กิจกรรมต่างๆของ Smile School

ตอนที่ 7 : ห้องแสดงคะแนน SM ของนักเรียน

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 556
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  4 พ.ค. 57

ห้องแสดงคะแนน SM ของนักเรียน
::สำหรับคนที่ยังไม่มีชื่อในตารางให้ไปลงชื่อในนี้ >>จิ้มๆ<<::
.. คะแนนใครผิดตรงไหนท้วงได้จ้า เดี๋ยวแก้ให้ อิอิ ..
    ตารางที่ 1 

ชื่อ-สกุล

คะแนน

ตำแหน่ง / ยศ

1. Niiva Pletoni      

 12,500

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนดีเด่น

2. Micael Victor        

 7000 

  นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

3. Marchen Frenteris       

 12,500 

 นักเรียนชั้นปี2 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนดีเด่น

4. YAMAZAGI REI       

 11,000 

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

5. Karino Makio       

 10,500 

 นักเรียนชั้นปี2 ,  นักเรียนกิจกรรม

6. Lyra L.Roll       

 4000 

 

7. Noar Cecilia       

 11,500 

  นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

8. Vanity D. Rainyday       

 11,500 

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

9. Lolany Sovan        

   12,500   

  นักเรียนชั้นปี2  , นักเรียนดีเด่น, นักเรียนกิจกรรม

10. Akarui Nijikawa    

 6000 

 นักเรียนกิจกรรม

11. Misa Yuiko    

 5000 

 นักเรียนกิจกรรม

12. Mashmellow Shaky    

 3000 

 

13. Himeno Ayaka    

 5090 

 นักเรียนกิจกรรม

14. Yukkie S. Sama    

 9000 

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

15. Akira mlnamoto   

 9500 

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

16. Noisyday Onewon   

 6000 

 นักเรียนกิจกรรม

17. Manasashi Riga   

 11,000 

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

18. Night B. Jasmine    

  9000  

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

19. Anmesia Bloodwine   

 10,000

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

20. Heikisawa Makito    

 1000

 

21. Darsel Katsuto   

 3000

 

22. Lyra L.Roll   

 1000

 

23. Dreamy Cat   

 10,500

นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม 

24. Oseireas D. Fow Mesoras Yowealto   

 9000

นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

25. kittapon thongsri   

 5000

 นักเรียนกิจกรรม

26. Nana Kimura   

 3000

 

27. Misari manaru mesoras del lamul 

 9000

นักเรียนกิจกรรม  , นักเรียนชั้นปี2 

28. Mellona Feliziaford Del. Lamul   

 7000

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

29. valen whitetear   

 7000

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

30. Maisie sicly   

 12,000

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนดีเด่น

31. Aya Micael

   

 11,000

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

32. Sakuto Tomson   

 1000

 

33. Tooro Amoro   

 1000

 

34. king carnivean   

 1000

 

35.  Akarui Nijikawa 

 5000

นักเรียนกิจกรรม 

36. candy smilingly    

 10,500

นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม 

37. Park Songeun   

 8500

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

38. Kirei Hana   

 12,000

นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม  , นักเรียนดีเด่น

39.  Ren Kounata 

 9000

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

40. Yomi Redsiton 

 11,000

นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

     

     
       ตารางที่ 2

ชื่อ-สกุล

คะแนน

ตำแหน่ง / ยศ

1.Nichapat Chantaranuen           

11,000

 นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

2.Rosedark muiki Amperlus           

7000

  นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม

3.Khurodhia C.Glendheir        

 5500

 นักเรียนกิจกรรม

4.Seoju Hyun        

 4000

 

5.nattanicha fa        

 4000

 

6.Hanuen Baimon        

 1000

 

7.Tsukuyomi muki        

 4000

 

8.เฟริริน เคอร์เอล        

 4000

 

9.Kyandi C. pain sucre        

 3000

 

10.Aprodite Tanit Rosalia     

 10,500

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

11.Small Form    

 1000

 

12.Minasuka Masami    

 1000

 

13.Mirin Jones    

 12,700

  นักเรียนชั้นปี2 , นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนดีเด่น

14.Linlada Wong    

 7500

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

15.Lucis L. Darkness Sekinare    

 3000

 

16.Momo Classet    

 8500

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

17.Fuyumi Rima    

 4000

 

18.Ellelers mira    

 7000

นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2  

19.Hakamda Hinata    

 9000

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

20.Horeno rose    

 1000

 

21.Honne Dell    

 8500

 นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2 

22.mika  chavacha    

 1000

 

23.Chel    

 4000

 

24.SIGNHUB KPS.    

