แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     New Friends

จอมมารสีเทา
My.dek-d.com/Artcyber
ชื่อ เพื่อนใน Dek-D.com
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนทั้งหมด


    Gang เพื่อนใน dek-d
เพื่อนใน Dek-D
22

จอมมารสีเทา
My.dek-d.com/Artcyber
ชื่อ เพื่อนใน Dek-D.com
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

วิภาพร พันโกฏิ
My.dek-d.com/wipaporn2540pang
ชื่อ วิภาพร พันโกฏิ
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Natnicha Sriphonthong
My.dek-d.com/wa-natnitcha
ชื่อ Natnicha Sriphonthong
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

เซมากู เตะ
My.dek-d.com/meen24000
ชื่อ เซมากู เตะ
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Mixgimy
My.dek-d.com/mixgimy
ชื่อ Mixgimy
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Skunk Hell Omaga
My.dek-d.com/skunkhellomega
ชื่อ Skunk Hell Omaga
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Jennisa Saengarun
My.dek-d.com/janeny_love_exo
ชื่อ Jennisa Saengarun
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Zero DarK.
My.dek-d.com/-zel2o-dal2k-
ชื่อ Zero DarK.
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Gutanon
My.dek-d.com/nonnyjung02
ชื่อ Gutanon
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

CYnid61
My.dek-d.com/cynid19921992
ชื่อ CYnid61
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Kozakura Momo
My.dek-d.com/kiraza0249
ชื่อ Kozakura Momo
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Zero DarK.
My.dek-d.com/ussamal
ชื่อ Zero DarK.
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Khemistry.
My.dek-d.com/khemistry
ชื่อ Khemistry.
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

นักมายากลไร๊เงา
My.dek-d.com/poozoo1234
ชื่อ นักมายากลไร๊เงา
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

คนที่คุณ ก็รู้ว่าไคร
My.dek-d.com/zombie001
ชื่อ คนที่คุณ ก็รู้ว่าไคร
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

(na-na)
My.dek-d.com/ina-nai
ชื่อ (na-na)
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

praenumwa
My.dek-d.com/prae-numwa
ชื่อ praenumwa
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดังโงะลูกที่เจ็ด[?]
My.dek-d.com/dango_7
ชื่อ ดังโงะลูกที่เจ็ด[?]
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

แฟนคลับวันดี
My.dek-d.com/faraphuchita
ชื่อ แฟนคลับวันดี
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Anchan350
My.dek-d.com/unchan350
ชื่อ Anchan350
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

1 , 2
ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


Boys
9
Girls
10
ไม่ระบุ
3

    HBD Your Friends!

ยังไม่มีวันเกิดเพื่อนใกล้ๆนี้