โรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์ (เปิดเทอม)

ตอนที่ 22 : ชั้นที่ 5 ชั้นจักรพรรดิ์ยิ่งยง

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1,947
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  10 ธ.ค. 59

ชั้นที่ 5 ชั้นจักรพรรดิ์ยืนยง

สวัสดีเหล่า "จักรพรรดิ์ยืนยง"
หากเจ้าต้องการเป็นชนชั้นสูงผู้สง่างามแล้วไซร้
ที่ห้องเรียนนี้ เจ้าจะต้องเรียนรู้ การรักษาอำนาจไว้ในมือ
การสร้างรังสีความน่ายำเกรง การเมือง และการปกครอง
ในชั้นเรียนนี้ หากเจ้าไม่เข้าใจอันใด สามารถถามได้ที่กล่องคอมเม้นด้านล่างภารกิจ

ภารกิจ คือ สถานการณ์จำลอง เพื่อทดสอบทักษะของท่าน
ในชั้นนี้ มีภารกิจทั้งหมด 1 ภารกิจ ท่านจะภารกิจนี้หรือไม่ก็ได้
และเลือกทำกี่ภารกิจก็ได้

โดยคะเเนนจากภารกิจที่ท่านทำ จะช่วยในการสอบเพิ่มระดับของท่าน
และเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้น ท่านจะไ้ด้รับรางวัล

ภารกิจที่ 1


ข้อควรระวัง
อนึ่ง ระว่างการเดินทางทำภารกิจของท่าน
ท่านอาจจะต้องแวะตามสถานที่ต่างๆ และจำเป็นต้องโพสคอมเม้น
เมื่อท่านโพสคอมเม้น  ไม่ว่าที่ใดก็ตามในดาร์คแลนด์
ให้แนบบัตรประ
นักเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์ด้้วยเสมอ
และผลการทำภารกิจของท่าน จะปรากฏที่หอพักของท่าน ทุกวันศุกร์การสอบครั้งสุดท้าย

หากท่านศึกษาบทเรียนในชั้นนี้จนถ่องแท้แล้ว กรุณาทำข้อสอบ
เพื่อรับเหรียญตรา "ชนชั้นสูงสง่างาม"


คลิกเพื่อทำข้อสอบบทเรียนที่ 1 เมื่ออำนาจอยู่ในมือ

การ "สร้างอาณาจักร" หรือ "การรักษาอาณาจักร" ยากกว่า
  ในวันนี้อาจารย์นำคัมภีร์จีนมาให้อ่าน
ชื่อว่า  คัมภีร์ "หลักนโยบายการปกครองแบบเจินกวน"
เขียนขึ้นภายหลัง "ถางไท่จงฮ่องเต้" เสด็จสวรรคตแล้วประมาณ ๕๐ ปี 
การปกครองแบบเจินกวนเป็นการปกครองของจีน
ในสมัยราชวงศ์ถางยุคที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติมั่งคั่งและเข้มแข็งเกรียงไกร 
ชนรุ่นหลังยกย่องว่าเป็นแม่แบบการปกครองของราชวงศ์ศักดินาในประวัติศาสตร์จีน

  "หลักนโยบายการปกครองแบบเจินกวน" เป็นผลึกแห่งปัญญา
การปกครองของถางไท่จงฮ่องเต้ ...เป็นหลักปรัชญาอมตะ ที่ตกทอดมาถึงยุคปัจจุบัน

คัมภีร์เล่มนี้เป็น "คัมภีร์ล้ำค่า" ที่จักรพรรดิทุกองค์ของจีนในยุคหลังต้องศึกษา 
ส่วนในญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นแบบเรียนที่องค์จักรพรรดิต้องเพียรศึกษาเช่นเดียวกัน

    โชกุน โตคุกาว่า เพียรศึกษา "หลักนโยบายการปกครองแบบเจินกวน" 
อาจเป็นเพราะว่า จักรพรรดิทุกพระองค์ในอดีตแม้จะสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้
แต่ก็ไม่สามารถรักษาอาณาจักรไว้ได้.....

    โตคุกาว่า มีภูมิหลังและภาวะแวดล้อมคล้ายคลึกกับถางไท่จงฮ่องเต้ 
จึงพยายามศึกษาและเอาอย่างวิธีการปกครองของ ถางไท่จงฮ่องเต้  
อำนาจรัฐโตคุกาว่าที่สถาปนาโดยโตคุกาว่า จึงมั่นคงและยืนยงถึง ๒๘๐ ปี
ก็เพราะศึกษาวิธีการปกครองของ ถางไท่จงฮ่องเต้กับดักผู้มีอำนาจ
    ....อำนาจนี้โดยตัวมันเองมีบทบาทอยู่สองด้าน ถ้าใช้เกินขอบเขต
ก็จะเกิดผลร้ายอันเนื่องมาจากความบ้าอำนาจ ถ้ามอบ
หมายหรือกระจายอำนาจมากไป ก็จะเกิดปรากฎการณ์ปัดความรับผิดชอบ
ความพอดีอยู่ตรงจุดไหน จะใช้อำนาจอย่างไร
ชาวเมือง ผู้อยู่ในอำนาจทั้งหมดจึงจะยอมรับนับถือทั้งวาจาและใจ 
ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความเข้าใจปรัชญาการนำของผู้นำ...

