ไดซิเนส แคว้นแห่งรัตติกาล

ตอนที่ 73 : -------- -------- -------- -------- มหาวิทยาลัยดาร์คแลนด์

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1,045
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  1 ก.ค. 59มหาวิทยาลัยดาร์คแลนด์

โฉนดที่ดินเลขที่ 73
เมืองท่าเซพาร์ นครเบเลธ
มณฑลมาลฟาส แคว้นแห่งรัตติกาล
มหาวิทยาลัยแห่งดาร์ค เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวดาร์คแลนด์  
ได้สัมผัสกับวิถีแห่งปราชญ์  เพื่อปลูกฝัง  
และชี้ทางสู่การเป็นปราชญ์ที่ดี

ปรัชญามหาวิทยาลัย
การเรียนคือกุญแจสู่การเป็นปราชญ์

คำขวัญมหาวิทยาลัย
ผู้มีความ   คิดดี   เป็นที่ตั้ง
ผู้พูดฟัง    แล้วไพเราะ    เสนาะหู
ผู้รักศิลป์   ใฝ่เรียนรู้   ด้วยวิญญู
คือผู้รู้  ปราชญ์บัณฑิต  พิชิตชัย

ผู้ก่อตั้ง
คีย์ฟาร์   ดาร์ค   โอดิสซี่
อดีตนักศึกษาจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์   

 
หอคอยกลาง
เพื่อติดต่อ สื่อสาร สอบถาม ทำธุรกรรม
แบบฟอร์มสมัครเรียน
ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์............
คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน........................................

ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์........................................
ที่อยู่ไอดีของท่าน.......................................
ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์.......................................
สิ่งที่อยากบอก......................................
(ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เราจะส่งข้อสอบไปให้ท่าทางข้อความลับ)
กำหนดการ
เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึวันที่ 20 กุมภาพันธ์
รับบัตรนักศึกษาและรายงานตัวเข้าบ้านพักวันที่  1-7 มีนาคม 2558

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 และเข้าปฐมนิเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2558


ระดับปริญญาตรี (เดือนมีนาคม)
เริ่มเรียนและทำรายงานการค้นคว้าอิสระวันที่ 10 - 30 มีนาคม 2558
กำหนดส่งรายงานการค้นคว้าอิสระ 31 มีนาคม 2558


ระดับปริญญาโท (เดือนเมษายน)
เริ่มเรียนและทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทวันที่  1 - 29 เมษายน 2558
กำหนดส่งวิทยาพิพนธ์ปริญญาโท วันที่  30 เมษายน 2558


ระดับปริญญาเอก (เดือนพฤษภาคม)
เริ่มเรียนและทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2558
กำหนดส่งวิทยาพิพนธ์ปริญญาเอก วันที่ 31 พฤษภาคม 2558


รับประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศวันที่  15 มิถุนายน 2558
คณะพันธุศาสตร์
รหัสคณะ 01 ตั้งอยู่ที่แคว้นไอร์กลาเซียร์ ดินแดนแห่งนักปราชญ์
ศึกษาศาสตร์แห่ง เผ่าพันธุ์
การดำรงอยู่ร่วมกัน ของมนุษย์ ผี ปีศาจ ฯลฯ

ในด้านสังคม ประวัติศาสตร์ กฏหมาย
รับนักศึกษา 5 คน

>คลิกเพื่อเข้าคณะ<


การสมัครงานเมื่อเรียนจบ
สำหรับนักศึกษาคณะนี้
ท่านมีสิทธิได้สร้างเผ่าของตนเองที่แคว้นเนพีอา
หรือสร้างศูนย์วิจัย และหมู่บ้านของคนชาติต่างๆ ในทุกแคว้น โดยไม่จำกัด
ท่านจะสร้างในแคว้นใดก็ได้ในดาร์คแลนด์
ขอให้ท่านตั้งชื่อสิ่งก่อสร้างของท่าน

พร้อมใส่คำบรรยายและภาพประกอบ เพื่อให้คนงานก่อสร้างจัดทำให้

>กรุณาส่งข้อมูลที่คอมเม้นด้านล่าง<
คณะรัฐศาสตร์
รหัสคณะ 02 ตั้งอยู่ที่แคว้นเบลเลียมมอร์ธ ดินแดนแห่งผู้กล้า
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปกครอง
การค้าขาย
การเชื่อมสัมพันธไมตรี การเป็นขุนนาง อัศวิน
ไปจนถึงการเป็นนักการทูตที่ดี

