เรียนภาษาอิตาเลียน

ตอนที่ 56 : คำศัพท์ภาษาอิตาเลียนเกี่ยวกับโรงเรียน

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,248
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    24 ก.ค. 52

corsi di laurea
1giurisprudenza
2economia e commercio
3scienze bancarie
4ingegneria civile
5ingegneria informatica
6ingegneria generica
7ingegneria industriale
8ingegneria gestionale
9psicologia
10sociologia
11scienze dell'educazione
12scienze politiche
13scienze della pubblica amministrazione
14linque straniere
15linqua e cultura italiana
16design della moda
17letteratura musica e spettacolo
la scuola
1la scuola maternaโรงเรียนอนุบาล
2la scuola elementareโรงเรียนประถม
3la scuola mediaโรงเรียนมัธยมต้น
4la scuola superioreโรงเรียนมัธยมปลาย
5l'universitàมหาวิทยาลัย
6il titolo di studioวุฒิการศึกษา
7 - nessunoไม่มี
8 - licenza elementareใบประกาศนียบัตรประถมศึกษา
9 - licenza mediaใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
10 - diploma superioreใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 - diploma di qualificaประกาศนียบัตรวิชาชีพ
12 - laureaปริญญาบัตร
la scuolaโรงเรียน
1la lavagnaกระดานดำ
2la cattedraโต๊ะอาจารย์
3lo zainoกระเป๋าเป้
4il libroหนังสือ
5il quadernoสมุด
6la pennaปากกา
7l'agendaสมุดไดอารี
8l'aulaห้องเรียน
9lo studenteนักเรียน
10la studentessaนักเรียน
11la scrivaniaโต๊ะเขียนหนังสือ
12lo scritoioโต๊ะเขียนหนังสือ
13della cartaกระดาษ
14della carta da lettereกระดาษเขียนจดหมาย
15il foglioกระดาษ
16il foglio di cartaกระดาษ
17l'inchiostroน้ำหมึก
18la matitaดินสอ
19   lapisดินสอ
20la rigaไม้บรรทัด
21la letteraจดหมาย
22il bigliettoตั๋ว
23la bustaซองจดหมาย
24la cartolinaโปสการ์ด
25la cartolina postaleโปสการ์ด
26la dataวันที่
27indirizzoที่อยู่
28   bollo postaleแสตมป์
29il francobolloแสตมป์
30il diarioสมุดบันทึก
31il temperamatiteกบเหลาดินสอ ที่เหลาดินสอ
32la gommaยางลบ
33il bancoโต๊ะนักเรียน
34la bandieraธง
35il cancellinoแปรงลบกระดาน
36il gessoชอล์ก
37il globoลูกโลก
38l'armadiettoตู้ ตู้ล็อกเกอร์
39il diplomaประกาศนียบัตร
40la cartellaกระเป๋านักเรียน/ที่เก็บเอกสารเล็กกว่าแฟ้ม
/กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร
41il portamineดินสอกด
42la bottiglietta di inchiostroขวดหมึก
43la collaกาว
44la forbicele forbiciกรรไกร
45il righelloไม้บรรทัด
46l'evidenziatoreปากกาเน้นข้อความ
47la matita colorataดินสอสี
48il notesสมุดฉีก กระดาษจดบันทึก
49il raccoglitoreแฟ้ม
50il segnettoเครื่องหมายถูก
51la crocettaเครื่องหมายกากบาท
52i cassetti dell'archivioตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร
53lo schedarioเอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่/ตู้เก็บแฟ้ม
54il documentoi documentiเอกสาร
55la macchina da scrivereเครื่องพิมพ์ดีด
56il dispenserแกนใส่สกอตเทป (ตั้ง)
57il nastro adesivoแกนใส่สกอตเทป (ตั้ง)
58   adesivoแกนใส่สกอตเทป (ตั้ง)
59lo schockสก็อตเทปใส
60la graffettaที่คลิปกระดาษ
61la puntinaตะปูติดกระดาษที่กระดาน
62il cestinoตะกร้าขยะ
63   raffreddatore ad acquaตู้กดน้ำเย็น
64   distributore di acqua refrigerataตู้กดน้ำเย็น
65la cucitriceแม็กเย็บกระดาษ
66la spillaไส้แม็ก
67il punto metallicoไส้แม็ก
68la busta per lettereซองจดหมาย
69il bianchettoลิขวิด
70la fotocopiatriceเครื่องถ่ายเอกสาร
71il ferma bloccoกระดานหนีบเอกสาร
72il dizionarioดิก
73   blocco per gli appuntiสมุดจด (มีรูประสำหรับฉีก)
74   lettera dell'alfabetoตัวอักษรหนังสือ
75   pastelli a ceraดินสอสี
76il pennarelloปากกาเน้นข้อความ
77la calcolatriceเครื่องคิดเล่น
78la campanaกระดิ่ง
79l'estintoreถังดับเพลิง
80la paginaหน้า
81il portapenneที่ใส่ปากกา
82l'atlante
83la carta geograficaแผนที่
84gli organi collegiali
85gli esamiการสอบ
86i compitiการบ้าน
87il registroสมุดลงทะเบียน เครื่องบันทึก
88stampatelloตัวอักษรใหญ่ ตัวเขียนใหญ่
89corsivoตัวอักษรเล็ก ตัวเขียนเล็ก
90la squadraไม้บรรทัด 3 เหลี่ยม
91l'astuccioกระเป๋าใส่เครื่องเขียน กระเป๋าดินสอ
การวัด
1il centimetroเซนติเมตร
2il decimetro10 เซนติเมตร
3il metroเมตร
4liquidiของเหลว
5 - centilitro (cl)เซนติลิตร 1/100 ลิตร
6 - decilitro (dl)เดซิลิตร 1/10 ลิตร
7 - litro (l)1 ลิตร
8 - ettolitro (hl)เฮกโตลิตร 100 ลิตร
9solidiของแข็ง
10 - grammo (g)กรัม
11 - etto (hg)ขีด
12 - chilo (kg)กิโลกรัม
13 - quintale (q)100 กิโลกรัม

122 ความคิดเห็น