 
    ... ถ้าได้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นทรราช
ดังสุภาษิตของชาวตะวันตกที่ว่า "มีอำนาจสามปีก็กลายเป็นคนเขลา" นี่เป็นปรากฎการณ์ทั่วไป

    .....จงเก็บรับบทเรียนของผู้อื่น การถ่อมตัวน้อมรับฟังคำวิจารณ์ของผู้อื่น และสันทัดในการปกครองคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแบบ "เว่ยเจิง"  เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก....
   
....อำนาจนี้อาจเปรียบได้กับมารร้าย  สามารถทำให้จักรพรรดิในสมัยโบราณ
เสื่อมทรามจนกระทั่งไม่สามารถแยกถูกผิดดีชั่ว

"ประชาชน" เป็น "เจ้า"
    มรรควิถีของกษัตริยราช พึงคำนึงถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎรเป็นที่ตั้ง
หากเสริมอำนาจบารมีหรือปรนเปรอตนเอง โดยราษฎรต้องทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วไซร้
ก็อุปมาดั่ง เฉือนเนื้อแขนขาบำเรอท้อง ท้องอิ่มแต่มรณา...
    ....ไม่ว่าใคร ถ้าถูกความกระหายอำนาจเข้าบงการ ก็จะกลายเป็น "ทรราช" 
แม้รู้ว่าจะนำผลร้ายมาสู่ตนเองและประเทศชาติ
แต่ยังคง "เฉือนเนื้อแขนขา บำเรอท้อง" อย่างถอนตัวไม่ขึ้น...

    ...."อู๋จิง ผู้ซื่อตรง" บันทึกไว้ในจดหมายเหตุถึง ข้อดีเด่นของถางไท่จงฮ่องเต้ คือ
"รู้จักใช้คน รู้ข้อบกพร่องของตนเอง และสันทัดในการรับฟังข้อคิดเห็นของเหล่าขุนนางข้าราชสำนัก
สิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข พระองค์จะทรงดำเนินการโดยไม่ชักช้า
และไม่ถือโทษโกรธเคืองขุนนางที่ถวายคำทักท้วงอย่างตรงไปตรงมา กลับตกรางวัลให้เป็นพิเศษ"ฟังความรอบด้าน - การรวบรวมข่าวกรอง

    ...ถางไท่จงฮ่องเต้ ทรงแต่งตั้งบริวารที่ซื่อสัตย์ที่สุด กล้าถวายความเห็นอย่างตรงไปตรงมาที่สุด
ให้ดำรงตำแหน่งไต้ฟูมีหน้าที่ถวายคำปรึกษา....

    ....ผู้นำ ควรใช้พวกตีสองหน้า พวกเหยียบเรือสองแคม
และพวกที่เคยทรยศตนให้เป็นประโยชน์ ด้วยท่าทีอ่อนหยุ่น  แต่จะ
เชื่อถือไว้วางใจไม่ได้เด็ดขาด 

ส่วนบริวารที่ซื่อสัตย์สุจริตของศัตรูคู่อาฆาตนั้น ควรสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันไว้...

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ จำเป็นต้องมีน้ำใจ และจิตใจกว้างขวางประดุจมหาสมุททรเยี่ยงนี้....
  ถางไท่จงฮ่องเต้ ตรัสเกี่ยวกับ "เว่ยเจิง" ไว้ว่า 
"เว่ยเจิงเคยเป็นศัตรูคู่แค้นของข้าฯ ก็จริง แต่เขาทำงานอย่างซื่อสัตย์
เป็นคนดีงาม ข้าฯ สามารถเอาตัวมารับใช้ข้าฯได้ ก็ไม่น้อยหน้าเมธีกษัตริย์ในโบราณกาล  
เว่ยเจิงเป็นคนถวายความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปรารถนาเห็นข้าฯ กระทำผิด
นี่คือสาเหตุที่ ข้าฯ ไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญ"


    ผู้กุมอำนาจ โดยมากมักจะถูกปิดหูปิดตา หรือรับข่าวสารเฉพาะส่วนเพียงด้านเดียว
จะโดยสำนึกหรือไม่ก็ตาม นานวันเข้า ก็ถลำไปสู่ความตกต่ำ ล้มเหลว และพินาศในที่สุด...
    ผู้นำจะต้องวินิจฉัยข้อมูลและข่าวกรองจากหลายๆ ด้าน  จะอาศัยข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่ได้ 
แต่ถ้าการรับฟังรอบด้านเป็นเพียงการรับฟังบริวารที่คอยล้อมหน้าล้อมหลัง เอาแต่ประจบ
สอพลอแล้ว การฟังความรอบด้านนั้นก็ไม่แตกต่างกับการฟังความด้านเดียว....
    ... ถ้าน้อมใจรับฟังความเห็นทุกฝ่าย  ขุนนางที่ซื่อสัตย์จะไม่ถูกปิดปาก
อารมณ์ความรู้สึกของข้าราชบริพารก็จะถึงพระเนตรพระกรรณ...