 5500

 นักเรียนกิจกรรม

25.The Dead Fews    

 4000

 

26.Waren Florent    

 4000

 

27.HIKARI  MAIRIN    

 1000

 

28.Zerozen Dark    

 4000

 

29.Gesgei Piarno    

 4000

 

30.Takeyama Seto    

 4000

 

31.Elizabeth Angela    

 1000

 

32.Faye Sared    

4000

 

33.Usia   Okiwaka    

 1000

 

34.Nakashima Chiharu    

 1000

 

35.KAYUSEME IGI    

 1000

 

36.Rosaleen Ford    

2000 

 

37.Lucis L. Darkness Sekinare    

 1000

 

38.sosoda sona    

 7000

นักเรียนกิจกรรม , นักเรียนชั้นปี2   

39.Diana Sinvia    

 1000

 

40.Khurodhia C.Glendheir    

 4000

 

 

   
 
 ตารางที่ 3

ชื่อ-สกุล

คะแนน

ตำแหน่ง / ยศ

1.seiina rose        

 1000

 

2.Grace Refenara        

 1000

 

3.ayuma masato        

 1000

 

4.Hotori Tadase        

 1000

 

5.Minasuka Masami        

 1000

 

6.Manami Hana        

 4000

 

7.Meredy Milkovich        

 1000

 

8.Ayami Gevaoni        

 1000

 

9.Hakamda Hinata        

 1000

 

10.Takakura Himari    

 1000

 

11.Hara  Roosevelt    

 4000

 

12. daerna ruletear   

 1000

 

13.Baterin Sosis    

 4000

 

14.Newmaker Rans    

 4000

 

15.Violet Kel    

 1000

 

16.Lucifer 'Queen    

 4000

 

17.Laffy Hathcolk    

 1000

 

18.Elizabeth Angela    

 4000

 

19.Alyssa Anastasia    

 6300

 นักเรียนกิจกรรม

20.Sosoda Yuu    

 4000

 

21.Areeya Mapiang    

 4000

 

22.Chellorin Crete    

 1000

 

23.Yami Satan    

 1000

 

24.Giftfiiz Oh Ho    

 1000

 

25.feeorisea namsai    

 1000

 

26.Fenita Emirle    

 1000

 

27.Heikisawa Makito    

 1000

 

28.Noah Circus     

 1000

 

29.Abigail Bernard    

 1000

 

30.Lila Helldiroze    

 1000

 

31.sawanya romania    

 1000

 

32.Iino Kumiko    

 4000

 

33.Mary I.Ai    

 1000

 

34.Alice Blood    

 1000

 

35.Haruka Maki    

 1000

 

36.Yozei hana    

 1000

 

37.Neko cake    

 4000

 

38.Maruka Mami    

 1000

 

39.Vanessa Merridius    

 1000

 

40.Sarana Night Lutia    

 4000

 ตารางที่ 4 

ชื่อ-สกุล

คะแนน

ตำแหน่ง/ยศ

1.      Nafee Pros

4000

 

2.      Nakashima Chiharu

1000

 

3.      Ume Night

4000

 

4.      Haru Nosemi

1000

 

5.       Sarana Night Lutia

 1000

 

6.       Sosoul Hunblack

 1000

 

7.       hitagi sora

 1000

 

8.       Ton Puch

  1000

 

9.       Hirasaki Asuko

 4000 

 

10.   C Hi Wawa

 1000 

 

11.   Purepure Phica

 4000

 

12.   Alisy Ammy

 4000

 

