โรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์ (เปิดเทอม)

ตอนที่ 3 : ห้องรับบัตรนักศึกษา

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 7,723
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 10 ครั้ง
  24 ก.พ. 60

ห้องรับบัตรนักศึกษา
กฏ 9 ข้อ แห่งโรงเรียนศาสตร์มืด

1. กรุณาอ่านกฏทั้งหมดให้ถ้วนถี่
2. สามารถขาดเรียนได้ ไม่ต้องเข้าห้องเรียนได้ ไม่ต้องส่งใบลา
แต่ท่านต้องทำข้อสอบให้ทันกำหนดหมดเขต มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ

3. ไม่มีการบ้าน แต่มีอาจารย์ให้คำแนะนำ บทเรียน และสอนทำข้อสอบ
4. ในแต่ละสาย จะมีทั้งหมด 5 ขั้น ท่านจะต้องเริ่มเรียนจาก ขั้น 1
5. เมื่อคิดว่าศึกษาจนเข้าใจเเล้ว กรุณาทำข้อสอบเพื่อเลื่อนไปขั้นต่อไป
6. หากทำข้อสอบเลื่อนขั้นผ่าน ท่านจะได้รับเหรียญคุณวุฒิประจำขั้น
เเละมีสิทธิ เรียนในขั้นต่อไป ซึ่งท่านจะเรียนต่อหรือไม่ก็ได้

7. ต้องทำข้อสอบเลื่อนขั้นให้ทันวันที่กำหนดไว้ หากสอบไม่ทัน
ถือว่าสละสิทธิ  โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

8. ในแต่ละขั้น มีภารกิจให้ทำ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ มีส่วนต่อการเลื่อนขั้น
9. นักเรียนต้องเข้าหอพักทุกคน และจะมีผู้ตรวจหอพัก หากขาด โดนตัดคะเเนน


สัญลักษณ์ประจำสายทั้ง 5ธงประจำสายทั้ง 5


เหรียญตราประจำขั้นทั้ง 5 ของสายพลังมนตรา
เหรียญขั้นที่ 1 ทำจากทองเหลืองชุบ
เหรียญขั้นที่ 2 ทำจากทองเหลืองผสมสีประจำสาย
เหรียญขั้นที่ 3ทำจากเงินผสมสำริด และใส่เทียร์รา
เหรียญขั้นที่ 4 ทำจากทองคำผสมสำริด และใส่มงกุฏเล็ก

หรียญขั้นที่ 5 ทำจากทองคำบริสุทธิ์ และใส่มงกุฏเต็มยศ

เหรียญตราประจำขั้นทั้ง 5 ของสายปราชญ์บัณฑิต
เหรียญขั้นที่ 1 ทำจากทองเหลืองชุบ
เหรียญขั้นที่ 2 ทำจากทองเหลืองผสมสีประจำสาย
เหรียญขั้นที่ 3ทำจากเงินผสมสำริด และใส่เทียร์รา
เหรียญขั้นที่ 4 ทำจากทองคำผสมสำริด และใส่มงกุฏเล็ก

หรียญขั้นที่ 5 ทำจากทองคำบริสุทธิ์ และใส่มงกุฏเต็มยศเหรียญตราประจำขั้นทั้ง 5 ของสายนักรบปีศาจ
เหรียญขั้นที่ 1 ทำจากทองเหลืองชุบ
เหรียญขั้นที่ 2 ทำจากทองเหลืองผสมสีประจำสาย
เหรียญขั้นที่ 3ทำจากเงินผสมสำริด และใส่เทียร์รา
เหรียญขั้นที่ 4 ทำจากทองคำผสมสำริด และใส่มงกุฏเล็ก

หรียญขั้นที่ 5 ทำจากทองคำบริสุทธิ์ และใส่มงกุฏเต็มยศ


เหรียญตราประจำขั้นทั้ง 5 ของสายชนชั้นสง่างาม
เหรียญขั้นที่ 1 ทำจากทองเหลืองชุบ
เหรียญขั้นที่ 2 ทำจากทองเหลืองผสมสีประจำสาย
เหรียญขั้นที่ 3ทำจากเงินผสมสำริด และใส่เทียร์รา
เหรียญขั้นที่ 4 ทำจากทองคำผสมสำริด และใส่มงกุฏเล็ก