    ....พยายามเตือนสติตนเองให้ถ่อมใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นโดยไม่เหนื่อยหน่าย
นี่คือหลักสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ...คณะรัฐมนตรีในสมัยโบราณ - ไม่มีใครเก่งทุกอย่าง

    ...มนุษย์มองเห็นแต่ฝุ่นผงในดวงตาผู้อื่น แต่มองไม่เห็นดุ้นไม้ในดวงตาของตนเอง....
    ....คนบางคนเอาแต่วิจารณ์ผู้อื่น  หารู้ไม่ว่าตนเองก็ไม่แตกต่างกัน....
    "อย่าหลงตัวเองว่า เป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน"
    ...สิ่งมีค่าประเภทสันติภาพ ความมั่นคง และเสรีภาพ ก็เช่นเดียวกับอากาศธาตุ
ขณะที่เรามีมันอยู่นั้น จะไม่รู้สึกว่ามันมีค่า....

    ผู้นำ จะมีจิตสำนึกเรียกร้องผู้อื่นให้ตอบแทนบุณคุณว่า "พวกเองต้องขอบคุณข้าฯ" ไม่ได้


จะมองข้ามความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่ได้ แม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องทัดทาน

นี่เป็นคำที่ขุนนางท่านหนึ่งเคยทัดทานกษัตริย์
บางครั้งขุนนางทัดทาน...อย่ากล่าวหาว่าเขาแทรกแซง
เพราะ "พันคนขอรับ ไม่เท่า หนึ่งคนโผงผาง"
    ขงจื๊อกล่าวว่า "กษัตริย์ใช้ขุนนางโดยให้เกียรติ ขุนนางรับใช้กษัตริย์ด้วยภักดี"

บทเรียนที่ 2 ข้อใคร่ครวญสิบประการ คุณธรรมเก้าข้อ


    การบริหารบ้านเมือยากเข็ญ ก็เช่นเดียวกับการไต่เขา
หลังจาก "สร้างอาณาจักร" ขึ้นมาด้วยความยากลำบาก เราจะปกป้อง"รักษาอาณาจักร" ไว้ได้อย่างไร ?

    "เมื่อไต่ถึงที่ราบบนยอดเขาแล้ว ก็หยุดพักสบายสมอารมณ์หมายบนนั้น ? 
หรือว่าจะใช้ความพยายามดุจเดียวกับแรกเริ่มไต่เขา บากบั่นรุดหน้าต่อไป ?"

    "มือดีในการสร้างอาณาจักร ไม่แน่ว่าจะเป็นมือดีในการรักษาอาณาจักร"
    "มีความดีความชอบ ควรตกรางวัลให้  แต่ !  ไม่จำเป็นต้องให้รับผิดชอบงานสำคัญ"

   ...จักรพรรดิสุยเหวินตี้ กระทำผิดในสิ่งที่ "ผู้สร้างอาณาจักร" มักกระทำผิด คือ ทำตัวเป็น "เถ้าแก่เผด็จการ"
    ...ถ้าผู้บริหารจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยตนเอง โดยไม่แยกเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก 
ผลสุดท้าย ร่างกายจิตใจก็จะทรุดโทรมสมาธิไม่พอ 
เพราะฉะนั้น นักบริหารต้องรู้จักกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม....

    ....."ความเหนือธรรมดา อยู่ที่วิตกในยามสงบ"  มนุษย์เราเมื่อมีชีวิตอย่างสุขสงบ
จิตใจก็จะหย่อนคลายและเกียจคร้าน
การระมัดระวังและเตรียมพร้อมในยามสุขสงบ เป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง

    .... เม่งจื๊อ กล่าวว่า "ไร้อริราชศัตรูจากภัยนอก อาณาจักรล่มสลาย" 
คำคำนี้ฟังเหมือนขัดแย้งในตัว แต่ในทางบริหารนั้น ถ้าเรากล่าวว่า
"ธุรกิจที่ไร้คู่แข่ง ย่อมล้มเหลว" เหตุผลจะชัดเจน

ภัยของความเป็นหนึ่งเดียว
 "... มีปัญหาต้องปรึกษาหารือ ให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน
จะเออออห่อหมกรักษาความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้"
มันเป็น "ความปรองดองจอมปลอม" ก็คือ การแก้ปัญหาแบบขอไปที หน้าไหว้ หลังหลอก
    สิ่งที่มีค่าที่สุดคือ 
"การเสนอข้อคิดเห็นอย่างจริงใจ ไม่ควรโอนอ่อนผ่อนตาม"
    "คนที่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งปวง
จะต้องประสบชะตากรรมอย่างอเนจอนาถที่สุด"
    ถ้าคนทั้งหลายตกอยู่ในภาวะอันตรายวิกฤต ยังรักษาความคิด "ปรองดอง" ไว้ในสมองแล้ว
จะเป็นการพิสูจน์สัจธรรม  "ล่มสลายเพราะสงบ" โดยแท้

ข้อใคร่ครวญสิบประการ และคุณธรรมเก้าข้อ
    เว่ยเจิง ได้สรุปหลักพื้นฐานการบริหารปกครองแผ่นดินเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆคือ
ข้อใคร่ครวญ ๑๐ ประการ และ คุณธรรม ๙ ข้อ