13.   Ami R

 1000

 

14.   Sonoha yukiko

 1000

 

15.   Smile  Angri

 4000

 

16.   Fujihara Zayaka

 4000

 

17.   Nasako Min

 4000

 

18.   Mozana Andre

  1000 

 

19.   Liminet Mewny

 1000

 

20.   Kazania De. Boronza

 1000

 

21.   Lookkaew Principessa

 1000

 

22.   Tsukito Loki

 4000

 

23.   livia kircstag

 4000

 

24.   Kaori   Zoldyck

 1000

 

25.   Shamisen Kameya

 4000

 

26.   Renery musico

 1000

 

27.   Park Eunhye

 1000

 

28.   Chen li

 1000

 

29.   sivasungi

 1000

 

30.   RISATASNA MATAFADSA

 1000

 

31.   Myareen Fransai

  1000 

 

32.   Uchiha Satsuki

 1000

 

33.   door chada

 1000

 

34.   Francia servia revione

 1000

 

35.   

 

 

36.   

 

 

37.   

 

 

38.   

 

 

39.   

 

 

40.   

 

 

41.   

 

 

42.   

 

 

43.   

 

 

44.   

 

 

45.   

 

 


ตารางที่ 5

ชื่อ-สกุล

คะแนน

ตำแหน่ง/ยศ

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

7.       

 

 

8.       

 

 

9.       

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

12.   

 

 

13.   

 

 

14.   

 

 

15.   

 

 

16.   

 

 

17.   

 

 

18.   

 

 

19.   

 

 

20.   

 

 

21.   

 

 

22.   

 

 

23.   

 

 

24.   

 

 

25.   

 

 

26.   

 

 

27.   

 

 

28.   

 

 

29.   

 

 

30.   

 

 

31.   

 

 

32.   

 

 

33.   

 

 

34.   

 

 

35.   

 

 

36.   

 

 

37.   

 

 

38.   

 

 

39.   

 

 

40.   

 

 

41.   

 

 

42.   

 

 

43.   

 

 

44.   

 

 

45.   

 

 


ตารางที่ 6

ชื่อ-สกุล

คะแนน

ตำแหน่ง/ยศ

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

7.       

 

 

8.       

 

 

9.       

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

12.   

 

 

13.   

 

 

14.   

 

 

15.   

 

 

16.   

 

 

17.   

 

 

18.   

 

 

19.   

 

 

20.   

 

 

21.   

 

 

22.   

 

 

23.   

 

 

24.   

 

 

25.   

 

 

26.   

 

 

27.   

 

 

28.   

 

 

29.   

 

 

30.   

 

 

31.   

 

 

32.   

 

 

33.   

 

 

34.   

 

 

35.   

 

 

36.   

 

 

37.   

 

 

38.   

 

 

39.   

 

 

40.   

 

 

41.   

 

 

42.   

 

 

43.   

 

 

44.   

 

 

45.   

 

 

 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

2,369 ความคิดเห็น

 1. #2369 Zero-Chan (@--zero-chan--) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 / 03:00
  ทำไมเหมือนคะแนนข้าพเจ้าไม่ขยับตัวเลขเลยอ่ะคะ? ; w ; #ถ้าคิดไปเองก็ขออภัย
  # Zerozen Dark
  #2,369
  0
 2. #2324 Dreamy Cat (@milk-maw) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 28 เมษายน 2557 / 14:31
  คุณ Manami Hana คะ
  คะแนนมีปัญหายังไงคะ ทุกตอนก็มีการรวมคะแนนให้แล้วนี่คะ

  (ยกเว้นเรื่องที่ยังไม่ได้รวมคะแนนลงในห้องนี้ อาจจะยังไม่ลงคะแนน ไม่ใช่ปัญหานะคะ)

  Dreamy Cat
  #2,324
  0
 3. วันที่ 27 เมษายน 2557 / 15:18

  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงคะแนน
  ชื่อ-สกุล ;Manami Hana
  ทำไมถึงมีปัญหา ;ไม่รู้ค่ะ  -w-
  กิจกรรมใดบ้างที่มีปัญหา ; 18 19 20 23 25 26 27
  แต้มสะสมของกิจกรรมที่มีปัญหาทั้งหมด ; 10,600 ค่ะ
  แปะบัตร ;

