~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 127 : อันนี้เอามาเพิ่มเป็นข้อมูลเล็กน้อย เรื่องรังสีแม่เหล็ก

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 160
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    25 ต.ค. 50

รังสีคลื่นแม่เหล็กเรื่องราวของการกระจ่ายรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากรังสีจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเรา เรียกว่าหันไปทางไหนเราก็พบกับการแพร่กระจายของรังสีประเภทนี้
ถ้าจะพูดกันแล้วรังสีจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถือเป็นรังสีชนิดเดียวกับที่ใช้อุ่นและทำอาหารของเตาไมโครเวฟ เพียงแต่รังสีจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิด จะมีปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันตามแต่การใช้งาน และองค์ประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์แต่ละชนิด แต่ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีหลักฐานที่เด่นชัดถึงผลที่จะเกิดอันเนื่องมาจากการส่งผ่านความร้อนของคลื่นไมโครเวฟผ่านเซลล์ของมนุษย์ แต่จากผลการทดลองที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการทำการทดลองกับหนู ได้แสดงให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงและยีนส์ DNA ถูกทำลายลงเป็นผลมาจากรังสีไมโครเวฟ
นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอันตรายจากรังสีไมโครเวฟอีกด้วย โดยกล่าวว่า รังสีนี้จะทำลายเซลล์ประสาท เซลล์ตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์มาดาร โรคต้อกระจก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโลหิต และยังเป็นสาเหตุให้เกิดความอ่อนแอในระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย
ถ้าจะสรุปง่ายๆ ว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบเดียวกับรังสีไมโครเวฟ คงจะบอกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันนั่นเอง นั่นได้แก่ วิทยุ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เสาส่ง เป็นต้น แต่วิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่มีแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคลื่นไมโครเวฟนั้น สามารถทำได้ คือ ต้องใช้ความระมัดระวังและใช้เท่าที่จำเป็น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PCT. อันตรายจากการแพร่กระจ่ายรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. 5 กุมภาพันธ์ 2545.
เดลินิวส์. : 12

85 ความคิดเห็น