยกกองทัพออกจากกรุงโรม เพื่อทำการต่อสู้กับกองทัพของจักรพรรดิมาเซนติอุส นับว่าเป็นศึกครั้งสำคัญที่สุดของพระองค์ เล่ากันว่าคืนก่อนวันที่จะยกกองทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก พระองค์ทรงบรรทมไม่หลับ ทรงออกมาประทับยืนนอกเต็นท์ที่ประทับ และทอดพระเนตรไปบนท้องฟ้า และทรงเห็นเมฆ เป็นรูปกางเขน พร้อมกับอักษรที่เขียนว่า "By this sign thou shalt conquer" หมายความว่า "ด้วยเครื่องหมายนี้ ท่านจะเป็นผู้พิชิต" พระองค์รู้ได้ทันทีว่า เครื่องหมายแห่งคริสต์ศาสนิกชนนี้ จะดลบันดาลให้พระองค์ได้รับชัยชนะ และในวันต่อมาพระองค์ก็สามารถเอาชนะจักรพรรดิมาเซนติอุสได้ และได้ปกครองอาณาจักรโรมันตะวันตกทั้งหมด

ในปีต่อมา จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงประมาศพระราชโองการแห่งมิลาน (Edict of Milan) เพื่อสถาปนาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำราชอาณาจักร และกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการเข้าโบสถ์เพื่อสวดมนต์ภาวนา

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงปกครองอาณาจักรโรมันตะวันตก จนถึงปี ค.ศ.324 พระองค์ก็ทรงทำสงครามกับจักพรรดิลิซินิอุส แห่งอาณาจักรโรมันตะวันออก และทรงได้รับชัยชนะ และได้ปกครองอาณาจักรโรมันทั้งหมด

จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงเลื่อมใสในคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงต้องการที่จะทำให้คำสอนในคัมภีร์ไบเบิลเกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติ ถึงกับทรงจัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับศาสนาขึ้นที่เมือง Nicaea ในเอเชียไมเนอร์ ในปี ค.ศ.325 เพื่อหาคำตอบที่ว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่แท้จริงใช่หรือไม่ ซึ่งคำตอบของที่ประชุมก็คือใช่

พระราชสมัญญานามว่า "มหาราช" ของจักรพรรดิคอนสแตนตินนั้น นอกจากจะได้มาจากการที่ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ และเป็นผู้รวมอาณาจักรโรมันให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ยังได้มาจากการที่พระองค์ทรงทำให้ชาวคริสต์ในยุคนั้นได้รับการยอมรับ และทำให้ศาสนาคริสต์ลงหลักปักฐานในอาณาจักรโรมันด้วยความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้

ในปี ค.ศ.330 จักพรรดิคอนสแตนตินทรงโปรดให้สร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรโรมันตะวันออก และถูกเรียกว่า "กรุงคอนสแตนติโนเปิล" (Constantinople) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งคอนสแตนติน ซึ่งปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูล เมืองหลวงเก่าของประเทศตุรกีนั่นเอง

จักรพรรดิคอนสแตตินมหาราช ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ.337 รวมพระชนมายุได้ 57 พรรษา

85 ความคิดเห็น