~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 136 : สมัยเรเนสซองส์

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 5418
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 3 ครั้ง
    2 พ.ย. 50

สมัยเรเนสซองส์ (Renaissance)

สมันเรเนสซองส์ หรือสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา เริ่มประมาณค.ศ. 1450-1600 เพลงศาสนายังมีความสำคัญอยู่เช่นเดิม เพลงสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความบันเทิง ความสนุกสนานก็เกิดขึ้นด้วย การประสานเสียงได้รับการพัฒนาให้กลมกลืนขึ้น เพลงศาสนาเป็นรากฐานของทฤษฎีการประสานเสียง เพลงในยุคนี้แบ่งเป็นสองแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เรียกว่า อิมมิเททีฟโพลีโฟนี (Imitative Polyphony) คือ มีหลายแนว และแต่ละแนวจะเริ่มไม่พร้อมกัน ทุกแนวเสียงมีความสำคัญ แบบที่สองเรียกว่า โฮโมโพนี (Homophony) คือ มีหลายแนวเสียง และบรรเลงไปพร้อมกัน มีเพียงแนวเสียงเดียวที่เด่น แนวเสียงอื่นๆเป็นเพียงเสียงประกอบ เพลงในสมัยนี้ยังไม่มี การแบ่งจังหวะที่แน่นอน คือ ยังไม่มีการแบ่งห้องออกเป็น3/4 หรือ4/4 เพลงส่วนใหญ่ก็ยังเกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนาอยู่เพลงประกอบขั้นตอนต่างๆของศาสนาที่สำคัญ คือเพลงแมส (Mass) และโมเต็ท(Motet) คำร้องเป็นภาษาละติน เพลงที่ไม่ใช่เพลงศาสนาก็เริ่มนิยมกันมากขึ้น ได้แก่ เพลงประเภท แมดริกัล(Madrigal) ซึ่งมีเนื้อร้องเกี่ยวกับความรัก หรือยกย่องบุคคลสำคัญ และมักจะมีจังหวะสนุกสนาน นอกจากนี้ยังใช้ภาษาประจำชาติของแต่ละชาติ องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของดนตรียุคนี้ที่ถูกนำมาใช้ คือ ความดังเบาของเสียงดนตรี

ประเภทบทเพลงของดนตรีตะวันตก

บทเพลงของดนตรีตะวันตก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.ดนตรีขับร้อง(Vocal Music) เป็นดนตรีที่เกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์ ใช้เสียงมนุษย์เปล่งออกมาเป็นระดับสูง- ต่ำ ซึ่งมีทั้งที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นเพลงพื้นบ้านธรรมดาทั่วไป

ดนตรีศาสนามีแบบแผนการประพันธ์ที่ถูกหลักวิชาคีตศาสตร์ ด้วยเป็นเรื่องความเลื่อมใสศรัทธา และมีเนื้อร้องเป็นบทสวดมนต์ จึงมีการบรรจงแต่งทำนองบทสวดกันจนเกิดเป็นวิชาการมากขึ้น จัดเป็นเพลงร้องอมตะ เช่น เพลงชานท์(Chant) ออร์กานุม(Organum)โมเต็ท(Motet) คอนดึกตุ๊ส(Conductus) ฯลฯ ส่วนฝ่ายคฤหัสถ์ก็มี เพลงแมดริกัล (madrigal) และอุปรากร(Opera)

2.ดนตรีบรรเลง (Intrumental Music) คือดนตรีที่ใช้ดนตรีบรรเลงล้วน ไม่มีการขับร้อง เป็นดนตรีที่ให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดแสดงคุณลักษณะของเสียงได้เต็มที่แทนน้ำเสียงมนุษย์ ดนตรีบรรเลง ถือเป็นดนตรีอมตะ(Art Music) นับแต่ศตวรรษที่14 เป็นต้นมา เครื่องดนตรีเริ่มเข้ามาร่วมกับการขับร้องจนในกลางศตวรรษที่16 เมื่อมีการแสดงอุปรากร ดนตรีบรรเลงจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ นับแต่นั้นก็มีการพัฒนาดนตรีบรรเลงมาตามลำดับและเจริญสูงสุดในสมัยคลาสิค

บทเพลงบรรเลงที่ควรรู้จัก ได้แก่ Symphony, Concerto, Chamber Music และ Sonata

บทเพลงขับร้อง Oratorio และ Mass

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 3 ครั้ง

85 ความคิดเห็น