ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ぃ Gentle ✿ Theme V.2

ตอนที่ 10 : ✿ Pink Floral

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 25 พ.ค. 60

Pink Floral
 


 
<style name="delToolbar" type="text/css">
.toolbar{display:none!important;
}
#main.clear{
position: relative;
top:-45px!important;
}<!--(cr.itim)--></style>
<style name="credit.nongjumpa" type="text/css">
div#big_head{
width:836px!important;
height:150px!important;
padding:0px!important;
}
-panorama,.banner-wrapper,
.leaderboard new-style{
display:none!important;
}</style>
<style name="LOMA" type="text/css">
div#main.clear{ 
background:none!important; 
}
body{ 
background:url(http://i.imgur.com/UpbLBUg.png)!important;
background-repeat:repeat; 
background-position:center!important; 
background-attachment:fixed!important; 
}
::selection { background: #d98f8c;color: #fff;}
::-moz-selection { background: #d98f8c;color: #fff;}
.cl_pagetab li.cur { background: #d98f8c;color: #fff;
}
 .writer-section-body,.publishWrap,
 .story, #big_head, .content, #content_name,
 .box03, .box06,.box04_page, .cm-box-area,
 .comment-tabbable .comment-tabs .active button,
 .cm-box-area .member, .cm-box-area .guest,
 .reviews01, .reviews02, .more_review{
 background:#fff!important;
 border:none!important;
}
 .head1{
 background:#d98f8c!important;
 outline:1px dashed #f8e9da;
outline-offset:-9px;
 padding-top:25px;
 padding-bottom:20px;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
 }
 p#big_text{
 color:#fff!important;
 text-shadow:2px 2px 2px #695c58;
 font-family:tahoma;
 font-size:32px!important;
 font-style:normal;
  }
 p#big_text:hover{
 color:#f8f5ef!important;
 letter-spacing:1px;
 text-shadow:2px 2px 2px #695c58;
 }
h2,.box04_head{
 background:#d98f8c!important;
 }
 h2.box02,.box04_head{
 outline:1px dashed #f8e9da;
 outline-offset:-5px;
 }
 h2.box04_head02{
 top:-9px!important;
 }
 h2.box04_head02,h2>p,
 h2 p span,.favor,
 a.box04_head03{
 color:#fff!important;
 text-shadow:1px 1px 1px #d98f8c;
 background:none!important;
 }
 .favor:hover,
 a.box04_head03:hover{
 text-shadow:none!important;
 }
 a.box04_head03{
 height:23px;
 line-height:24px;
 float:right;
 text-indent:30px;width:150px;
 }
 P.vote_m{
 color:#ce8c8c!important;
 border-right:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 div>a.review{
 color:#fff!important;
 background:#f2a5a5!important;
 border:1px dashed #f8d6d3!important;
 text-transform:lowercase;
 border-radius:50%!important;
 box-shadow: 0 0 0 3px #f1e8cd;
 -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px #f1e8cd;
 -moz-box-shadow: 0 0 0 3px #f1e8cd;
 -webkit-transform: scale(.9)!important;
 -moz-transform: scale(.9)!important;
 -webkit-transition:2s;
 -moz-transition:2s;
 }
div>a.name_sb01{
 color:#fff!important;
 background:#e4aaad!important;
 border:1px dashed #f8d6d3!important;
 text-transform:lowercase;
 border-radius:50%!important;
 box-shadow: 0 0 0 3px #f1e8cd;
 -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px #f1e8cd;
 -moz-box-shadow: 0 0 0 3px #f1e8cd;
 -webkit-transform: scale(.9)!important;
 -moz-transform: scale(.9)!important;
 -webkit-transition:2s;
 -moz-transition:2s;
 }
 div>a.review:hover{
 -webkit-transform:scale(1.0)!important;
 transform:scale(1.0);
 -webkit-transition:.5s;
 -moz-transition:.5s;
 }
 div>a.name_sb01:hover{
 -webkit-transform:scale(1.0)!important;
 transform:scale(1.0);
 -webkit-transition:.5s;
 -moz-transition:.5s;
 }
.staticon.-lg{font-size:17px!important;}
 .story-action-wrapper>.actionbutton.-disabled>.staticon{
 color:#fff!important;
 }
 .story-action-wrapper>.actionbutton.-disabled{
 background:#fad1d1!important;
 border:1px dashed #fff!important;
  }
 .b_fb_l_i01{
 background:#fad1d1!important;
 -webkit-transition:1s;-moz-transition:1s;
 border-radius:50%!important;
 }