  M0cg0F.png [387x309px] ฝากรูป

  #2,319
  0
 4. วันที่ 27 เมษายน 2557 / 15:06

  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงคะแนน
  ชื่อ-สกุล ตามบัตรนะคะ 
  ทำไมถึงมีปัญหา ;ไม่รู้ค่ะ  -w-
  กิจกรรมใดบ้างที่มีปัญหา
  18  19  20 23 25  26  27
  แต้มสะสมของกิจกรรมที่มีปัญหาทั้งหมด ;  10,600 
  แปะบัตร ;
  M0cg0F.png [387x309px] ฝากรูป

  #2,318
  0
 5. #2295 Areeya_pat (@patzeedza) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 26 เมษายน 2557 / 11:40
  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงคะแนน
  ชื่อ-สกุล ; Areeya Mapiang
  ทำไมถึงมีปัญหา ; ยังไม่ได้บวกคะแนนให้อะ(เป็นปัญหารึเปล่า)
  กิจกรรมใดบ้างที่มีปัญหา ; กิจกรรมที่ 25,26
  แต้มสะสมของกิจกรรมที่มีปัญหาทั้งหมด ; 4100
  แปะบัตร ;
  #2,295
  0
 6. #2125 สาวชุดดำ (@huttaya) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 10 เมษายน 2557 / 09:54
  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงคะแนน
  ชื่อ-สกุล ; Sarana Night Lutia
  ทำไมถึงมีปัญหา ; คะแนนไม่ต้องกับที่ได้ค่ะ
  กิจกรรมใดบ้างที่มีปัญหา ; กิจกรรมที่ 12 ,13 ค่ะ
  แต้มสะสมของกิจกรรมที่มีปัญหาทั้งหมด ; 1,900 ค่ะ
  แปะบัตร ;
  #2,125
  0
 7. วันที่ 9 เมษายน 2557 / 17:33
  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงคะแนน
  ชื่อ-สกุล ; Akarui Nijikawa
  ทำไมถึงมีปัญหา ; กรอกชื่อไทยค่ะ
  กิจกรรมใดบ้างที่มีปัญหา ; 3,
  แต้มสะสมของกิจกรรมที่มีปัญหาทั้งหมด ; 1000 ค่ะ
  แปะบัตร ;

  อืมแล้วก็คะแนนน่ะครับ ถ้ารวมที่ประกาศผลแล้ว(รวมกับตอนที่มันมีปัญหาด้วย)จริงๆมันจะได้ 8500 นะครับ แล้วก็ถ้ารวมกับกิจกรรมในตอนที่ 14,19,20 และ 21แล้วผลจะได้เป็น 15000 จะต้องทำไงครับ รอให้เจ้าของกิจกรรมมาเติมให้หรืออย่างไร?
  #2,106
  0
 8. #2102 `★Rivaira79(?)™ (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 9 เมษายน 2557 / 16:19
  #Ans CM.7
  บวกคะแนนให้แล้วค่ะ *0*
  #2,102
  0
 9. #2084 † Lisa † (@namwancat) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 7 เมษายน 2557 / 22:33
  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงคะแนน
  ชื่อ-สกุล ; Alyssa Anastasia
  ทำไมถึงมีปัญหา ; บอกชื่อผิดค่ะ^^;;
  กิจกรรมใดบ้างที่มีปัญหา ; ตามล่าหาตัว รองผอ.
  แต้มสะสมของกิจกรรมที่มีปัญหาทั้งหมด ; 2300 SM
  แปะบัตร ; 
  #2,084
  0
 10. #1975 `★Rivaira79(?)™ (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 5 เมษายน 2557 / 14:18
  #Ans CM.5
  แก้ไขให้แล้วจ้า อิอิ
  #1,975
  0
 11. วันที่ 1 เมษายน 2557 / 20:02
  คือว่า ... ชื่อของผมคือ'Takeyama  Seto'แต่ว่าในห้องคะแนนสะสมเขียนผิดเป็น'Takeyame  Seto'นะครับ ถ้าไม่ขัดข้องเรื่องไหน ช่วยแก้ชื่อให้หน่อยจะได้ไหมครับ? (' ' )

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 1 เมษายน 2557 / 20:04
  #1,803
  0
 12. วันที่ 1 เมษายน 2557 / 19:57
  ช่วยแก้ชื่อให้จะได้ไหมครับ?