รับนักศึกษา 5 คน
>คลิกเพื่อเข้าคณะ<

การสมัครงานเมื่อเรียนจบ
สำหรับนักศึกษาคณะนี้
ท่านมีสิทธิได้สร้างพรรคการเมือง เข้าร่วมกระทรวงต่างๆ
เป็นนักการทูต สร้างเมืองของตนเองในดาร์คแลนด์
ท่านจะสร้างในแคว้นใดก็ได้ในดาร์คแลนด์
ขอให้ท่านตั้งชื่อสิ่งก่อสร้างของท่าน

พร้อมใส่คำบรรยายและภาพประกอบ เพื่อให้คนงานก่อสร้างจัดทำให้

>กรุณาส่งข้อมูลที่คอมเม้นด้านล่าง<
คณะแพทย์ศาสตร์
รหัสคณะ 03 ตั้งอยู่ที่แคว้นเทียร์ดอลล่า ดินแดนแห่งวิญญาณ
ศึกษาศาสตร์แห่งการรักษา การปรุงยา
การชุบชีวิต เวทย์มนตรา อันตรายทั้งปวง
พืชพรรณ สมุนไพร และสัตว ์วิเศษ

รับนักศึกษา 5 คน
>คลิกเพื่อเข้าคณะ<

การสมัครงานเมื่อเรียนจบ
สำหรับนักศึกษาคณะนี้
ท่านมีสิทธิได้สร้างโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา
ร้านทดลอง ร้านวิจัยสารพิษ สวนพฤษศาสตร์ บ้านแม่มดปรุงยา ฯลฯ
ท่านจะสร้างในแคว้นใดก็ได้ในดาร์คแลนด์
ขอให้ท่านตั้งชื่อสิ่งก่อสร้างของท่าน
พร้อมใส่คำบรรยายและภาพประกอบ เพื่อให้คนงานก่อสร้างจัดทำให้

>กรุณาส่งข้อมูลที่คอมเม้นด้านล่าง<


คณะเวทยาศาสตร์
รหัสคณะ 04 ตั้งอยู่ที่แคว้นโพเทสต้า ดินแดนแห่งพลังอำนาจ
ศึกษาศาสตร์แห่งการตั้งสมาธิ ทำลายล้าง
ก่อร่างสร้างสรรพสิ่ง การต่อสู้ด้วยอาวุธอันทรงพลานุภาพ
การพยากรณ์ การเคลื่อนที่ การล่องหน

รับนักศึกษา 5 คน
>คลิกเพื่อเข้าคณะ<

การสมัครงานเมื่อเรียนจบ
สำหรับนักศึกษาคณะนี้
ท่านมีสิทธิได้สร้างดินแดนลึกลับ ดินแดนประหลาด
บ้านผีสิง บ้านร้าง ร้านขายของ  เมืองลับเเล ที่เต็มไปด้วยเวทย์มนตร์ฯลฯ
ท่านจะสร้างในแคว้นใดก็ได้ในดาร์คแลนด์
ขอให้ท่านตั้งชื่อสิ่งก่อสร้างของท่าน
พร้อมใส่คำบรรยายและภาพประกอบ เพื่อให้คนงานก่อสร้างจัดทำให้

>กรุณาส่งข้อมูลที่คอมเม้นด้านล่าง<


คณะศิลปศาสตร์
รหัสคณะ 05 ตั้งอยู่ที่แคว้นไพร์ไอนิช ดินแดนแห่งแสงไฟ
ศึกษาศาสตร์แห่งศิลปะ บทกวี ความรื่นรมย์
ปรัชญา ภาษา การวางตนชนชันสูง
ศิลปะการประกอบอาหาร วาดภาพ และดนตรี

รับนักศึกษา 5 คน
>คลิกเพื่อเข้าคณะ<

การสมัครงานเมื่อเรียนจบ
สำหรับนักศึกษาคณะนี้
ท่านมีสิทธิได้สร้างคฤหาสน์ของท่าน โดยไม่ต้องอาศัยในหมู่บ้าน
สร้างปราสาท สร้างชมรม สโมสร ร้านหนังสือ ห้องสมุด
ร้านอาหาร ร้านน้ำชา ร้านดอกไม้ ร้านเสื้อผ้า
ขอให้ท่านตั้งชื่อสิ่งก่อสร้างของท่าน
พร้อมใส่คำบรรยายและภาพประกอบ เพื่อให้คนงานก่อสร้างจัดทำให้