  ข้อใคร่ครวญ ๑๐ ประการ
        ๑. กษัตริยราช ยามปรารถนาสิ่งใด ต้องคิดถึง "ความรู้จักพอ" เพื่อเตือนสติตนเอง
        ๒. ยามกะเกณฑ์แรงงานก่อสร้างสิ่งใด ต้องรู้จักประมาณและคำนึงถึงความเหมาะสม
เพื่อสงบใจอาณาประชาราษฎร์
        ๓. เมื่อรู้ว่าอยู่ในตำแหน่งสูงสุด เต็มไปด้วยภยันตราย
ต้องคิดถึงความนอบน้อมถ่อมใจและความโอบอ้อมอารี เพื่อควบคุมตนเอง
        ๔. เมื่อกลัวความเย่อหยิ่งทะนงตน ฟังคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาไม่ได้
ก็ควรรู้ว่า "มหาสมุทร อยู่ต่ำกว่าแม่น้ำลำคลองทุกสาย"
        ๕. เมื่อจะท่องเที่ยวหาล่าสัตว์ความสำราญ ควรคิดถึงกษัตริยราชสมัยโบราณ
ไม่อนุญาตให้ตนเองออกล่าสัตว์เกิน ๓ ครั้งต่อปี
        ๖. เมื่อกังวลว่าราชกิจจะถูกปล่อยปละละเลย ก็ไม่ลืมว่า "จะทำการใดต้องทำให้ดีและทำถึงที่สุด"
        ๗. ถ้าเกรงว่าจะถูกปิดหูปิดตา "ต้องรับฟังความเห็นของข้าราชบริพารด้วยใจถ่อม"
        ๘. ถ้ากังวลว่าความชั่วช้าจะเข้าครอบงำราชสำนัก
ต้องดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง หลีกห่างจากความชั่วร้ายทั้งปวง
        ๙. เมื่อจะบำเหน็จรางวัล  "ต้องระวังไม่ตกรางวัลมากมายส่งเดช เพียงเพราะความพอใจชั่วขณะ"
        ๑๐. เมื่อจะลงโทษทัณฑ์ ก็ "ไม่ควรลงโทษทัณฑ์ส่งเดช เพราะอารมณ์โกรธชั่วครู่"

    ข้อใคร่ครวญ ๑๐ ประการนี้ ดูไปก็ธรรมดาสามัญยิ่ง
แต่ในทางเป็นจริง แฝงหลักปรัชญาการปกครองไว้มากมาย......

  คุณธรรม ๙ ข้อ
๑. กว้างขวางมีวินัย
๒. อ่อนโยนและสามารถ
๓. เคร่งขรึม แต่ไม่หมางเมิน
๔. แก้ปัญหาโดยระมัดระวัง
๕. อ่อนหยุ่น แต่เข้มแข็ง
๖. ตรงไปตรงมา แต่อ่อนโยน
๗. ไม่จุกจิกจู้จี้ แต่ยืนบนความเป็นจริง
๘. เข้มแข็ง และมีความสามารถที่เป็นจริง
๙. กล้าหาญ และคลองธรรม

    เว่ยเจิง ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ข้อใคร่ครวญ ๑๐ ประการ และ คุณธรรม ๙ ข้อว่า  "ไยต้องเหนื่อยกาย เพลียใจลงไปทำงานแทนบริวารด้วยเล่า  ช่วงใช้คนดีมีฝีมือ  นี่แลมรรรควิถีแห่งการปกครองโดยไม่ปกครอง !"บทเรียนที่ 3 คนดีงามหกประเภท และคนเลวร้ายหกประเภท

บรรทัดฐานในการคัดเลือกบุคคล

  "การแสดงความจริงใจอย่างถึงที่สุดเป็นเรื่องอันตราย เพราะเหตุนี้เอง
กษัตริย์สมัยโบราณ เมื่อได้ยินคำทัดทานจากผู้ใด จะก้มลงกราบขอบคุณผู้นั้น....
"ปัจจุบัน ข้าฯ เปิดใจกว้างน้อมรับฟังคำทัดทานและคำแนะนำทั้งปวง
ท่านทั้งหลายไม่ควรหวาดกลัว จนไม่กล้าถวายความคิดเห็น"

    .....แต่ความเห็นที่ตรงไปตรงมา ไม่แน่ว่าจะถูกต้องเสมอไป  
ปัญหาสลับซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกุศโลบายระดับชาติ
แม้จะมีคนเสนอข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา จะถือว่าเป็นความคิดที่วิเศษ โดยไม่พินิจพิจารณาหาได้ไม่