 .story-action-wrapper>.actionbutton.-active,
 ul.box_facebook li .b_fb_like a{
 background:#fad1d1!important;
 border:1px dashed #fff!important;
 text-shadow:none!important;
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
 }
 ul.box_facebook li .b_fb_like a:hover{
 border-radius:50%!important;
 background:#eebcb3!important;
 border:1px dashed #fff!important;
 text-shadow:none!important;
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
}
 ul.name_story li p{
 background:none!important;
 }
 .big_fb{
 border-top:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .b_fb_l_font01,
 .box_facebook-right01{
 border-left:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .name_sb01_uu li a.name_sb01_uu_aa{
 border-right:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 img[src*="/writer14_arow01.png"]{
 display:none!important;
 }
 .bigname_sb01 ul.name_sb01_uu,
 .bigname_sb01 img.name_sb01_img{
 background:#fff!important;
border-radius:none!important;
 border:1px solid #d98f8c!important;
 }
 .bigname_sb01 ul.name_sb01_uu li{
 border:none!important;
 }
 ul.bigsize li a,
 .bigname_sb01 ul.name_sb01_uu li a.name_sb01_uu_aa{
 background:none!important;
 text-indent:1px!important;
 font-size:12px;
 font-weight:normal!important;
 }
 .screen-msg{
 border-bottom:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 a.box06_link{
 border-top:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 ul.next li a.next_color01{ margin:0px; }
 ul.bigsize li span{
 border-right:1px dashed #d98f8c;
 }
 ul.next li a{
 background:none;
 font-size:12px!important;
 border-right:1px dashed #d98f8c;
 }
.big_next1{
 width:830px!important;
 border-top:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .big_next2{ width:830px!important;
 border-bottom:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .view_st{
 border-bottom:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .content{ padding:0px!important; }
 p.font_nu01,.vote-sc{
 background:#fff!important;
 color:#ce8c8c!important;
 padding-top:6px;
 padding-bottom:6px;
 margin-bottom:5px;
 }
 .vote-sc{padding-left:15px!important;}
 .big_next1{ border:none!important;}
 .big_next2{display:none!important;}
 .vote_box{
 background:#fff!important;
 border:1px dashed #d98f8c!important;
 border-radius:none!important;
 }
 .vote_box3{
 background:#fff!important;
 border:1px dashed #d98f8c!important;
 border-radius:none!important;
 text-shadow:none!important;
 width:55px!important;
 font-size:14px!important;
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 }
 .vote_box3:hover{
 background:#d98f8c!important;
 color:#fff!important;
 border:1px dashed #d98f8c!important;
 font-weight:normal;
 }
 .vote_box2{margin-left:5px!important;
}
 .ranking{display:none!important;}
 .reviews01-r-img,
 .reviews01-rigth a .reviews01-r-img img{
 border:none!important;
 }
.desc_head,p>span,.linkname,h3,li>i,
 ul.menu-list>li>a,.slash,p.vote_m span,.vote-sc,p,li,div,a,
 div.box_facebook-right>p>strong,
 .owner-username,#usermenu .usernamename,
 .notifications .usernamename,
 .name-area, .icon-mail, .icon-ip,
 .comment-tabbable .comment-tabs .active button{
 color:#ce8c8c!important;
 }
 .comment-order{
 color:#e8bac1!important;
 padding-right:10px;
 font-size:30px!important;
 font-family:cordia;
 }
 .ribbon,h3>span{
 color:#d98f8c!important;
 font-size:25px!important;
 background:none!important;
 }
 a.box06_link p:hover{
 color:#f2a5a5!important;
 } 
 .aliasname:hover,
 .submenu-home span:hover,
 #usermenu .usernamename:hover,
 .notifications .usernamename:hover, 
 .owner-username:hover{
 color:#e4aaad!important;
 }
a:link{
 color:#dfaaaa;
 text-decoration:none!important;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
 }
 a:active,a:visited,
 .cm-box-area .member, 
 .cm-box-area .guest{
 text-decoration:none!important;