>กรุณาส่งข้อมูลที่คอมเม้นด้านล่าง<จัตุรัสกลาง
เพื่อพักผ่อนหย่อนคลาย


ห้องสมุดลอยน้ำ
มีหนังสือหลายประเภท  สำหรับค้นคว้าความรู้ทั่วไป

ห้องสมุดแห่งปราชญ์
หนังสือเล่มแรกที่ควรอ่าน คือ "เส้นทางสู่นักปราชญ์ที่ดี"


หอดูดาว
เรื่องดวงดาว ศาสตร์ที่นักปราชญ์ให้ความสนใจมาแต่โบราณ
ไม่มีค่าผ่านทาง  เปิดให้ชมฟรี

พิพิธภัณฑ์มผลงานจิตรกร
หากทาบมือลงสัมผัสกับรูปภาพอันสื่อถึงประเภทงานศิลปะ  ที่เรียงอยู่บริเวณท้ายสุดของห้อง
มันจะเปิดทางให้ผู้มาเยือนได้ชมงานศิลปะประเภทอื่น ตามภาพที่สื่อ

ห้องดนตรี
สามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบ  แต่ถ้าหากเครื่องดนตรีชำรุดเสียหาย
 อาจจะต้องจ่ายคืนสองเท่า
ห้องโต้วาที  เจรจาพาทีเยี่ยงปราชญ์
สำหรับการประลอง คมลิ้นอย่างมีเหตุผล  
อันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของนักปราชญ์ที่ดี
นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

5,284 ความคิดเห็น

 1. #5138 Devil Del Olympus Diciness (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 / 17:15
  ภารกิจ ผู้พิทักษ์จำเป็น

  //เดินตรวจตรารอบๆ มหาวิทยาลัย

  "ร้างๆแฮะ รีบไปดีกว่า"

  #5,138
  0
 2. #4762 มาริมาริ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 16 มกราคม 2558 / 16:06
  แบบฟอร์มสมัครเรียน
  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์ 
  แต่ข้าเปลี่ยนชื่อละน้าา

  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน คณะศิลปศาสตร์
  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์ คอนโดมิเนียมแมวของท่านบลูโรสค่าา
  ที่อยู่ไอดีของท่าน http://my.dek-d.com/fasai77m/

  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์ : ตัวข้าก็อยู่มานานแล้วนี่นะ อยู่ที่นี่แล้วสนุกดีได้ผ่อนคลายด้วย ผู้คนก็ต้อนรับ พูดคุย เป็นเพื่อนเล่นกันได้ดีมาก ดินแดนนี้ก็เหนือจินตนาการอยู่แล้วยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยล่ะ

  สิ่งที่อยากบอก ไหนๆก็จบจากโรงเรียนศาสตร์มืดมาแล้ว งั้นก็มาต่อมหาวิทยาลัยเลยละกันค่ะ ต้องสนุกแน่ๆ
  #4,762
  0
 3. #4755 macheer (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 30 ธันวาคม 2557 / 21:45
  มีนา ท่าจะไม่ได้เรียน ป.ตรี ซะแล้ว = =
  #4,755
  0
 4. #4731 panwira (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 / 15:54
  แบบฟอร์มสมัครเรียน

  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์............
  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน...คณะศิลปศาสตร์

  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์...(ไปเยี่ยม)
  หมู่บ้านวาเนซ่า เมืองอากาเรส นครบาเอล มณฑลฮาเกนทิ เเคว้นรัตติกาล


  ที่อยู่ไอดีของท่าน.....ไปหา

  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์....ทุกอย่างที่เป็นดาร์คเเลนด์เพราะที่นี้คือบ้านเกิด