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 1 เมษายน 2557 / 20:03
  #1,800
  0
 13. #1781 `★Rivaira79(?)™ (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 1 เมษายน 2557 / 00:28
  บุคคลที่มีปัญหาในการลงคะแนน 1/4/57
  Mellona Ferliziaford DEl.Lamul 1500
  Elsa Queen 1500

   
  #1,781
  0
 14. #1600 `★Rivaira79(?)™ (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 17 มีนาคม 2557 / 21:04
  รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาในการลงคะแนน
  ไลรา แอลโรล์
  Mellona Ferliziaford
  Valen whitetear
  Rasancenat Der Longsei
  Yukkie S Sama,Misa Yoiko
  วาเลน  ไวท์เทียร์
  สุซุงุเระ ยุอิไค
  วานิตี้ เรนนิเดย์
  อาคารุอิ นิจิคาว่า
  Leila Lysandra
  Rasancenat Der Longsei
  Mellona Ferliziaford Del.Lamul
  คิมูระ นานะ
  Linlada Wong
  kittapon  thongsri
  อากิระ มินาโตะ

  ทำไมถึงมีปัญหาในการลงคะแนน?
  มี 3 กรณีหลักๆค่ะ คือ
  1.ชื่อที่กรอกตอนร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับชื่อ-สกุลในบัตรนักเรียน เช่น ชื่อในบัตรเป็นภาษาอังกฤษ แต่กรอกชื่อตอนทำกิจกรรมเป็นภาษาไทย ฯลฯ
  2.ยังไม่ได้ลงชื่อในห้องรายงานตัว >>ห้องนี้<<
  3.ชื่อที่กรอกตอนร่วมกิจกรรม ไม่ตรงกับชื่อที่ใช้ รายงานตัว

  สำหรับคนที่พบว่าทำไมตัวเองถึงมีปัญหาในการลงคะแนนแล้ว เชิญกรอกแบบฟอร์มด้านล่างค่ะ

  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการลงคะแนน
  ชื่อ-สกุล ; ตามบัตรนะคะ 
  ทำไมถึงมีปัญหา ;
  กิจกรรมใดบ้างที่มีปัญหา ; บอกเป็นชื่อตอนก็ได้ค่ะ หมายเลข อะนะ
  แต้มสะสมของกิจกรรมที่มีปัญหาทั้งหมด ; รวมมาเลยค่ะ แค่กิจกรรมที่มีปัญหานะ
  แปะบัตร ;
   
  #1,600
  0
 15. #1408 ❆ Niiva (@pimza1212) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 7 มีนาคม 2557 / 15:57
  ลิ้ง ลิ้ง อยู่ไหนหว่า // เดินสอดส่องหา ( ' ')(' ' )
  #1,408
  0
 16. วันที่ 22 มีนาคม 2556 / 00:25
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน : คิเร ฮานะ
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : ก็สนุกดีค่ะ ^^
  รับไป 3500 SM จ้า : ขอบคุณค่ะ
  บัตรนักเรียนจ้า :

  #1,094
  0
 17. #1089 Fate~ (@Panaya_best) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 21 มีนาคม 2556 / 20:48
  ชื่อในบัตรนักเรียน : Testarossa Fate(เบสท์)
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : ค่ะ
  รับไป 3500 SM จ้า : ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
  บัตรนักเรียนจ้า : 
  guahAp.png [421x282px] ฝากรูป