 color:#ebc8c8!important;
 }
a:hover{
color:#ce8c8c!important;
background:#fbedf0!important;
-webkit-transition: .3s; -moz-transition: 
.3s;position: relative; top: 0px; left:0px;
font-weight:bold;
letter-spacing:0.2px;
border-bottom:1px dashed #e9c4cc;
}
a img:hover{
 -webkit-animation-name: shake;
 -webkit-animation-duration: 2s;
 -webkit-animation-iteration-count: infinite;
 -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
 filter: none;;
}
 img {filter:alpha(opacity=80);
 opacity:.7;-webkit-transition:1.0s;
 -moz-transition:1.0s;
 -o-transition:1.0s;} 
 img:hover {filter: alpha(opacity=100);
opacity:1.0
}
 .box01{ 
 background:#d98f8c!important; 
  width:817px!important;
 }
 ul.box_uu01 li a{
 color:#fff!important;
 background:none!important;
 border-right: 1px dashed #f8e9da!important;
 font-weight:normal;
 }
 ul.box_uu01 li a.box_uu_icon04{
 border:none!important;
 }
 ul.box_uu01 li a:hover{
 background:#fbedf0!important;
 color:#ce8c8c!important;
  border:none!important;
 }
 .cl_pagetab li{
 background:#d98f8c!important;
 color:#fff!important;
 border-radius:5px;
 }
 .cl_pagetab li a{
 color:#ce8c8c!important;
 }
img{
 opacity:1;
 border-radius:0px 0px 0px 0px;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
 }
 img:hover{
 border-radius:0px 0px 0px 0px;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
 }
 .text-area,.select,.input-box{
 border:none!important;
 background:none!important;
 }
 .select{
 background:none!important;
 }
button{
 color:#ce8c8c!important;
 background:#fbedf0!important;
 border:none!important;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
 }
 button:hover{
 color:#fff!important;
 background:#d98f8c!important;
 border:none!important;
 -webkit-transition:.2s;
 -moz-transition:.2s;
 }
  .select-style{
 border-right:2px solid #d98f8c!important;
 border-bottom:2px solid #d98f8c!important;
 border-top:none!important;
 border-left:none!important;
 border-radius:none!;
 -webkit-transition:1s;
 -moz-transition:1s;
 }
 .select-style:hover{
 border-right:2px solid #d98f8c!important;
 border-bottom:2px solid #d98f8c!important;
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transition:.2s;
 -moz-transition:.2s;
 }
 .toolbar-input{
 outline:none!important;
 }
 .cm-box-area .cm-setcmbox,
 .cm-box-area .text-area{
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 }
 .arrow_box:after,
 #drag-to-quote:after{
 border:none!important;
 }
 .arrow_box{
 background:none!important;
 }
 .icon-setting,.btn-social i,
 .icon-reply,.cm-reply_list{
 color:#f2a5a5!important;
 text-shadow:none!important;
 }
 .icon-setting:hover,
 .btn-social i:hover,
 .icon-reply:hover{
 color:#e4aaad!important;
 }
 .comment-action .cm-reply:before,
 .comment-action .cm-setting:before{
 border:none!important;
 background:none!important;
 }
 button.cm-reply.cm-setbtn.cm-setbtn-ii.subcomment-trigger{
 background:none!important;
 }
 .comment-action:before{
 background:none!important;
 }
 .comment-action{
background:#fef7f9!important;
 border-top:1px dashed #d98f8c!important;
 border-radius:none!important;
 }
 .comment-setbubble{
 background:#fff!important;
 border-top:5px solid #fffbfb!important;
 border-bottom:none!important;
 border-right:none!important;
 border-left:none!important;
 }
  .sub-comment{
 border-left:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .sub-comment > li:before{
 border-bottom:1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .commentbox-ta{
 padding:0px!important;
 }
 span.cke_skin_kama{
border-radius:none!important;
border:1px dashed #d98f8c!important;
padding:8px;
}
.cke_skin_kama .cke_wrapper{
-moz-transition:.6s;
-webkit-transition:.6s;
background-color:#d98f8c!important;
}
 .avatar{
  background:#d98f8c!important;
 border:5px solid #d98f8c!important;
 outline:1px dashed #f8e9da;
