~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 140 : ออราทอริโอ(แนวเพลงจ้า)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1156
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    2 พ.ย. 50

ออราทอริโอ(Oratorio)

                ออราทอริโอ เป็นบทเพลงทีมีความสำคัญมากประเภทหนึ่งเนื่องจากเป็นบทเพลงขนาดใหญ่เกี่ยวกับศาสนา กำเนิดของออราทอริโอสามารถสืบค้นได้ถึงประมาณปี ค.ศ. 1600 มีผลงานของCavalieri คือ Rappresentazione di anima e di corpo ซึ่งเป็นผลงานคล้ายโอเปร่า คือมีการแสดงประกอบฉาก การแต่งกาย ซึ่งอาจเรียกว่า โอเปร่าศักดิ์สิทธิ์ (sacred opera) ผลงานที่มีลักษณะเป็นออราทอริโอแท้จริงคือ การประพันธ์ของCarissimi (ค.ศ.1605-ค.ศ.1674) เช่น Jephta, Judicium เป็นต้น

สุนทรีย์

                สุนทรีย์ของออราทอริโอคือความสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบดนตรีที่ผู้ฟังได้รับ เนื่องจากออราทอริโอเป็นบทเพลงที่มีทั้งการขับร้องและการบรรเลงด้วยวงออร์เคสตรา สีสันขององค์ประกอบดนตรีทั้งหมดสามารถรับฟังได้จากออราทอริโอ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นความงดงามยิ่งของโสตศิลป์ นอกจากนี้บทร้องที่ไพเราะแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆอย่างเด่นชัด ซึ่งเน้นถึงความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าของคริสต์ศาสนาเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ออราทอริโอสูงไปด้วยคุณค่า

แมส (mass)

            แมส คือบทเพลงสวดในนิกายโรมันคาทอธิลิก ซึ่งมีมานานนับศตวรรษ ใช้ในการสวด การพิธีต่างๆ คำว่า mass มาจากคำว่า ในภาษาละตินว่าmissa มีที่มาจากประโยคที่ว่า “Ite, missa est congregatio” แปลว่า ไปได้ การประชุมสวดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นประโยคในช่วงสุกท้ายของการกระทำพิธีสวด

สุนทรีย์

แมสเป็นบทเพลงที่มีรูปแบบความหลากหลาย ปกติผู้ฟังทั่วไปมักได้ยินเพลงแมสตั้งแต่ยุคบาโรคเป็นต้นมา ได้แก่ รูปแบบเพลงที่มีการขับร้องและบรรเลงของวงออร์เคสตรา บทเพลงประเภทนี้มีความงดงามสมบูรณ์เนื่องจากสีสันของบทเพลงมีองค์ประกอบดนตรีครบถ้วน

 

85 ความคิดเห็น