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 21 มีนาคม 2556 / 20:49
  #1,089
  0
 18. #1087 Wanitth@ (@wanittha) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 21 มีนาคม 2556 / 20:37
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน : เรียโพรี วาเซีย (แหวน)
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : มากมาย จะเล่นเรื่อยๆถ้าเจอคำถามที่ถูกใจ 555
  รับไป 3500 SM จ้า : ขอบคุณจ้าา
  บัตรนักเรียนจ้า :
  #1,087
  0
 19. #1083 Oxygen-Duck (@ducky-gen) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 21 มีนาคม 2556 / 16:15
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน : Gen Tania Zo
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : สนุกฮะ ! 
  รับไป 3500 SM จ้า : ขอบคุณฮะ ^^
  บัตรนักเรียนจ้า : 
  #1,083
  0
 20. #1063 Mist MSFS (@sunshineka) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 20 มีนาคม 2556 / 12:31
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน : มาร์เชน เฟรนเทริสฮะ
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : แน่นอนฮะ สนุกไม่พอได้คะแนนด้วย หุๆ เหะๆ//โลภ
  รับไป 3500 SM จ้า : ขอรับไปล่ะนะค่า
  บัตรนักเรียนจ้า : 
  #1,063
  0
 21. #1056 Master-D (@atc-8439) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 20:48
  แบบฟอร์มการรับคะแนน 
  ชื่อในบัตรนักเรียน : ไอซ์ อันเซียร์ ไอริช
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : ฮับ
  รับไป 3500 SM จ้า : ขอบใจจ้าา
  บัตรนักเรียนจ้า :
   
  6BU3UV.png [421x282px] ฝากรูป
  #1,056
  0
 22. วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 19:50
  มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน : asaras gissel
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : หนุกก
  รับไป 3500 SM จ้า : ok
  บัตรนักเรียนจ้า :
  uFH1Sp.png [421x282px] ฝากรูป
   
  #1,049
  0
 23. #1048 i'am MOMO™ (@nonggreen) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 19:49

  แบบฟอร์มการรับคะแนน
  ชื่อในบัตรนักเรียน : Kisaragi Momo
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : คับ > <
  รับไป 3500 SM จ้า : เยอะจุง :3 555
  บัตรนักเรียนจ้า :
  #1,048
  0
 24. #1042 KaguraSougo (@momohibari) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 19:33
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน :คางูล่า จัสแอนท์ เวนิวล่า
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : มากๆเลยน่อ สนุกอย่างแรง
  รับไป 3500 SM จ้า : ฟรีๆๆๆๆ
  บัตรนักเรียนจ้า :
  #1,042
  0
 25. #1037 P๋rincessุ D๊ark (@451038776) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 18:56
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน :เฮนเรียตต้า มาร์ชเมโล เฟรท
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ :มากๆคร้า
  รับไป 3500 SM จ้า :คร้า
  บัตรนักเรียนจ้า :
  #1,037
  0
 26. #1032 なりた [Tsun] (@tsuna200) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 18:47
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน :อิรินย์ ดันเตโน่ [ริริน]
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ :โอ๊ส!!
  รับไป 3500 SM จ้า : อร๊ายยย แต๊งค๊าา
  บัตรนักเรียนจ้า :
   
