Chinese songs (Lyrics, Pinyin&Thai)

ตอนที่ 17 : เพลง 绿色 (สีเขียว) by 陈雪凝

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1,906
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 24 ครั้ง
  25 เม.ย. 62

绿色(Lǜsè)

演唱:陈雪凝 (Chén Xuěníng)

เพลง สีเขียว   ร้องโดย เฉินเสวี่ยหนิง

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 

 

Pinyin & Translations by Asakura

若不是你突然闯进我生活

Ruò bùshì nǐ túrán chuǎng jìn wǒ shēnghuó

ถ้าหากคุณไม่พลันเข้ามาในชีวิตฉัน

我怎会把死守的寂寞放任了

wǒ zěn huì bǎ sǐshǒu de jìmò fàngrènle

ฉันจะปลดปล่อยความอ้างว้างที่ยึดติดมาตลอดได้ไง

  

 

 

说不痛苦那是假的

shuō bu tòngkǔ nà shì jiǎ de

ที่บอกว่าไม่เจ็บปวดนั่นเป็นของปลอม

毕竟我的心也是肉做的

bìjìng wǒ de xīn yěshì ròu zuò de

ไม่ว่ายังไงหัวใจของฉันก็สร้างขึ้นมาจาก(เลือด)เนื้อ

Pinyin & Translations by Asakura

你离开时我心里的彩虹

nǐ líkāi shí wǒ xīnlǐ de cǎihóng

ตอนที่คุณจากไป สายรุ้งที่อยู่ในใจของฉัน

就变成灰色

jiù biànchéng huīsè

ก็กลายเป็นสีเทา

  

 

 

 

说不心酸那是假的

shuō bu xīnsuān nà shì jiǎ de

ที่บอกว่าไม่เสียใจนั่นเป็นของปลอม

如果我真的没那么爱过

rúguǒ wǒ zhēn de méi nàme àiguò

หากฉันไม่ได้รักมากขนาดนั้นจริงๆ

爱着一个没有灵魂的人

àizhe yīgè méiyǒu línghún de rén

จะยังรักอยู่ จนเหมือนคนที่ไร้วิญญาณแบบนี้?

世界都是黑色

shìjiè dōu shì hēisè

แล้วโลกทั้งหมดก็ล้วนกลายเป็นสีดำ

 

 

若不是你突然闯进我生活

ruò bùshì nǐ túrán chuǎng jìn wǒ shēnghuó

ถ้าหากคุณไม่พลันเข้ามาในชีวิตฉัน

我怎会把死守的寂寞放任了

wǒ zěn huì bǎ sǐshǒu de jìmò fàngrènle

ฉันจะปลดปล่อยความอ้างว้างที่ยึดติดมาตลอดได้ไง

爱我的话你都说 爱我的事你不做

ài wǒ dehuà nǐ dōu shuō ài wǒ de shì nǐ bù zuò

ที่บอกว่ารักฉัน คุณก็พูดแล้ว แต่คุณกลับไม่ทำอะไรที่แสดงว่ารักฉันเลย

我却把甜言蜜语当做你爱我的躯壳

wǒ què bǎ tiányánmìyǔ dàngzuò nǐ ài wǒ de qūké

ฉันกลับเอาถ้อยคำหวานหูที่เป็นแค่เปลือกนอกมาคิดเองเออเองว่าคุณรักฉัน

你的悲伤难过我不参破

nǐ de bēishāng nánguò wǒ bù cān pò

ความเศร้าเสียใจของคุณ ฉันมองมันไม่ออกเลย

我也会把曾经的且过当施舍

wǒ yě huì bǎ céngjīng de qiě guòdàng shīshě

ฉันก็จะถือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นเป็นการทำทานแล้วกัน

不去计较你太多 从此你在我心里只剩绿色

bù qù jìjiào nǐ tài duō cóngcǐ nǐ zài wǒ xīnlǐ zhǐ shèng lǜsè

จะไม่ไปโวยวายกับคุณมากเกินไป ตั้งแต่นี้คุณจะเป็นได้แค่สีเขียวในใจของฉัน

 

 

说很快活那是假的

shuō hěn kuàihuó nà shì jiǎ de

คำพูดที่แสนร่าเริงนั่นเป็นของปลอม

你的名字依然那么深刻

nǐ de míngzì yīrán nàme shēnkè

ชื่อของคุณยังคงฝังลึกอยู่อย่างนั้น

每个字都刺穿我的心脏

měi gè zì dōu cì chuān wǒ de xīnzàng

ทุกๆตัวอักษรล้วนเสียดแทงเข้ามาในใจของฉัน

那鲜明的痛是红色

nà xiānmíng de tòng shì hóngsè

ความเจ็บปวดที่ชัดเจนนั่นเป็นสีแดง

   Pinyin & Translations by Asakura

 

 

 

 

 

若不是你突然闯进我生活

ruò bùshì nǐ túrán chuǎng jìn wǒ shēnghuó

ถ้าหากคุณไม่พลันเข้ามาในชีวิตฉัน

我怎会把死守的寂寞放任了

wǒ zěn huì bǎ sǐshǒu de jìmò fàngrènle

ฉันจะปลดปล่อยความอ้างว้างที่ยึดติดมาตลอดได้ไง

爱我的话你都说 爱我的事你不做

ài wǒ dehuà nǐ dōu shuō ài wǒ de shì nǐ bù zuò

ที่บอกว่ารักฉัน คุณก็พูดแล้ว แต่คุณกลับไม่ทำอะไรที่แสดงว่ารักฉันเลย

我却把甜言蜜语当做你爱我的躯壳

wǒ què bǎ tiányánmìyǔ dàngzuò nǐ ài wǒ de qūké

ฉันกลับเอาถ้อยคำหวานหูที่เป็นแค่เปลือกนอกมาคิดเองเออเองว่าคุณรักฉัน

你的悲伤难过我不参破

nǐ de bēishāng nánguò wǒ bù cān pò

ความเศร้าเสียใจของคุณ ฉันมองมันไม่ออกเลย

我也会把曾经的且过当施舍

wǒ yě huì bǎ céngjīng de qiě guòdàng shīshě

ฉันก็จะถือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นเป็นการทำทานแล้วกัน

