~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 179 : ซาตาน

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 520
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    7 ม.ค. 51

ซาตาน มาจากภาษาอังกฤษ (Satan) ซึ่งยืมมาจากภาษาอาหรับ ว่า ชัยฏอน (ในพระคัมภีร์เป็นภาษาฮีบรู แปลว่า ปฏิปักษ์ หรือผู้ขัดขวาง)ซาตานคือผู้ที่เป็นศัตรูของพระเจ้าในคริสต์ เป็นตัวต้นตอของความชั่วร้าย ปิศาจ และความมืด ซาตานแตกต่างจากปิศาจทั่วไปเพราะซาตานคือเจ้าแห่งปิศาจทั้งมวล มารร้ายที่ล่อหลอกมนุษย์ให้หลงผิด และกระทำความชั่ว

ความเชื่อ

เมื่อพูดถึงซาตาน คนทั่วไปมักจะนึกถึงตัวประหลาดที่มีเขา 2 เขา หรือผีที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว แต่แท้จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าซาตานนั้นเป็นทูตสวรรค์ชั้นสูง มีรูปร่างงดงาม ฉลาด เป็นทูตสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบ และพระเจ้าได้ทรงตั้งให้อยู่ท่ามกลางเครูบ มีชื่อเรียกว่าลูซิเฟอร์ ดังที่ปรากฏในหนังสือประกาศกเอเสเคียล 28:12 - 15

"บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทคร่ำครวญเพื่อกษัตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบเต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่างพร้อมสรรพ เจ้าอยู่ในเอเดนพระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า คือทับทิม บุษราคัมน้ำอ่อน เพชร เพทาย โกเมน และมณีโชติ ไพฑูรย์ มรกต และเบริล เพชรพลอยเหล่านี้ฝังในทองคำและลวดลายแกะสลักก็เป็นทองคำ สิ่งเหล่านั้นจัดเตรียมไว้ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา เราตั้งเจ้าให้อยู่กับเครูบ ผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้ เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง"

อัครเทวดามีคาแอลกำลังจัดการลูซิแฟร์
อัครเทวดามีคาแอลกำลังจัดการลูซิแฟร์

พระเจ้าไม่ได้สร้างซาตาน พระองค์สร้างแต่ทูตสวรรค์ ซาตานเกิดขึ้นจากความหยิ่งผยองของทูตสวรรค์ตนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ที่คิดว่าตนเองรูปร่างงดงาม มีตำแหน่งสูงกว่าบรรดาทูตสวรรค์องค์อื่น ๆ และฉลาดที่สุด ดังนั้นตนจึงสมควรที่จะได้รับการยกย่อง ได้รับการนมัสการแทนพระเจ้า

แต่ในหลักการทางศาสนาอิสลาม พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างซาตานหรือไซฏอน ซาตานเป็นศัตรูของชาวมุสลิม ซาตานจะคอยหลอกให้มนุษย์ทำแต่ในสิ่งที่ชั่ว

"จิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทำให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลงเพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า เราเหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้ว เราตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลาย เพื่อตาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยู่ที่เจ้า" เอเสเคียล 28:17

ความหยิ่งยโสนี้เป็นหนึ่งในความบาปที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง เหมือนกับที่บอกไว้ในพระธรรมสุภาษิต 6:16 - 19 ดังนี้

"มีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียด มีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ ตายโส ลิ้นมุสา และมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก จิตใจที่คิดแผนงานโหดร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่ว พยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง"

เพราะความหยิ่งผยองนี้เอง ซาตานจึงถูกพระเจ้าขับไล่จากสวรรค์ และถูกผลักให้ตกลงมายังโลกมนุษย์ ตกลงมายังปากแดนของคนตาย

"โอดาวประจำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด แต่เจ้าถูกนำลงมาสู่แดนคนตาย ยังที่ลึกของปากแดน" อิสยาห์ 14:12-15

อย่างไรก็ตาม ซาตานกับลูซิเฟอร์อาจไม่ใช่ทูตสวรรค์ตนเดียวกัน Jewish Encyclopediaระบุว่าในคัมภีร์ฮิบรูหลายฉบับนั้น ซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ล่อลวงและทรมานมนุษย์เพื่อพิสูจน์ศรัทธาเท่านั้น ไม่อาจกระทำตามใจตนได้ นอกจากลูซิเฟอร์แล้วยังมีอดีตทูตสวรรค์อีกสามตนที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นซาตานบ่อยๆคืออแบดดอน (Abaddon - Angel of the Abyss) เบลเซบับ (Beelzebub - Lord of the Flies) และซามาเอล (Samael - Poison of God)

 ลัทธิบูชาซาตาน

เป็นกลุ่มคนที่นับถือซาตานหรือปิศาจร้าย ในสมัยก่อนมักถูกไล่ล่าและประหารเพราะถือเป็นพวกนอกรีต

 ความเชือเกี่ยวกับลัทธิบูชาซาตาน

ลัทธิบูชาซาตาน หรือพวกนอกรีตนั้น เริ่มถูกรู้จักกันมาเมื่อยุคกลาง พวกคนเหล่านี้จะทำพิธีกรรมกันอย่าลับๆ เช่นการเอาโครงกระดูกของผู้ตาม มาฝนให้เป็นผง ผสมกับเลือดแล้วดื่ม เพื่อเพิ่มพลังชีวิต นอกจากนั้น หญิงสาวพรหมจารีคนใดที่ต้องการจะอุทิศพรหมจรรย์ของเธอ หรือการเข้าร่วมเป็นสาวกของซาตานนั้น จะต้องทำพิธีแก้ผ้าและเข้าไปสวดมนต์ในป่า เมื่อมีงูตัวใหญ่ออกมาพันรอบกายของเธอ แสดงว่าเธอได้ยอมรับแล้วว่าเป็นผู้รับใช้ของซาตาน

รูปลักษณ์ของซาตาน

ไม่อาจอธิบายได้ชัดเพราะมีหลายแบบตามท้องถิ่น(อาจเป็นปางต่าง ๆ เหมือนเทพเจ้า)รูปลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นปิศาจมีเขาแพะบนหัว ผิวหนังหยาบ ตาสีแดง ฟันแหลมมีทรวงอกเป็นของผู้หญิงและท่อนล่างเป็นแพะถือตรีศูล(สามง่าม)เป็นอาวุธ นอกจากนี้แล้วยังมีรูปลักษณ์อื่นๆอีกมากตามแต่จิตนาการของผู้คน(เคยมีการใช้รูปงูเป็นเครื่องหมายของซาตาน เนื่องจากซาตานเคยจำแลงกายเป็นงูในตอนล่อลวงเอวา(อีฟ)ให้กินผลไม้ต้องห้าม)

85 ความคิดเห็น