  whbzDg.png [421x282px] ฝากรูป
  #1,032
  0
 27. #1030 Kazania de Boronza (@sirapak) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 17:42
  ชื่อในบัตรนักเรียน : Kazania de Boronza
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : สนุกค่ะ
  รับไป 3500 SM จ้า : ค่ะ
  บัตรนักเรียนจ้า : 
  #1,030
  0
 28. #1027 ムMind ★ Heart ϟ } (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 16:15
  โพรไม่มีบัตรใหม่หรอ ใช้บัตรใหม่นะ ตะเอง
  #1,027
  0
 29. #1025 Zecs.4 (@siazao) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 16:12
  แบบฟอร์มการรับคะแนน (จัดชิดซ้าย)
  ชื่อในบัตรนักเรียน : Leone Price
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : very funnnn
  รับไป 3500 SM จ้า : thx.
  บัตรนักเรียนจ้า : -
  #1,025
  0
 30. #1021 @ Aprodite & Kaji @ (@conan0505) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 19 มีนาคม 2556 / 15:50
  ชื่อในบัตรนักเรียน :Aprodite Tanit Rosalia
  กิจกรรมสนุกมั้ยจ๊ะ เล่นได้ไม่จำกัดนะ : ชอบอ่ะสนุกกระชับความสัมพันธ์ด้วย มีแต้มอีก >O< 
  รับไป 3500 SM จ้า : ขอขอบพระคุณอีกครั้ง =w=
  บัตรนักเรียนจ้า :
  #1,021
  0
 31. #430 Mermaid Princess (@evilhera) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 / 21:11
   ชื่ออะไรครับที่รัก ? (ขอชื่อเล่นจริิงๆน้า) :: พรินซ์
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนล่ะ ? :: Aurora M
  อายุเท่าไรคับ กระผมจะได้เรียกถูก XD :: 14
  ทำเองหรือสั่งร้านขอรับ *0* ? :: ทำเอง
  ลิงค์ของร้านที่ไปสั่ง (ถ้าทำเองข้ามไปเลยนะครับ) ::
  รูปแบนเนอร์ (ถ้ากลัวไม่ขึ้นใส่ url ของรูปมาก็ได้นะครับ) ::
    

  #430
  0
 32. #405 makine (@makinesaya) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 / 13:14
   แบบฟอร์ม
  ชื่ออะไรครับที่รัก ?:: แบม
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนล่ะ ? :: นากามิ ยูเอะ
  อายุเท่าไรคับ กระผมจะได้เรียกถูก XD ::17 ปี
  ทำเองหรือสั่งร้านขอรับ *0* ? ::ทำเองค่าา
  ลิงค์ของร้านที่ไปสั่ง ::
  รูปแบนเนอร์ (ถ้ากลัวไม่ขึ้นใส่ url ของรูปมาก็ได้นะครับ) :: 
  (สู้ๆ)
  #405
  0
 33. #294 Special Teru™ (@novatoon2) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 / 12:27
   แบบฟอร์ม

  ชื่ออะไรครับที่รัก :: ไกด์เน้อ
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนล่ะ ? :: Tokisaya Teru
  อายุเท่าไรคับ กระผมจะได้เรียกถูก XD :: 14
  ทำเองหรือสั่งร้านขอรับ :: ทำเองครับ
  ลิงค์ของร้านที่ไปสั่ง :: ใช้ Photoscape
  รูปแบนเนอร์ :: เน่ามาก

     
  #294
  0
 34. #275 Angel Evil (@fatazi) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 / 10:23
  แบบฟอร์ม

  ชื่ออะไรครับที่รัก ? (ขอชื่อเล่นจริิงๆน้า) :: ปาย~
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนล่ะ ? :: Angel Ang Davis~
  อายุเท่าไรคับ กระผมจะได้เรียกถูก XD :: 13 ขวบ=,_=
  ทำเองหรือสั่งร้านขอรับ *0* ? :: ทำเอง~
  ลิงค์ของร้านที่ไปสั่ง (ถ้าทำเองข้ามไปเลยนะครับ) :: -
  รูปแบนเนอร์ (ถ้ากลัวไม่ขึ้นใส่ url ของรูปมาก็ได้นะครับ) ::

   
  #275
  0
 35. วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 23:30
  รอเราก่อนนะ พอดีไม่ได้เช็คเด็กดี(มัวแต่เพลินกับเฟส555) เดี๋ยวว่างๆจะทำให้นะ(มือใหม่เหมือนกัน)
  #255
  0
 36. #233 вℓα¢к яι (@sweetiechocolate) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 20:45
   ชื่ออะไรครับที่รัก ? (ขอชื่อเล่นจริิงๆน้า) :: MINKY
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนล่ะ ? :: Crimrose Crytalline
  อายุเท่าไรคับ กระผมจะได้เรียกถูก XD :: 14
  ทำเองหรือสั่งร้านขอรับ *0* ? :: ทำเองล้วนๆจ้า
  ลิงค์ของร้านที่ไปสั่ง (ถ้าทำเองข้ามไปเลยนะครับ) :: -
  รูปแบนเนอร์ (ถ้ากลัวไม่ขึ้นใส่ url ของรูปมาก็ได้นะครับ) ::   