หรียญขั้นที่ 5 ทำจากทองคำบริสุทธิ์ และใส่มงกุฏเต็มยศ

เหรียญตราประจำขั้นทั้ง 5 ของสายจอมเทพปีศาจ
เหรียญขั้นที่ 1 ทำจากทองเหลืองชุบ
เหรียญขั้นที่ 2 ทำจากทองเหลืองผสมสีประจำสาย
เหรียญขั้นที่ 3ทำจากเงินผสมสำริด และใส่เทียร์รา
เหรียญขั้นที่ 4 ทำจากทองคำผสมสำริด และใส่มงกุฏเล็ก

หรียญขั้นที่ 5 ทำจากทองคำบริสุทธิ์ และใส่มงกุฏเต็มยศ
เหรียญตราภารกิจ

เมื่อนักศึกษาทำภารกิจ (ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้) ก็จะได้รับเหรียญตราภารกิจ
เหรียญตราภารกิจ 1 เหรียญ มีค่า เท่ากับ 5 คะเเนน

แบบฟอร์มรายงานตัว

บัตรนักศึกษา..........................
สิ่งที่อยากบอก..........................

ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์

วิธีค้นหา ให้กด Ctrl+f เเล้วพิมรหัสนักศึกษาลงในช่องค้นหา

รหัสนักศึกษาของท่านมี 7 หลัก

สองหลักเเรกคือรหัสสาย
สายชนชั้นสง่างาม 01
สายนักรบปีศาจ 02
สายปราชญ์บัณฑิต 03
สายพลังมนตรา 04
สายจอมเทพปีศาจ 05

ห้าหลัก ต่อมา คือเลขบัตรประชาชนของท่าน

รายการบัตรนักศึกษา

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112403
ลาออก

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112450

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112465

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112502
ลาออก

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112508
ลาออก

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112522
ลาออก

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112715

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112756
ลาออก
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112778
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112789

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112793

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112803

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112809

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112889

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112891
ลาออก

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0211299

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0211965
ลาออก

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0212465
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0212638
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0212793
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0212889
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0212905
ลาออก
     
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0311153
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312236
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312403
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312502
ลาออก
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312560
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312744
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312772
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312793
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312889
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0410762
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0411153
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0411299
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0411803
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412236
ลาออก
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412350
ลาออก
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412484
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412638
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412742
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412756
ลาออก
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412772
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112778
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412803
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412810
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412837
>ไอดี<
ลาออก
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412844
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412861
ลาออก
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412886
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412889
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412926
ลาออก
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0500809
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0511153
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512350
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512397
ลาออก
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512450
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512502
ลาออก
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512504
ลาออก
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512708
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512730
ลาออก
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512803
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512836
ลาออก
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512889
 
 
 
 
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512913
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512465


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0212465


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0412465


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0112465


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312465


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0312465
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0212789
 
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0512789

  

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 10 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

13,441 ความคิดเห็น

 1. #13230 Mooncat (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 / 08:20
  บัตรนักศึกษา 0211965

  สิ่งที่อยากบอก ข้าดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #13,230
  0
 2. #12925 DARK SADISM (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 / 18:34


  สิ่งที่อยากบอก ข้าจะพยายามหาเวลาเรียน
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,925
  0
 3. #12924 DARK SADISM (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 / 18:28
  #12,924
  0
 4. #12821 Alone all Days (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 / 08:41
  บัตรนักศึกษา  สิ่งที่อยากบอก:จะมาบ่อยๆนะครับ

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,821
  0
 5. #12717 Hahasa (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 / 17:53
  แบบฟอร์มรายงานตัว
  บัตรนักศึกษา

  สิ่งที่อยากจะบอก ......ข้าจะตั้งใจเรียน(ถึงจะไม่ค่อยมีเวลาก็ตาม)
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์

   
  #12,717
  0
 6. #12677 あめ•Sasaki Ame (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / 21:03
  บัตรนักศึกษา.
  สิ่งที่อยากบอก ข้อสอบจ๋า---อย่าโหดร้ายนักน้า....เเต่ถ้ายาก จะพยายามค่ะ!

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,677
  0
 7. #12659 ●Tha. Meral R.● (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / 19:06
  แบบฟอร์มรายงงานตัว 

  บัตรนักศึกษา
  สิ่งที่อยากบอก อ่า...จะพยายามมาสอบให้ทันกำหนดการนะคะ...