  สิ่งที่อยากบอก....จะพยายามตั้งใจเรียนให้มากเเละฝากตัวด้วยค่ะ


  ป.ล.มาสมัครของปี 57 ไม่ทันเลยต้องมาสมัครปี 58เเทนหวังว่าจะไม่เป็นไรนะค่ะ

  (ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เราจะส่งข้อสอบไปให้ท่าทางข้อความลับ)ค่ะ!
  #4,731
  0
 5. #4684 ~ บลูโรสแหกคุก ~ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 3 ตุลาคม 2557 / 19:40
  เย้ยๆๆ เป็นแผนของท่านที่จะยึดอำนาจดาร์คนี่เองๆๆ
  #4,684
  0
 6. #4664 ✤-l-DRAGION-l-✤ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 23 กันยายน 2557 / 21:56
  อ่าาาห์...สมัครงานๆ*0*
  เย้ๆ จบแล้ว วู้วๆๆ> <
  55555555555555555555555 //ความรู้สึกเหมือนครอบครองดาร์คแลนด์ครึ่งทวีป//ได้งานเยอะ อิอิ
  เอาล่ะ สร้างอะไรดีน้าาา >3< //นึกแปป
  โอเครรร!! กลับไปบ้านแปป 5555 ถามเจ้าโซลอนกะทานากะดีกว่างิงิ>w<
  #4,664
  0
 7. #4654 ~ บลูโรสแหกคุก ~ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 12 กันยายน 2557 / 11:26
  สมัครเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ทำงานๆๆๆๆๆๆๆ
  #4,654
  0
 8. #4652 SAY . (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 5 กันยายน 2557 / 20:20
  เราจะทำตามสัญญา เรามาสมัครงาน ฮิ้ววววว
  #4,652
  0
 9. #4650 ~ บลูโรสแหกคุก ~ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 5 กันยายน 2557 / 12:56
  สมัครงานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  #4,650
  0
 10. #4646 I AM FANDI ' (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 3 กันยายน 2557 / 17:52
  คฤหาสน์ ปราสาท ร้านหนังสือ ร้านน้ำชา อ๊าาาาา ฟหกด่าสวมว๊ากกกก 
  #4,646
  0
 11. วันที่ 26 เมษายน 2557 / 13:30
  มีๆๆๆๆๆๆๆ ให้ยืมๆๆๆ แมววววววววววววววววว
  #4,504
  0
 12. #4494 macheer (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 21 เมษายน 2557 / 02:06

  (มองตอบคุณเมล่า * *)


  ยืมร่างสิงเฉยๆท่านบลูโรส
  จำเจ้าตัวนี้ได้ไหม  แมวถือร่ม เคอะๆ


  #4,494
  0
 13. #4484 LnwLuCis_Noar[ดรากิออน] (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 16 เมษายน 2557 / 00:16
  ท่านบลูโรสสสคะะ มีกล้องถ่ายรูปมั้ยคะ ยืมหน่อยจิ-3- ทำรายงานอิอิ
  //เอาแมวมาล่อ
  #4,484
  0
 14. #4483 ~ เลดี้บลูโรส ~ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 15 เมษายน 2557 / 16:34
  ได้เวลาตรวจรายงาน *_*
  #4,483
  0
 15. #4453 ~ เลดี้บลูโรส ~ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 28 มีนาคม 2557 / 19:39
  ไก่กลายเปนแมวเเล้วหรืออออออออออออออออออออ
  #4,453
  0
 16. #4407 Menirala Renaissance Mariamela de. Batrolenzia (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 13 มีนาคม 2557 / 15:40
  มองท่านไก่
  #4,407
  0
 17. #4405 macheer (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 13 มีนาคม 2557 / 02:29
  ย่อง มาส่องนักศึกษา

  #4,405
  0
 18. #4334 ~ เลดี้บลูโรส ~ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 / 12:37
  ทุกกคนที่มาสมัครอย่าลืมไปตรวจดูล่องข้อความลับนะ
  จุ๊บๆ
  #4,334
  0
 19. #4323 Phantom Night Rain (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 / 18:10
  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์............
  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน...................คณะแพทย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์....................91/3 หมู่บ้านแอนเทเรีย แคว้นแห่งความเหน็บหนาว
  ที่อยู่ไอดีของท่าน..........................http://my.dek-d.com/yippy-ying/
  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์........................ชีวิตข้าคือที่นี่
  สิ่งที่อยากบอก........................Darkland = Heart
  #4,323
  0
 20. #4320 I AM FANDI ' (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 / 23:56
  แบบฟอร์มสมัครเรียน
  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์............

