Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ suthathipmaji

mychipper3


4


รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นmaychiper
3 คำที่คือตัวฉัน "เงียบ" , "สาววาย" , "บ้าผู้ชาย"
การเรียน
งานอดิเรก
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิต
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบeverything
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่านฟิคonly
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าเฮ้ยเทออ่ะน่ารัก

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์
เบอร์มือถือ ไม่แสดง
Twitter http://www.twitter.com/mayBeOneA