   
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์

  #12,659
  0
 8. #12632 ICE COOL (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / 13:27
  บัตรนักศึกษา


  สิ่งที่อยากบอก
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,632
  0
 9. #12605 Princess Malaigell (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 / 23:25
  บัตรนักศึกษา 0412844
  สิ่งที่อยากบอก ไม่มีค่ะ
   


   
  #12,605
  0
 10. #12602 Demonic_KK (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 / 23:07
  บัตรนักศึกษา

  สิ่งที่อยากบอก ก็คงจะตั้งใจเรียน แล้วพยายามส่งงานนะคะ ยรือ

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,602
  0
 11. #12596 Aiko-chan (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 / 21:33
  บัตรนักศึกษา..........................

  สิ่งที่อยากบอก อาจไม่ได้เข้ามาในบางวัน แต่จะพยายามตั้งใจเรียนให้มากที่สุด

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,596
  0
 12. #12477 nazumichann (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 / 19:25


  สิ่งที่อยากบอก ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของข้าพเจ้าและเกียรติยศของดาร์คแลนด์

  เลขประจําตัวนักเรียน  0412926

  ...
  #12,477
  0
 13. #12448 นักกวีฉี่ใส่หมอน (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 / 07:19
  แบบฟอร์รายงานตัว
  สิ่งที่อยากบอก จะตั้งใจเรียนถึงจะส่งภารกิจไม่ค่อยตรงก็เถอะค่ะ....(เหลือบัตรอีกใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยมากรกอเพิ่มละกันนะคะ)
  #12,448
  0
 14. #12447 นักกวีฉี่ใส่หมอน (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 / 07:19
  แบบฟอร์รายงานตัว
  สิ่งที่อยากบอก จะตั้งใจเรียนถึงจะส่งภารกิจไม่ค่อยตรงก็เถอะค่ะ....(เหลือบัตรอีกใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยมากรกอเพิ่มละกันนะคะ)
  #12,447
  0
 15. #12413 DeramNight (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 23:21
  แบบฟอร์มรายงานตัว

  บัตรนักศึกษา

  สิ่งที่อยากบอก จะตั้งใจเรียนถึงแม้จะขี้เกียจหน่อยก็เถอะค่ะ

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,413
  0
 16. #12407 Evefany Caroll Safiara (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 22:49


  สิ่งที่อยากบอก อยากเจออีฟเชิญที่จัตุรัสค่ะ^^ 
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,407
  0
 17. #12405 PHATTER MIRAGE (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 22:45
  รายงานตัว

  บัตรนักศึกษา

  สิ่งที่อยากบอก -
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,405
  0
 18. #12392 magic_maho (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 21:29
  แบบฟอร์มรายงานตัว

  บัตรนักศึกษา :: 
  สิ่งที่อยากบอก :: ไม่มีเป็นพิเศษ

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,392
  0
 19. #12384 nᴏɪя (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 21:15
  บัตรนักศึกษา 0112809   สิ่งที่อยากบอก .. ไม่มี
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติเเห่งดาร์คเเลนด์
  #12,384
  0
 20. #12383 Milada[●Ryu] (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 21:15
  บัตรนักศึกษา  สิ่งที่อยากบอก.......ขอขอบคุณที่รับเข้าเรียนนะคะ...................
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,383
  0
 21. #12382 Kanerad (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 21:10
  บัตรนักศึกษา

  สิ่งที่อยากบอก

  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,382
  0
 22. #12381 blue_bird the happy bird (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 20:59
  แบบฟอร์มรับบัตรนักศึกษา

  สิ่งที่อยากบอก จะตั้งใจเรียนละนะะะะะะะะะ


  #12,381
  0
 23. #12379 blue_bird the happy bird (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 20:41

  แบบฟอร์มรับบัตรนักศึกษา
  สิ่งที่อยากบอก จะตั้งใจเรียนอย่างมุ่งมั่นนนนนนนนน ด้วยเกียรติของปีศาจ
  #12,379
  0
 24. #12374 ♞KIRIN (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 20:25
  บัตรนักศึกษา

  สิ่งที่อยากบอก จะทำให้ที่นี้เป็นสนามเด็กเล่น(?) ให้สนุกไปพร้อมกับการเรียน
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลนด์
  #12,374
  0
 25. #12357 Lucie Zen (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 / 19:01
  แบบฟอร์มรายงานตัว
   
  บัตรนักศึกษา..........................

   
  สิ่งที่อยากบอก..........................
  ข้าพเจ้าจักตั้งใจเรียนอย่างถึงที่สุด เพื่อเกียรติแห่งดาร์คแลน

  #12,357
  0