คนดีงาม ๖ ประเภท
        ๑. สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยปราศจากลางบอกเหตุใดๆ 
มองเห็นผลประโยชน์ได้เสียและวิกฤตแห่งการคงอยู่หรือเสื่อมสลาย
จึงเตรียมป้องกันไว้แต่แรก.... นี่คือ "ขุนนางปราชญ์"
        ๒. จงรักภักดีอย่างสุดใจ ถวายคำแนะนำที่ดีเสมอ
ให้กำลังใจกษัตริยราชดำเนินตามจารีตธรรม และคลองธรรม
เสนอกุศโลบายที่ดีเยี่ยม.....  นี่คือ "ขุนนางมโนธรรม"
        ๓. ตื่นเช้า นอนดึก แนะนำคนดีมีความสามารถ เพื่อชาติบ้านเมือง..... นี่คือ "ขุนนางภักดี"
        ๔. มองเห็นความปราชัยและอัปราชัยล่วงหน้า
พยายามหาทางป้องกันและกอบกู้สถานการณ์ ปิดป้องจุดอ่อน.... นี่คือ"ขุนนางที่มีสติปัญญา"
        ๕. รักษากฎหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่รับสินบน......นี่คือ "ขุนนางสุจริต"
        ๖. ยามแผ่นดินวุ่นวายเป็นจลาจล ไม่ประจบสอพลอ
กล้าทูลถวายความเห็นอย่างตรงไปตรงมา... นี่คือ "ขุนนางซื่อตรง"

คนเลวร้าย ๖ ประเภท
        ๑. เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่.... นี่คือ "ขุนนางขี้ฉ้อ"
        ๒. ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ นายว่า ขี้ข้าพลอย
แอบสืบเสาะว่ากษัตริยราชชอบสิ่งใด ก็หามาถวาย.... นี่คือ "ขุนนางสอพลอ"
        ๓. หน้าเนื้อใจเสือ ให้ร้ายขุนนางตงฉิน จะสนับสนุนใครก็รายงานแต่ความดี
จะผลักใสใคร ก็รายงานแต่ความเลว.... นี่คือ "ขุนนางกังฉิน"
        ๔. มีเลศเล่ห์เพทุบาย สามารถกลับผิดเป็นถูก กลับถูกเป็นผิด ปั้นน้ำเป็นตัว.... นี่คือ "ขุนนางให้ร้าย"
        ๕. รวมอำนาจโดยพลการ ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่.... นี่คือ "ขุนนางโจร"
        ๖. ปั้นเรื่องหยาบช้า ให้ร้ายกษัตริยราช คบคิดพรรคพวกปิดหูปิดตากษัตริยราช.... นี่คือ "ขุนนางสิ้นชาติ"

หมั่นหาบุคลากรเพิ่มเติม
    ถางไท่จงฮ่องเต้ ทรงเห็นว่า
        "ถ้าพบเอตะทัคคะ หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ฝีมือยอดเยี่ยมโดดเด่นเหนือคนรุ่นเดียวกัน  ให้ตกรางวัลเป็นเงิน หรือแพรไหมก็พอ จะมอบตำแหน่งยศศักดิ์ข้ามขั้นเทียบเคียงกับขุนนางอำมาตย์ในราชสำนักไม่ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับปัญหา ขวัญและกำลังใจ และการบริหารองค์กรโดยองค์รวม"
        "การเสาะหาคนดีมีฝีมือ จะพึ่งปาฏิหารย์ไม่ได้  เชื่อว่าทุกยุคทุกสมัยล้วนมีคนดีมีฝีมือ เสนาอำมาตย์ทุกคนต้องช่วยกัน เสาะหาบุคลากรที่ดีเยี่ยมมาใช้...."


บทเรียนที่ 4 คลองธรรมและปณิธาน    เว่ยเจิงกล่าวว่า "ปราชญ์หรือผู้เขลา ล้วนมีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง" นี่คือความจริง
แต่ที่มันต่างกันก็เพราะว่า "ปราชญ์สามารถควบคุมตนเอง ไม่แสดงออกมากเกินไป
แต่ผู้เขลาปล่อยตัว ตามอารมณ์จนทำร้ายตนเอง" ปัญหาทั้งหมดอยู่ตรงนี้

    ....ฐานะและอำนาจเป็นมารร้ายล่อลวงคน หากไม่ระมัดระวัง มารร้ายก็จะเข้าสิงสู่.... 
  อำนาจเมื่อตกอยู่ในมือใครแล้ว ก็ยากที่จะ ไปจำกัดอำนาจนั้น......

    ...ขุนนางที่สามารถใช้จังหวะโอกาสและความสัมพันธ์แบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะเจาะแนบเนียน
ก็คือ "ขุนนางขี้ฉ้อสอพลอ" 
ขุนนางขี้ฉ้อสอพลอส่วนใหญ่จะอ่านใจจักรพรรดิได้ถูกต้อง
จึงรีบทูลถวายแนะนำด้วยวาทศิลป์ดีเยี่ยม ฟังดูสมเหตุสมผลและจับพิรุธไม่ได้
กษัตริยราชหากถูกห้อมล้อมด้วยขุนนางประเภทนี้ ก็จะตกอยู่ในภาวะสุดเลวร้าย
ประเทศชาติต้องประสบชะตากรรมอย่างไร ลองคิดดูก็รู้.....

