ดอกไม้ที่พ่ายแพ้ (แจ้งพิมพ์ครั้งที่ 4 จ้า)

ตอนที่ 28 : แจ้งเลขพัสดุจ้า

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 3,155
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 7 ครั้ง
    10 เม.ย. 62

#แจ้งเลขพัสดุค่ะ ขออภัยที่ให้รอนะคะ ส่งช้าไปจากกำหนด 4 วันค่ะ
ส่งเคอร์รี่น่าจะได้ของวันนี้ 10/4
ส่ง Ems 10/4 อาจได้บางส่วน
ส่งลงทะเบียน ได้หลังสงกรานต์นะคะ

ส่งเคอรี่
1 คำปุ่น SBRB000013337
2 รุ่ง​รัศมิ์  SBRB000013336
น้ำ SBRB000013339
ตรีทิพ SBRB00001333
พิรชัช SBRB00013335
รัชฎาวรรณ SBRB000013333
วาสนา SBRB000013334
10
*****
ส่งลงทะเบียน
สุริศา 51 - RK727237755TH
ธวัลรัตน์ 581/923 RK727237764TH
จิตรา 71/202 RK727237778TH
สมฤทัย 590/1 RK727237781TH
ภัชริกา PP RK727237795TH
สุกัญญา 335 RK727237804TH
7 ปฏิพัทธ์ RK727237818TH
มณฑาณี 326/216 RK727237821TH
วรรณภา 217/1 RK727237835TH
10 วรรณา 240  RK727237849TH
11 ดวงใจ 204/165 RK727237852TH
12 อรุณี 999  RK727237866TH
13 ศุภรัตน์ 22 RK727237870TH
14 สุกัญญา 2/38 RK727237883TH
15 เต่า 5/60 RK727237897TH
16 ปรีดาภรณ์ 8/2 RK727237906TH
17 ภาวิณี 58 RK727237910TH
18 พชริณดาส์ 110 RK727237923TH
19 รุ่งรัตน์ 85 RK727237937TH
20 นภาพร 43/2 RK727237945TH
21 นิสารัตน์ 52/5 RK727237954TH
22 ลำใย 127 RK727237968TH
23 ปิยะดา 144/360 RK727237971TH
24 ปรางทิพย์ 46/27 RK727237985TH
25 เสาวคนธ์ 42 RK727237999TH
26 วรรณริษา 108 RK727238005TH
27 สุมณฑา รพ. RK727238019TH
28 ศรัญยา 1/2  RK727238022TH
29 นุ้ย.121/52 RK727238036TH
30 กุลธิดา 7/1 RK727238040TH
31 ดวงกมล 59/11-12 RK727238053TH
32 จินดา 187/1 RK727238067TH
33 หรรษา 300/18 RK727238075TH
34 ไพลิน 2 RK727238084TH
35 ศศิธร 123 RK727238098TH
36 สมปอง 70 RK727238107TH
37 นิษา 3191-3191/1-428 RK727238115TH
38 จุรีรัตน์ 48 RK727238124TH
39 ศุภมิตร 151 RK727238138TH
40 ชญาณ์นันท์ 62/11-14 RK727238141TH
41 น้ำทิพย์ 54/9 RK727238155TH
42 ปิยนุช 388/10 RK727238169TH
43 ปราณีต 280/1 RK727238172TH
44 สิริพร 100/2 RK727238186TH
45 ซัรฟาอ์ 399 RK727238190TH
46 วิไลลักษณ์ RK727238209TH
47 ร.อ.สุมล RK727238212TH
48 บุญชื่น 36 (101/27) RK727238226TH
49 อัชรา 12/1 RK727238230TH
50 อริตา 14 RK727238243TH
51 ฉลวย 23/1 RK727238257TH
52 เมธิตา 45 RK727238265TH
53 จริวัต 63/30 RK727238274TH
54 นันธิดา 288/55 RK727238288TH
55 อุไรลักษณ์ 9/9 RK727238291TH
56 เบญจวรรณ 15/3 RK727238305TH
57 จันทร์เพ็ญ 858/99 RK727238314TH
58 วาทินี​ 57/6​ RK727238328TH
59 เนตรนภา 248/4 RK727238331TH
60 รัตนวรรณ 599/158 RK727238345TH
61 ปทิตตา 834/66 RK727238359TH
62 ปาริชาติ 199 RK727238362TH
63 โสภิตา 303 RK727238376TH
64 หทัยชนก RK727238380TH
65 คณิตา 25/5-6 RK727238393TH
66 จตุพร 772/16 RK727238402TH
67 สิชยาภา 827 RK727238416TH
68 โสนิญา 120 RK727238420TH
69 วลัยภรณ์ 427/84 RK727238433TH
70 ยุภารัตน์ RK727238447TH
71 จุฑาภรณ์ 232 RK727238455TH
72 ณพิชญา 28/4 RK727238464TH
73 กัญสิดามนท์ 39/695 RK727238478TH
74 สโรชา 39 RK727238481TH
75 ณัฐวีณ์ 69/121 RK727238495TH
76 พิมพ์ณฎา 114/1-9 RK727238504TH
77 กรปภา 149/18 RK727238518TH
78 จิรวรรณ 83/1 RK727238521TH
79 วันเพ็ญ 399  RK727238535TH
80 สโรชิน 121/2 RK727238549TH
81 กัญธิญา 11 RK727238552TH
82 นิสา 24/17 RK727238566TH
83 นันทิตา 161 RK727238570TH
84 ยุพาวดี 1019 RK727238583TH
85 สุธิตา 497/17 RK727238597TH
86 พัชรินทร์ 86 RK727238606TH
87 จุรีรักษ์ 38  RK727238610TH
88 ศารินีย์ 99 RK727238623TH
89 อัมพิกา 1 RK727238637TH
90 พรพรรณทอง 700/452 RK727238645TH
91 ผการัตน์ 261 RK727238654TH


ส่ง EMS
วีระยา 57/13 EP154532742TH
พฤกษา 158 EP154532756TH
นภมณฑ์ 101 EP154532760TH
จินดา 33-35  EP154532773TH
ธารีรัตน์ 102/434 EP154532787TH
ศิริลักษณ์ 322 EP154532795TH
จารวี 85 EP154532800TH
ปุณยนุช​ 100/16​ EP154532813TH
กนกพร 168  EP154532827TH
10 ชนิดาภา 227 EP154532835TH
11 พรทิพย์ 177  EP154532844TH
12 ปัทมา 118/1 EP154532858TH
13 เบญจวรรณ 64 EP154532861TH
14 เพ็ญพร  60 EP154532875TH
15 สุรีวัลย์ 839 EP154532889TH
16 สุภาวดี 974 EP154532892TH
17 มัทรี 94 EP154532901TH
18 ธารารัตน์ 50/3 EP154532915TH
19 เบญญาภา 139 EP154532929TH
20 วรัญญา 355 EP154532932TH
21 เฟื่องลดา 53/1 EP154532946TH
22 อุษา 681 EP154532950TH
23 ขวัญเรือน EP154532963TH
24 พรลภัส 99/1 EP154532977TH
25 รัตติยา 50 EP154532985TH
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 7 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

41 ความคิดเห็น