 outline-offset:-5px;
 padding:10px!important;
 top:-0px!important;
 left:-0px!important;
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transition:linear 1s;
 -moz-transition:linear 1s;
 }
 .avatar:hover{
 background:#d98f8c!important;
 border:5px solid #d98f8c!important;
 outline:1px dashed #f8e9da;
 outline-offset:-5px;
-webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transition:linear 1s;
 -moz-transition:linear 1s;
 }
  img[src*='/1/newtoon/'],
 .user-pic-comment{
 border:6px solid #fff!important;
 width:65px;height:65px;
 border-radius:none!important;
 box-shadow: 0 0 .2em #fff!important;
 -webkit-box-shadow: 0 0 .2em #fff!important;
 -webkit-transition:linear 1s;
 -moz-transition:linear 1s;
 }
 img[src*='/1/newtoon/']:hover,
 .user-pic-comment:hover{
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transition:linear 1s; 
 -moz-transition:linear 1s;
 }
 .user-pic a img {
 border: none!important;
 border-radius:none!important;
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transform:rotate(0deg)!important;
 -moz-transform:rotate(0deg)!important;
 }
 a.tb-menulink{
 color:#e1aeae!important;
 }
 a.tb-menulink:hover{
 color:#ce8c8c!important;
 }
   .tb-badge-style.tb-badge-menu{
 background:#fbedf0!important;
 color:#fff!important;
 }
 .profile-edit{
 border: 1px dashed #d98f8c!important;
 }
 .tb-icon-coin-orange{
 background:#d98f8c!important;
 }
   .tb-viewall,
   .tb-viewall:hover{
 border:none!important;
 }
INPUT,SELECT,TEXTAREA{
background-color:#fbedf0!important;
color:#ce8c8c!important;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
border-radius:none!important;
border: dashed 1px #d98f8c!important;
padding:1;
-moz-transition:.4s;
-webkit-transition:.4s;
box-shadow:.0em .0em .7em #fff;
font-weight:normal;
}
::-webkit-scrollbar{
width:10px;
}
::-webkit-scrollbar-track{
background:#fff;
border-radius:2px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb{
border-radius:2px;
border:2px solid #fff!important;
background:#d98f8c!important;
}
 .btn-orange{
 width:145px!important; 
 padding:5px!important; 
 background:#d98f8c!important;
 color:#fff!important; 
 text-shadow:none!important; 
 -webkit-box-shadow:none!important;
 -webkit-transition:linear 1s;
 -moz-transition:linear 1s;}
 .btn-orange:hover{
 background:#e19a97!important;
 color:#fff!important;
 -webkit-transition:linear 1s;
 -moz-transition:linear 1s;
}
h1{margin:0px!important;}
 .action-view-link {display:none!important;}
 .chapter-item-update{color:#666;}
 .chapter-item {
 border:none!important;
 padding:7px 0 0 0!important;
 }
 .select,li{ 
 box-shadow:none!important;
 -webkit-box-shadow:none!important; 
 } 
 #head{
 display:none!important;
 } 
 #google_ads_comment1{
 display:none!important;
 } 
 p>a>img{
 display:none!important; 
 }
 #content_name,.desc_head{
 display:none!important;
 }
 .app-footer{
 display:none!important;
 } 
 .accord-big{
 display:none!important;
 }
 #sec-head,.banner_menu,
 .menulist{
 display:none!important;
 }
 .fbshowbox{
 display:none!important;
 }
 #CM_viewlong,p.banner,
 .accord-r,.banner-area,.accord-u{
 display:none!important;
 }
.banner_top_mobile{display:none!important;
}
.col-chapter-action .chapter-item-update {
display:none !important; 
}</style>
<div style="top: 15px ! important; left: 0px ! important;
text-align: center; padding-top: 5px; 
display: inline-block; background: #fff; 
width: 20px ! important; height: 50px ! important; 
position: fixed; text-decoration: none; font-weight: bold; 
text-transform: uppercase; 
" target="_blank">
<span style="font-family: tahoma;"><strong><a href="https://my.dek-d.com/wan06/writer/view.php?id=1144731" target="_blank">&#10047;<br />
G<br />
T</a></strong></span></div>

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

283 ความคิดเห็น

×