ดังนั้นกษัตริย์จึงต้อง คือ ตั้งมั่นใน "คลองธรรม" และ "ปณิธาน" เป็นตัวของตัวเอง - ไม่เห็นแก่ภูตผี ญาติสนิท มิตรสหาย

    ...ไม่งมงานในไสยศาสตร์....
    ...อย่าให้ครอบครัว เข้ามาวุ่นวายเรื่องส่วนรวม....
    ...มนุษย์เราต้องรู้จักควบคุมตนเอง    ต้องมองเห็นและยอมรับความจำเป็นเสียก่อน จะได้เตรียมใจ รับมือกับความอึดอัด มีแต่เช่นนี้เท่านั้น จิตใจจึงจะปกติสุข ไม่กลัวคำครหา...
    ...จงบริหารบุคลากร โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร...  เมตตาธรรมและกตเวทิตา - คุณสมบัติของผู้รับช่วง

  ผู้ที่ประสบความรุ่งเรืองฝากชื่อไว้บนแผ่นดินโดยมากคือปฐมกษัตริย์หรือสามาตราชรุ่นแรก 
ส่วนผู้ที่ทำให้อาณาจักรล่มสลาย ตนเองพลอยสิ้นชื่อ โดยมากก็คือ
กษัตริย์หรือสามาตราชผู้รับช่วงต่อ นี่เพราะเหตุใด ?...

    ปฐมกษัตริย์ หรือสามาตราชรุ่นแรกๆ ในยุคสร้างอาณาจักร
ด้องเผชิญความยากลำบากและภยันตรายนานัปการด้วยตนเอง รู้ซึ้งถึงความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้อง 
เมื่อขึ้นสู่จุดสูงสุด จึงไม่หยิ่งยโส ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม
ใส่ใจราชกิจงานเมือง ไม่ละเลยหรือประมาทหย่อนคลายปณิธาน...

.อย่าง "ฉู่หยวนหวาง" ในสมัยราชวงศ์ฮั่น พระองค์ "จัดเลี้ยงสุราเลิศรส"
เพื่อร่วมวงสนทนากับปราชญ์ 
หรืออย่าง "โจวกงต้าน"ในเวลาทานอาหาร ถ้ามีขุนนางมาขอพบ
"จะถ่มข้าวออกจากปาก รีบออกมาต้อนรับ" ท่านเหล่านี้ "สามารถรับฟังคำตรงอันขัดหู"
เป็นที่นิยมยกย่องของราษฎรโดยทั่วไป

ยามมีชีวิต สร้างคุณธรรมอันสูงส่งเป็นแบบอย่างไว้ 
ยามตายจาก เป็นที่อาลัยระลึกถึงของอาณาประชาราษฎร์ชั่วกาลนาน....

    เมื่อถึงรุ่นลูก-หลานผู้สืบช่วง ซึ่งโดยมากอยู่ในช่วงแผ่นดินสงบ
ประสูติในพระราชวังโอฬาร มีสตรีคอยประคบประหงม
จนเติบโต อยู่ในฐานะสูงศักดิ์แต่ไม่รู้ภัยอันตราย
ไม่เข้าใจความทุกข์ยากของชาวนาผู้หว่านไถทำกสิกรรม ชอบใกล้ชิดสนิทสนมคนถ่อยทราม
หลีกห่างจากปราชญ์บัณฑิต ลุ่มหลงสุรานารี หยามหมิ่นคุณธรรมความดี ละเมิดจารีตคลองธรรม
หมกมุ่นในกามราคะ ไม่เคารพราชศาสตร์กฎหมาย ชอบแอบอ้างอำนาจพระราชบิดา....

        "การเลือกทายาท" ในสังคมปัจจุบันซึ่งปราศจากการสืบทอดทางสายเลือดนั้น
เป็นปัญหาที่จัดการยากยิ่งกว่า  หากเราลองย้อนคิดดู ปัญหาสำคัญอันดับแรกของทายาทคือ
ความสามารถและคุณธรรม  ถ้าไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
แต่ถ้ามีโครงสร้างที่มั่นคงสมบูรณ์ รากฐานก็จะไม่สั่นคลอนโดยง่าย....
บทเรียนที่ 5 คุณธรรมผู้นำ

    "การเก็บเกี่ยวรักษาดอกผลหลังสร้างอาณาจักร" เป็นเรื่องยากลำบากกว่าการสร้างอาณาจักรมากนัก 
ไม่ควรคิดว่า "ถ้าวางรากฐานได้อย่างดี ต่อไปจะทำอย่างไรก็ได้"
หรือเห็นว่า "ถ้าสร้างอาณาจักรได้สำเร็จ ก็อยู่ไปได้เรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยสมองอีกต่อไป" 
ความคิดเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่ออาณาจักรที่ได้สร้างขึ้นแล้ว
เพราะหากประมาทเพียงเล็กน้อย เดินพลาดก้าวเดียว ก็มักจะไม่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์....

    "แสนยานุภาพทางทหาร สามรถสงบและปกป้องแผ่นดิน นี่คือหน้าที่ของกองทัพ..."
หมายความว่า "กระหายสงครามไม่ได้  ไม่เตรียมทำสงครามก็ไม่ได้" 
กองทัพจะถูกยุบเลิกทั้งหมดไม่ได้ แต่! จะถูกนำมาใช้บ่อยก็ไม่ได้

    ขงจื๊อกล่าวว่า "ไม่สอนราษฎรสู้รบ ก็เท่ากับทอดทิ้งราษฎร"
  ...เห็นได้ชัดว่า กำลังทหาร แสนยานุภาพทางทหารมีไว้เพื่อป้องกันและรักษาความสงบสุขของแผ่นดิน
นี่คือ ปณิธานและภาระหน้าที่ของกองทัพ...
  ข้อความทั้งหมดนี้อาจสรุปได้ว่า คือ
"หลักยุทธศาสตร์ของกองทัพในการป้องกันประเทศ