  เสริมอีก=w=


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 12 พฤษภาคม 2555 / 11:27
  #233
  0
 37. #208 ✖。Smile。✖ (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 19:07
   55 ค่า
  #208
  0
 38. #204 bu'ing (@i-ing) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 18:53
  อยากทำบ้างง รอหนูก่อนน้า >0<
  #204
  0
 39. #202 C H A R L O T T E ★ (@ningjungkum2) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 18:37
  แบบฟอร์ม
  ชื่ออะไรครับที่รัก ? (ขอชื่อเล่นจริิงๆน้า) :: ชาร์ เนี๊ยว !
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนล่ะ ? :: Charlotte FrankFot
  อายุเท่าไรคับ กระผมจะได้เรียกถูก XD :: จิบห้า
  ทำเองหรือสั่งร้านขอรับ *0* ? :: ทำเองขอรับ
  ลิงค์ของร้านที่ไปสั่ง (ถ้าทำเองข้ามไปเลยนะครับ) :: -
  รูปแบนเนอร์ (ถ้ากลัวไม่ขึ้นใส่ url ของรูปมาก็ได้นะครับ) ::  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 11 พฤษภาคม 2555 / 19:00
  #202
  0
 40. #201 ✖。Smile。✖ (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 18:33
  อ่อ พวกอวาตาร์ แบนเนอร์ โลโก้ ทางเรา จะตัดสินเมื่อมีผู้ส่งผลงานครบ 10 คนค่ะ
  ส่วน ดาวโรงเรียน จะตัดสินเมื่อมีคนประกวดครบ 20  คน (จะครบไหม -*-)
  #201
  0
 41. #184 bu'ing (@i-ing) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 18:03
  ประกวดกันถึงวันไหนคะเนี่ย >. #184
  0
 42. #143 `shutup!!™ (@hasuki) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 17:06
  แบบฟอร์ม
  ชื่ออะไรน่อ ? :: เลดี้จ้ะ
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียน :: Dolce' Rose Milano
  อายุเท่าไหร่หว่า :: 17
  ทำเองหรือสั่งร้านอ่ะ O.O :: ทำเองจ้า
  ถ้าสั่งร้านทำขอลิ้งค์ร้านที่ไปสั่งด้วยนะ :: -
  รูปแบนเนอร์ :: 01 02
  #143
  0
 43. #101 GreenSakura (@nonggreen) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 / 12:49
  แบบฟอร์ม
  ชื่ออะไรครับที่รัก ? (ขอชื่อเล่นจริิงๆน้า) ::กรีน
  ชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนเข้าโรงเรียนล่ะ ? ::ลืมชื่อ= [ ] =!....ไปดูก่อน....ฟูจิวาระ ยูกิขอรับ=w=
  อายุเท่าไรคับ กระผมจะได้เรียกถูก XD ::13
  ทำเองหรือสั่งร้านขอรับ *0* ? ::สั่งร้นเพื่อนคะ>O<
  ลิงค์ของร้านที่ไปสั่ง (ถ้าทำเองข้ามไปเลยนะครับ) ::http://writer.dek-d.com/pophome1234/writer/view.php?id=818300
  รูปแบนเนอร์ (ถ้ากลัวไม่ขึ้นใส่ url ของรูปมาก็ได้นะครับ) ::http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/viewlongc.php?id=818300&chapter=6  #101
  0
 44. #78 ✖。Smile。✖ (@smile98) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 / 16:25
   สั่งร้านทำก็ได้นะตัว ><"
  #78
  0
 45. #76 A m ' J a n k ko (@dasdda) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 / 15:07
   อร๊างงง น่าสน//แต่ฝีมืออย่างเรา .. สู้ไม่ได้ T^T
  #76
  0