คัดลอกลิงก์เเล้ว
นิยาย 鴷 TOP FRIEND ͹ ҡ (յҧ) โค้ดทำ TOP FRIEND เสมือน สวยมากกกกกกก (มีตัวอย่างให้ดู) | Dek-D

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้


ขอฝากเจ้าค่ะ-http://Dark-Night404.hi5.com

nut zame 

เนื้อเรื่อง อัปเดต 16 พ.ค. 52 / 21:52


แบบที่ 1:รูปหัวใจ ใช้เพื่อน  


37 คน


<table width="342" border="0" align="center" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 1"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
1 " width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 2"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
2" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 3"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
3" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 4"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
4" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 5"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
5" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 6"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
6" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 7"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
7" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 8"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
8" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 9"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
9" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 10"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
10" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 11"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
11" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 12"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
12" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 13"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
13" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 14"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
14" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 15"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
15" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 16"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
16" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 17"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
17" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 18"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
18" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 19"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
19" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 20"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
20" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 21"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
21" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 22"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
22" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 23"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
23" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 24"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
24" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 25"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
25" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 26"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
26" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 27"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
27" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 28"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
28" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 29"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
29" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 30"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
30" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 31"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
31" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 32"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
32" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 33"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
33" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 34"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
34" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 35"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
35" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 36"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
36" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 37"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
37" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
    <td width="36" scope="col"> </td>
  </tr>
</table>
 
 
 
 
 
 
แบบที่ 2 ... แบบรูปสามเหลี่ยม ... เพื่อน 25 คน
 
<table width="0" border="0" align="center" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
    <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 1"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
1 " width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
    <td width="36" height="37" scope="col"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 2"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
2" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 3"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
3" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 4"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
4" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 5"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
5" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 6"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
6" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 7"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
7" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 8"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
8" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 9"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
9" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="37"> </td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 10"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
10" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 11"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
11" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่  12"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
12" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 13"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
13" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 14"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
14" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 15"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
15" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 16"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
16" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 17"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
17" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 18"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
18" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 19"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
19" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 20"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
20" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 21"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
21" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 22"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
22" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 23"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
23" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 24"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
24" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
    <td width="36" height="37"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 25"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
25" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
  </tr>
</table>
 
แบบที่ 3 ...แบบรูปสี่เหลี่ยม... เพื่อน 32 คน

 
<table width="0" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <th width="72" height="74" scope="col"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 1"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
1 " width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 2"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
2 " width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 3"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
3" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 4"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
4" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      
    </table></th>
    <th width="72" height="74" scope="col"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 5"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
5" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 6"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
6" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่  7"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
7" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 8"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
8" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
    </table></th>
    <th width="72" height="74" scope="col"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 9"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
9" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 10"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
10" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 11"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
11" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 12"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
12" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
    </table></th>
  </tr>
  <tr>
    <td width="72" height="74"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 13"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
13" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 14"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
14" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 15"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
15" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 16"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
16" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
    </table></td>
    <td width="72" height="74" align="center" valign="middle"><img src="URL
รูปอะไรก็ได้
70*70" width="70" height="70" /></td>
    <td width="72" height="74"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 18"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
18" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 19"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
19" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 20"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
20" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 21"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
21" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="72" height="74"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 22"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
22" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 23"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
23" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 24"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
24" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 25"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
25" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
    </table></td>
    <td width="72" height="74"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 26"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
26" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 27"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
27" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 28"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
28" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 29"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
29" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
    </table></td>
    <td width="72" height="74"><table width="0" border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 30"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
30" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td width="36" height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 31"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
31" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 32"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
32" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
        <td height="37" scope="col"><a href="URL Hi5
เพื่อนคนที่ 17"><img src="URLรูปเพื่อนคนที่
17" width="36" height="37" border="0" /></a></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>

ผลงานทั้งหมด ของ เลม่อนบัตเตอร์

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

9 ความคิดเห็น

 1. #9 เมย์**
  วันที่ 19 สิงหาคม 2553 / 17:05
  ไจ ค๊า
  #9
  0
 2. #8 ฮู้ว!!!
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 / 21:20
  ก้ขอบคุ๊ล  จากไจ๋เร๊ยณ๊ค๊
  #8
  0
 3. #7 ping
  วันที่ 27 เมษายน 2553 / 15:49
  ขอบคุงมากๆๆๆๆนะ  หามานนานเร้ย
  #7
  0
 4. #6 FoNe
  วันที่ 5 เมษายน 2553 / 12:11
  ทามไม รุปมาน ไม่ขึ้นอ่ะ --*
  #6
  0
 5. #5 333
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 / 17:03
  ไมใส่ไปแล้วมันไม่โชว์ละ  งงเลย
  #5
  0
 6. #4 tangmo
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 / 07:32


   

   

                 #4
  0
 7. วันที่ 4 มกราคม 2553 / 18:56
  สวยอ่า =)
  #3
  0
 8. #2 PaiiSy
  วันที่ 24 ตุลาคม 2552 / 13:13
  แต๊ง งง งๆ  น้ะ ! ^ ^  ( รักเธอ อๆ )
  #2
  0
 9. #1 มาย
  วันที่ 6 ตุลาคม 2552 / 15:52
  อ่าดี ๆ
  #1
  0