    เล่าจื๊อ กล่าวว่า "รู้พอไม่อัปยศ รู้หยุดไม่พินาศ"
    ถางไท่จงฮ่องเต้ไม่ใช่กษัตริยราชที่ไร้จุดอ่อนข้อบกพร่องแม้แต่น้อย
พระองค์เคยกระทำความผิดพลาดมากมาย แต่พระองค์ทรงถ่อมใจรับฟังคำทัดทาน คำแนะนำ
และคำตำหนิของผู้อื่น ทั้งยังรีบปรับปรุงแก้ไขด้วย 
ในโลกนี้จะหาใครไม่ผิดพลาดเลย เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้
    เพียงแต่ว่า "คนผู้หนึ่งเมื่อได้กุมอำนาจ
แม้ว่าจะเป็นอำนาจเพียงเล็กน้อยในขอบเขตหนึ่งๆ ก็จะเกิดความรู้สึกว่าตนเป็น ผู้วิเศษวิโส
สมบูรณ์หาที่ติไม่ได้ขึ้นมาอย่างแปลกประหลาด
เมื่อมีอำนาจมากขึ้น  ความรู้สึกดังกล่าวก็จะขยาย ออกไปเป็นเงาตามตัว..."


 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

13,441 ความคิดเห็น

 1. #11946 Haku_ni (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 / 13:55
  ภารกิจไหนค่ะ?
  #11,946
  0
 2. #11900 ~ เลดี้บลูโรส ~ (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 / 20:11
  แงๆๆ ไม่มีใครทำภารกิจนี้เลยหรอออ
  #11,900
  0
 3. #11814 Haku_ni (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 29 เมษายน 2557 / 12:09
  ภารกิจ "ก่อร่างสร้างอาณาจักร"

       อาณาจักรที่เราจะสร้างนั้น ต้องตั้งอยู่บนที่ราบ เพื่อง่ายต่อการสร้างบ้านเรือน และใกล้แหล่งน้ำ เช่นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลน้ำเค็ม เพื่อนำมาดื่มมาใช้ ทำเกลือและการค้าขายทางทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งแร่ธาตุ น้ำมัน อัญมณีและอาหาร มีป่าไม้ ผู้คนทำอาชีพเกษตรกร ค้าขายและอุสาหกรรม ปกครองโดยใช้ระบบประธานาธิบดีเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนระบบหนึ่งซึ่งสาธารณะเลือกตั้งประธานาธิบดีผ่านการเลือกตั้งเสรีและยุติธรรม ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน

  แนบบัตร

  #11,814
  0
 4. #11798 Im in Tuan (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 28 เมษายน 2557 / 18:23

  ภารกิจก่อสร้างอาณาจักร  จำลองอาณาจักร
   
  #11,798
  0
 5. #11784 LnwLuCis_Noar[ดรากิออน] (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 28 เมษายน 2557 / 14:00
  ภารกิจ ก่อร่างสร้างอาณาจักร

  ภูมิประเทศ:แบบเนินเขาผสมที่ราบสูงค่ะเพราะ ในระบบการปกครอง แน่นอนว่าต้องคำนึงถึงศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ดังนั้นจึงนำเอาวิชาจากสายนักรบปิศาจมาประยุกต์ใช้ค่ะ เหตุที่เลือกแบบเนินเขาเพราะเราเป็นผู้ตั้งรับ จะได้เปรียบ ส่วนศัตรูเป็นเป็นผู็รุกราน จะเสียเปรียบ เพราะชะลอศัตรูให้เหนื่อยได้

  ลักษณะบ้านเมือง: มีศูนย์กลางเป็นปราสาทอยู่กลางแคว้น ปกครองแบบเครือข่ายใยแมงมุมแบบประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นระเบียบ และทั่วถึง การเกษตรทำภายนอกรอบอาณาจักร มีคูน้ำรอบปราสาท และจะขุดรอบเมืองหลัก2สายรอบเมือง

  การปกครอง: แบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกเพศทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรวมถึงผู้ปกครองด้วยเช่นกัน

  #11,784
  0
 6. #11756 Baiom (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 26 เมษายน 2557 / 01:13
  /นั่งกินโกโก้ปั่นไปอ่านหนังสือไป
  #11,756
  0
 7. #11688 มาริมาริ (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 24 เมษายน 2557 / 18:27

  ภารกิจ "ก่อร่างสร้างอาณาจักร"


  แผนสร้างอาณาจักร

  ลักษณะของอาณาจักร


  อาณาจักรอยู่บนพื้นที่ราบ อุดมสมบูรณ์ ติดกับสายแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเล

  มีทุ่งหญ้าเขียวขจี มีทะเลและน้ำตก มีทรัพยากรที่ครบถ้วน เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิต สิ่งก่อสร้างจะไม่รกร้างเป็นอันขาด(ต้องใช้ให้คุ้ม=_,=) มีทรัพยากร50% สิ่งก่อสร้าง50%


  ความเป็นอยู่-ประชากรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เท่าเทียมกัน 