  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน........................................คณะศิลปศาสตร์
  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์........................................บ้านเลขที่ 9/3 หมู่บ้านเอบิเกล แคว้นสงครามและความตาย
  ที่อยู่ไอดีของท่าน.......................................my.dek-d.com/o-nat-za-o
  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์.......................................มิตรภาพที่มี
  สิ่งที่อยากบอก......................................ความฝันเกิดขึ้นจริงในดาร์กแลนดื
  #4,320
  0
 21. #4295 ♫ I'M LYRA [ไลรา] ♥ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 25 มกราคม 2557 / 16:34
  แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์........
  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน....
  คณะแพทย์ศาสตร์.คณะเวทยาศาสตร์.คณะศิลปศาสตร์
  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์...แคว้นไอร์กลาเซียร์ มณฑลเอียร์ร่า หมู่บ้านวิทนี่ บ้านเลขที่ 108/11
  >เปิดประตู<..........
  ที่อยู่ไอดีของท่าน...(เคาะๆ).................
  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์......ความมืดที่น่าหลงใหล.มีเสน่ห์..ผู้คนนิสัยดี สงบ.........
  สิ่งที่อยากบอก......รับด้วยด้วยนะคะ -/l\-..ถึงจะกังวลเพราะเกรดที่ผ่านมาจากโรงเรียนศาสตร์มืดไม่ค่อยดี แต่จะพยายามค่ะ!.................
  #4,295
  0
 22. #4277 Ferricia (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 24 มกราคม 2557 / 12:40
  แบบฟอร์มสมัครเรียน
  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์............
  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน.......................คณะแพทย์ศาสตร์
  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์...............บ้านเลขที่ 120/11 หมู่บ้านดรีมดรีม แคว้นแห่งสงครามและความตาย
  ที่อยู่ไอดีของท่าน......................................Ferricia
  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์......................
  ข้าชอบดาร์กแลนด์ที่เป็นสถานที่ที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของข้า อาทิบ้าน โรงเรียน ชอบมาดามบลูโรสกับท่านพีนัท ที่ข้าได้มีโอกาสพูดคุยด้วย ท่านทั้งสองใจดีกับข้ามาก แถมท่านพีนัทยังคิดชื่อเล่นให้ข้าด้วย //ข้าปลื้มมาก
  สิ่งที่อยากบอก...................ข้ามีความต้องการที่จะเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยดาร์กแลนด์จริงๆ และหวังว่าท่านจะเมตตาข้า
  #4,277
  0
 23. #4234 †eĐdY[โหวงๆชอบกล] (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 16 มกราคม 2557 / 12:48
  แบบฟอร์มสมัครเรียน
  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์.
  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน........คณะพันธุศาสตร์
  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์.......http://writer.dek-d.com/silver-bullet/writer/viewlongc.php?id=692879&chapter=60
  ที่อยู่ไอดีของท่าน.....http://my.dek-d.com/hidegi-fujino/
  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์.......ก็ไม่รู้สินะ่วงแรกๆที่เข้ามาใหม่ๆรู้สึกว่ามันก็แค่กลุ่มธรรมดาทั่วไปพอไปๆมาๆ เหมือนกับว่าถ้าในแผนที่โลกมีดาร์คแลนด์จะย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ทันที
  สิ่งที่อยากบอก....ดาร์กแลนด์เป็นบ้านหลังที่สอง ไม่ต้องส่งเสียงออะไร ไม่ต้องกอดกัน ก็อบอุ่นมากพอ
  (ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เราจะส่งข้อสอบไปให้ท่าทางข้อความลับ)


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557 / 19:53
  แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557 / 20:10
  #4,234
  0
 24. #4233 ANlO_I (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 15 มกราคม 2557 / 17:51
  แบบฟอร์มสมัครเรียน
  ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดจากโรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์............
  คณะที่ท่านต้องการเข้าเรียน. 
  คณะรัฐศาสตร์
  ที่อยู่อาศัยของท่านในดาร์คแลนด์  ไดซิเนส แคว้นแห่งรัตติกาล
  ที่อยู่ไอดีของท่าน http://my.dek-d.com/pianopam/qmsg/
  ความประทับใจต่อดาร์คแลนด์ คือแบบพอเห็นที่นี้แล้วอารมณ์แบบว่า หึยอะไรอะ(ผิด)  ประทับใจหลักๆคือชอบสถานที่อะ สวยมาก ไม่รู้มาดามหามาแต่ไหนเยอะแยะ เอาเป็นว่าชอบละกัน
  สิ่งที่อยากบอก อืม.. คือมาดามก่ะ เค้าไม่ค่อยรู้เรื่องที่นี้เบย;_; มีอะไรที่แนะนำช่วยบอกหน่อยนะ
  (ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เราจะส่งข้อสอบไปให้ท่าทางข้อความลับ)
  #4,233
  0
 25. #4164 ~ เลดี้บลูโรส ~ (จากตอนที่ 73)
  วันที่ 7 ธันวาคม 2556 / 14:49
  ว๊าวๆ มีคนมาสมัครเเล้ว อยากบอกว่า เค้าไม่ได้คิดเลย ว่าจะสอนอะไร ฮ่าๆๆ
  #4,164
  0