不去计较你太多 从此你在我心里只剩绿色

bù qù jìjiào nǐ tài duō cóngcǐ nǐ zài wǒ xīnlǐ zhǐ shèng lǜsè

จะไม่ไปโวยวายกับคุณมากเกินไป ตั้งแต่นี้คุณจะเป็นได้แค่สีเขียวในใจของฉัน

ฮู..

   Pinyin & Translations by Asakura

 

 


若不是你突然闯进我生活

ruò bùshì nǐ túrán chuǎng jìn wǒ shēnghuó

ถ้าหากคุณไม่พลันเข้ามาในชีวิตฉัน

我怎会把死守的寂寞放任了

wǒ zěn huì bǎ sǐshǒu de jìmò fàngrènle

ฉันจะปลดปล่อยความอ้างว้างที่ยึดติดมาตลอดได้ไง

爱我的话你都说 爱我的事你不做

ài wǒ dehuà nǐ dōu shuō ài wǒ de shì nǐ bù zuò

ที่บอกว่ารักฉัน คุณก็พูดแล้ว แต่คุณกลับไม่ทำอะไรที่แสดงว่ารักฉันเลย

我却把甜言蜜语当做你爱我的躯壳

wǒ què bǎ tiányánmìyǔ dàngzuò nǐ ài wǒ de qūké

ฉันกลับเอาถ้อยคำหวานหูที่เป็นแค่เปลือกนอกมาคิดเองเออเองว่าคุณรักฉัน

 


 

若不是你突然闯进我生活

ruò bùshì nǐ túrán chuǎng jìn wǒ shēnghuó

ถ้าหากคุณไม่พลันเข้ามาในชีวิตฉัน

我怎会把死守的寂寞放任了

wǒ zěn huì bǎ sǐshǒu de jìmò fàngrènle

ฉันจะปลดปล่อยความอ้างว้างที่ยึดติดมาตลอดได้ไง

爱我的话你都说 爱我的事你不做

ài wǒ dehuà nǐ dōu shuō ài wǒ de shì nǐ bù zuò

ที่บอกว่ารักฉัน คุณก็พูดแล้ว แต่คุณกลับไม่ทำอะไรที่แสดงว่ารักฉันเลย

我却把甜言蜜语当做你爱我的躯壳

wǒ què bǎ tiányánmìyǔ dàngzuò nǐ ài wǒ de qūké

ฉันกลับเอาถ้อยคำหวานหูที่เป็นแค่เปลือกนอกมาคิดเองเออเองว่าคุณรักฉัน

你的悲伤难过我不参破

nǐ de bēishāng nánguò wǒ bù cān pò

ความเศร้าเสียใจของคุณ ฉันมองมันไม่ออกเลย

我也会把曾经的且过当施舍

wǒ yě huì bǎ céngjīng de qiě guòdàng shīshě

ฉันก็จะถือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นเป็นการทำทานแล้วกัน

 

 

 

若不是你突然闯进我生活

ruò bùshì nǐ túrán chuǎng jìn wǒ shēnghuó

ถ้าหากคุณไม่พลันเข้ามาในชีวิตฉัน

我怎会把死守的寂寞放任了

wǒ zěn huì bǎ sǐshǒu de jìmò fàngrènle

ฉันจะปลดปล่อยความอ้างว้างที่ยึดติดมาตลอดได้ไง

 Pinyin & Translations by Asakura

爱我的话你都说 爱我的事你不做

ài wǒ dehuà nǐ dōu shuō ài wǒ de shì nǐ bù zuò

ที่บอกว่ารักฉัน คุณก็พูดแล้ว แต่คุณกลับไม่ทำอะไรที่แสดงว่ารักฉันเลย

我却把甜言蜜语当做你爱我的躯壳

wǒ què bǎ tiányánmìyǔ dàngzuò nǐ ài wǒ de qūké

ฉันกลับเอาถ้อยคำหวานหูที่เป็นแค่เปลือกนอกมาคิดเองเออเองว่าคุณรักฉัน 


  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 陳雪凝
นักร้อง: เฉินเสวี่ยหนิง


Pinyin และแปลโดย Asakura

หมายเหตุ: ในลำดับชั้นสีโบราณของประเทศจีน สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ที่ต่ำต้อยที่สุด

ดังนั้น "สีเขียว" จึงดูเหมือนจะบ่งบอกถึงความรักที่ต่ำต้อยและน่าผิดหวัง

 Please :)

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 24 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

15 ความคิดเห็น

 1. #15 Thisisrin (จากตอนที่ 17)
  วันที่ 27 มกราคม 2563 / 22:17

  แปลดีมากเลยค่ะ ชอบมากเลย อยากให้แปลเพลง qi feng le ของ wu qing feng ค่ะ

  #15
  0
 2. #12 ??? (จากตอนที่ 17)
  วันที่ 14 เมษายน 2562 / 12:01

  กำลังหาอยู่พอดีเลย ขอบคุณนะค้าบบบบ

  ตอนจบแอบเจ็บนิดๆ55555

  #12
  1
  • #12-1 Asakura P(จากตอนที่ 17)
   25 เมษายน 2562 / 22:40
   ยินดีค่า
   #12-1