~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 135 : ~~+ซิมโฟนี+~~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 841
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    2 พ.ย. 50

ซิมโฟนี

                ซิมโฟนีเป็นบทเพลงที่ไพเราะน่าฟัง เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังเพลงทั่วไป เนื่องจากมีความยิ่งใหญ่และบรรเลงโดยวงออร์เคสตราซึ่งมีเครื่องดนตรีครบทั้งสี่ประเภท คือ เครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องตี ซิมโฟนีถือกำเนิดมาในยุคคลาสสิกและเป็นบทเพลงที่ผู้ประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงทั้งหลาย นิยมประพันธ์ตลอด ไม่ว่าจะเป็น ไฮเดิน (Haydn) โมทชาร์ท (Mozart) เบโธเฟน(Beethoven)

ไซคอฟสกี(Tchaikovsky) ดรอชาค โฮลส์ท เป็นต้น

 ประวัติ

                ซิมโฟนีเป็นบทเพลงที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตรา รูปแบบที่เห็นกันทุกวันนี้คือซิมโฟนีในยุคคลาสสิก ซึ่งได้พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยกำเนิดมาจากรูปแบบอิตาเลียน โอเวอร์เจอร์ ที่เรียกว่า ซินโฟเนีย (sinfonia) ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีสามส่วน คือเร็ว-ช้า-เร็ว ต่อมาได้มีการพัฒนาบทเพลงโอเวอร์เจอร์เพื่อใช้บรรเลงนำก่อนการแสดงโอเปร่าซึ่งเป็นบทเพลงที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตราแต่เพียงอย่างเดียว แยกจากการแสดงโอเปร่า จึงกลายเป็นบทเพลงประเภทใหม่ขึ้นมา โดยได้เพิ่มท่อนมินูเอทเป็นท่อนที่สามขึ้นมาทำให้บทเพลงประเภทนี้มีสี่ท่อน รูปแบบซิมโฟนีที่สร้างขึ้นนี้ไฮเดินเป็นผู้มีส่วนพัฒนาอยู่มาก บางครั้งจึงมีผู้ขนานนามไฮเดินว่า บิดาแห่งซิมโฟนี โฮเดินประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีไว้เป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยบท ผู้ประพันธ์ในยุคคลาสสิกคือโมทซาร์ทได้ประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีไว้หว่าสี่สิบบท เบโธเฟนประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีไว้เพียงเก้าบท หลังจากนั้นได้มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบจนทำให้ซิมโฟนีเป็นบทเพลงที่มีขนาดยาวมากขึ้น ใช้วงออร์เคสตราใหญ่ขึ้น ผ็ประพันธ์เพลงในยุคต่อมา ล้วนนิยมประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีไว้เสมอ

                สุนทรีย์

                สุนทรีย์ของซิมโฟนีอยู่ทีความหลากหลายของสีสันเครื่องดนตรีที่ผสมผสานกัน ความมีพลังของ

เครื่องดนตรีทั้งวงออร์เคสตราที่บรรเลงประสานเสียงกระหึ่ม การสอดรับและล้อกันของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละประเภท และในบางขณะจะมีเพียงเสียงแผ่วเบาของเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังให้จินตนาการไปอย่างไร้ของเขต นอกจากนี้ลีลาจังหวะและรูปแบบที่กำหนดไว้แต่ละท่อนทำให้ท่วงทำนองและเสียงประสาน ตลอดจนองค์ประกอบดนตรีอื่นๆแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้นับเป็นเสน่ห์ที่สำคัญยิ่งของซิมโฟนี ผู้ฟังซิมโฟนีจึงควรศึกษาเรื่องราวของซิมโฟนีแต่ละบทและฟังบทเพลงซิมโฟนีเพื่อให้ได้รับอรรถรสทางสุนทรีย์ของซิมโฟนีได้อย่างครบถ้วน

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

85 ความคิดเห็น