คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

แนะแนวอาชีพ

ตอนที่ 3 : เส้นทางสู่อนาคตเมื่อจบ ม.6


     อัพเดท 26 มี.ค. 54
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : skn guidance ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ skn guidance
My.iD: https://my.dek-d.com/skn-guidance
< Review/Vote > Rating : 0% [ 0 mem(s) ]
This month views : 93 Overall : 5,840
12 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 31 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
แนะแนวอาชีพ ตอนที่ 3 : เส้นทางสู่อนาคตเมื่อจบ ม.6 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 4206 , โพส : 1 , Rating : 87% / 6 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด
เส้นทางสู่อนาคตเมื่อจบ ม.6


 

 

            เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีแนวทางศึกษาต่อ  ดังต่อไปนี้

1.      มหาวิทยาลัยปิด

2.      มหาวิทยาลัยเปิด

3.      มหาวิทยาลัยเอกชน

4.      สถาบันพยาบาล-สาธารณสุข

5.      สถาบันทหาร-ตำรวจ

6.      สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอื่น ๆ

7.      สถาบันวิชาชีพอื่น ๆ

วิธีการเข้าศึกษา      มี  3  ลักษณะใหญ่ ๆ  คือ

1.       ระบบรับตรง  ระบบโควตา  และโครงการพิเศษ  สถาบันจะเป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกเอง  ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันที่กำหนด

2.      ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์  12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์  5  สถาบัน  จัดสอบวิชาเฉพาะและวิชาสามัญ  รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www9.si.mahidol.ac.th/         

3.      ระบบแอดมิสชั่นส์กลาง   (Admissions)  นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน  4  อันดับ  โดยใช้องค์ประกอบของ  GPAX , O-NET , GAT และ PAT

****การเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ นักเรียนจะต้องดูเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน****                   ****เนื่องจากโดยส่วนใหญ่  เมื่อได้รับการคัดเลือกและรายงานตัวในระบบรับตรงแล้ว****                ****จะถูกส่งรายชื่อไปยังระบบแอดมิสชั่นส์กลางเพื่อตัดสิทธิ์**** 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัน GPAX , O-NET , GAT และ PAT

1.      GPAX  หมายถึง  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  6  ภาคเรียน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีค่าน้ำหนัก  20  %

2.      O-NET  (Ordinary National Education Test) หมายถึง  การสอบความรู้รวบยอดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีค่าน้ำหนัก 30 %

3.      GAT  (General Aptitude Test)  หมายถึง  ความถนัดทั่วไป  เป็นการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ  มีค่าน้ำหนัก 

10 – 50 %   แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ

-          ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และโจทย์แก้ปัญหา

-          ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

4.      PAT  (Professional and Academic Aptitude Test)  หมายถึง  ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ เป็นการวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพในการเรียนวิชานั้น ๆ  มีค่าน้ำหนัก  0 – 40 %  แบ่งออกเป็น  7  ประเภท  คือ

-          PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์

-          PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

-          PAT 3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

-          PAT 4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

-          PAT 5  ความถนัดทางวิชาชีพครู

-          PAT 6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

-          PAT 7  ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

            (ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  จีน  อาหรับ  บาลี)

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่จะยื่นคะแนนเข้าศึกษาต่อจะต้องดูเกณฑ์และคุณสมบัติที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดว่า  จะต้องสอบวิชาประเภทใดบ้าง

            การสอบ  O-NET  นักเรียนสอบครั้งเดียวขณะกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

            การสอบ  GAT / PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สอบได้ปีละ 2  ครั้ง  ช่วงเดือนตุลาคม  และ มีนาคม  (ขณะนักเรียนกำลังเรียนชั้น ม.6) สามารถเก็บคะแนนไว้ได้  2  ปี  นับจากวันสอบ  และเลือกคะแนนที่ดีที่สุดในการยื่นคะแนน  คะแนนที่ยื่นของแต่ละวิชา ไม่จำเป็นต้องคะแนนการสอบในครั้งเดียวกัน

            การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  (Admissions)   นักเรียนสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้  4  อันดับ  โดยดูจากความสามารถ  ความชอบ  ความถนัด ความสนใจ  บุคลิกภาพ  อาชีพที่สนใจในอนาคต  และพิจารณาร่วมกับผลคะแนน  GPAX ,  O-NET , GAT และ PAT  ซึ่งนักเรียนสามารถคำนวณคะแนนต่าง ๆ  ได้เอง   เพื่อจะได้ทราบที่มาของคะแนน   โดยเทียบคะแนนเต็ม 30,000  คะแนน  ดังตัวอย่างใน 

http://writer.dek-d.com/skn-guidance/writer/viewlongc.php?id=567704&chapter=8     

หรือในโปรแกรมคำนวณใน  http://www.cuas.or.th/index.php     คะแนนที่นักเรียนได้  ควรจะมากกว่าหรือเท่ากับคะแนนต่ำสุดของคณะ/สาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ  ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ผ่าน ๆ มา  จึงจะมีโอกาสผ่านการคัดเลือก  คะแนนสูง-ต่ำของคณะ/สาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษาอาจจะผันผวน  จึงควรจะศึกษาย้อนหลังดู  2-3  ปี

            อย่างไรก็ตามนักเรียนควรจะหมั่นตั้งใจเรียน  และทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งการฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ บ่อย ๆ   เพื่อจะได้ทราบแนวโน้มของข้อสอบ  นักเรียนบางคน  สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนในสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ เลย

            คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

                        สกอ.   =  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   www.cuas.or.th

         นักเรียนและผู้ปกครองในระดับชั้น ม.ปลาย ควรจะติดตามข่าวคราวการรับสมัครตลอดจนศึกษาเกณฑ์การรับสมัครของคณะ/สาขาวิชา ต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ  จากเว็บไซต์ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า  และข้อมูลที่น่าสนใจ  จาก.........

Website งานแนะแนว   www.skn.ac.th     แนะแนว

หรือ  http://my.dek-d.com/skn-guidance/ 

           

 

สทศ.  =   สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ          www.niets.or.th Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
แนะแนวอาชีพ ตอนที่ 3 : เส้นทางสู่อนาคตเมื่อจบ ม.6 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 4206 , โพส : 1 , Rating : 87% / 6 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 1 : ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุนมากเลยค่ะ


PS.  :: e n d l e s s h a p p y~*
Name : it's mean* < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ it's mean* [ IP : 125.25.79.221 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 มิถุนายน 2553 / 21:08

หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android