~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 19 : >>>ทวีปเอเชีย<<<

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 931
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    2 ก.ย. 50

ทวีปเอเชีย

แผนที่โลกแสดงที่ตั้งของทวีปเอเชีย
แผนที่โลกแสดงที่ตั้งของทวีปเอเชีย
แผนที่ดาวเทียมแสดงส่วนประกอบทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย
แผนที่ดาวเทียมแสดงส่วนประกอบทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย
แผนที่ทวีปเอเชีย
แผนที่ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปแอฟริกา-ยูเรเชีย มีเขตแดนที่คลุมเครือโดยเฉพาะเขตต่อระหว่างเอเชียกับยุโรป ทวีปเอเชียกับแอฟริกาบรรจบกันที่ใดที่หนึ่งใกล้กับคลองสุเอซ (Suez Canal) ในอียิปต์ แนวเขตแดนระหว่างเอเชียกับยุโรปผ่านช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) ทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) ช่องแคบบอสโพรัส (Bosporus) ทะเลดำ (Black Sea) แนวสันเขาบริเวณเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) (บางคนว่าผ่านทะลุแอ่งคูมา-มานิช - Kuma-Manych Depression) ทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) แม่น้ำอูราล (Ural River) (บางคนว่าผ่านแม่น้ำเอมบา - Emba River) และเทือกเขาอูรัล (Ural Mountains) ถึงหมู่เกาะโนวายาเซมเลีย (Novaya Zemlya) เอเชียมีประชากรราว 60% ของประชากรโลก

พื้นที่ที่เป็นทวีปเอเชียยังรวมถึงเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ที่อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่

อนุภูมิภาค

ทวีปเอเชียนอกจากจะเป็นอนุภูมิภาคของทวีปยูเรเชีย ยังอาจแบ่งออกเป็นส่วนย่อยดังนี้

 เอเชียเหนือ

นักภูมิศาสตร์ใช้คำนี้น้อยมาก แต่โดยปกติหมายถึงรัสเซีย เรียกอีกอย่างว่าไซบีเรีย บางครั้งรวมถึงประเทศทางตอนเหนือของเอเชียด้วย เช่น คาซัคสถาน

 เอเชียกลาง

โดยทั่วไป ประเทศในเอเชียกลางได้แก่

 เอเชียตะวันออก

ประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่

นอกจากนี้ อาจรวมถึงประเทศเวียดนามด้วย

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศบนคาบสมุทรมลายู คาบสมุทรอินโดจีน เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย

ประเทศมาเลเซียแยกได้เป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้คั่นกลาง ทั้งสองส่วนมีทั้งพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินใหญ่และเกาะ

เอเชียใต้

เอเชียใต้อาจเรียกอีกอย่างว่าอนุทวีปอินเดีย ประกอบด้วย

 เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (หรือ เอเชียตะวันตก)

ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามักเรียกอนุภูมิภาคนี้ว่าตะวันออกกลาง บางครั้ง 'ตะวันออกกลาง' อาจหมายรวมถึงประเทศในแอฟริกาเหนือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้แบ่งย่อยได้เป็น

 ความหนาแน่นของประชากร

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประเทศ/เขตปกครอง เรียงลำดับตามความหนาแน่นของประชากร ในหน่วยคนต่อตารางกิโลเมตร

ค่าในตารางนี้อาจน้อยกว่าค่าที่แสดงในบทความของแต่ละประเทศ เนื่องจากรวมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำ (ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแม่น้ำ) ด้วย

ความหนาแน่นประชากรของ รัสเซีย อียิปต์ และตุรกี เป็นตัวเลขที่รวมทั้งประเทศ แม้ว่ามีเพียงบางส่วนของประเทศเท่านั้นที่อยู่ในทวีปเอเชีย ตารางนี้รวมประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจานไว้ด้วย แม้ว่าประเทศเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรป

เวสต์แบงก์ (West Bank) และฉนวนกาซา (Gaza Strip) ไม่ได้แยกกัน แต่รวมกันเป็นดินแดนปาเลสไตน์

85 ความคิดเห็น