  การปกครอง-ปกครองตามหลักประชาธิปไตย และประชาชนอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ผิดคือผิด ถูกคือถูก ยึดหลักความยุติธรรมและเท่าเทียม และมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต้องมีผู้นำประเทศที่ดีและซื่อสัตย์

   

  #11,688
  0
 8. #9087 ◤pan'DOz | (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 / 21:55
  ภารกิจ ก่อร่างสร้างเมือง

   
  ว่าด้วย การปกครองในอาณาจักร
  : จะปกครองประชาชนเเบบประชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งชายหญิง เข้มงวดด้านกฎหมายการลงโทษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความผิดที่ทำ รณรงค์กิจกรรมเเละนโยบายต่างๆที่พัฒนาบ้านเมืองให้ไปในทางที่ดี

  ลักษณะของบ้านเมือง
  : โดยรอบเมืองจะมีคูน้ำล้อมรอบเมืองเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเช่น การเกษตรหรือป้องกันการขาดน้ำในหน้าเเล้ง บ้านเเละอาคารต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นเเบบไม่ติดกันจนเกินไป มีไฟติดตามทางตลอด เน้นการปลูกต้นไม้ตามเกาะกลางถนนเเละริมทาง สร้างถนนเลนเดียวทั้งสองฝั่งเเละขยายทางเท้าเเละจักรยาน

  ความเป็นอยู่ของประชาชน 
  : ประชาชนอยู่ดีกินดีเเละมีความสุข 
   
  #9,087
  0
 9. #9071 ชิโอ้'queen (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 / 12:20


  ภารกิจ ก่อร่าสร้างอาณาจักร

  ลักษณะเมือง : เมืองของเราจะเน้นความเป็นธรรมชาติ รอบๆบ้านของประชาชนจะมีต้นไม้รวมทั้งหมู่บ้านต่างๆจะมีสวนสาธารณะรวมอยู่ทุกที่ เพื่ออากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปร่ง ไร้มลพิษที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ

  ความเป็นอยู่ของประชาชน : เมืองแห่งนี้เน้นความเป็นธรรมชาติ ประชาชนชนจึงสามรถเข้าป่าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องไม่ไปทำลายต้นไม้ และ สัตว์ ภายในป่า ผู้คนส่วนมากจะตื่นขึ้นมารอยยิ้ม ทักทายเพื่อนบ้านในยามเช้าตรู่ ภายในหมู่บ้านจะไม่แออัดจนเกินไป เมืองของเราจะไม่ค่อยอนุญาติให้ ประชาชนใช้รถส่วนตัว เพราะเป็นการทำลายโลก แต่เรามีรถสาธารณะบริการให้ ตลอด 24 ชั่วโมง

  การปกครอง : เมืองของเราปกครองในระบบที่ประชาชชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ไร้การแก่งแย้งฉิงดี ประชาชนอยู่อย่างสงบภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด และ เมื่อใครทำผิดย่อมได้รับโทษอย่างเหมาะสม ไม่หนักหรือบาเกินไป
  #9,071
  0
 10. #5946 ‡ กรุงโรม ‡ (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 / 22:31

  ข้าพเจ้าศาสตราจารย์ โรม
  ขอตรวจการบ้านวิชา คีตกวี บทเรียนที่..4..เรื่อง คนตรี
  โดยให้คะเเนนดังนี้


  1553273 เจนาลีฟ เจนี่ สวอน

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-

  1550627 อลิส เนปปี้

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-


  1553183 เวอร์จิเนีย จิน แอสเทอร์

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้าน -*-


  1550594 เมนิเอล่า เรโซเนสซ์ คาเวนดิส

  10 คะแนน เหตุผล ดีใจด้วยที่ส่งน้ออออออ


  1554143 ซิกมา เจสเซอร์ เซฟาเนีย

  10 คะแนน เหตุผล เย้ๆ ท่านซิกม่าจอมขยันๆ


  1553047 วาเลนเทียร์ ฟลอเรนซ์ ลูน่า

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-


  1552825 ไลราเน่ เพอร์เซฟาน่า

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-


  4553425 เนริเซีย เบลเลียมมอร์ธ

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-

     
  ป.ล. บทนี้พิเศษตรง ใครส่งได้เต็ม 555
  เพราะมันเป็นบทคะแนนช่วย ไม่ส่งก็อดไป กร๊ากกกกกกกกกกกกกก
  (หัวเราะสะใจ)
  #5,946
  0
 11. #5945 ‡ กรุงโรม ‡ (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 / 22:25

  ข้าพเจ้าศาสตราจารย์ โรม
  ขอตรวจการบ้านวิชา คีตกวี บทเรียนที่..3..เรื่อง การแต่งเพลง
  โดยให้คะเเนนดังนี้


  1553273 เจนาลีฟ เจนี่ สวอน

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-


  1550627 อลิส เนปปี้

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-


  1553183 เวอร์จิเนีย จิน แอสเทอร์

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้าน -*-


  1550594 เมนิเอล่า เรโซเนสซ์ คาเวนดิส

  35 คะแนน เหตุผล หักท่อนแรก ตรง "น้องเคยเห็น ศ.โพล่หรือเปล่า" มันร้องแล้วต้องรวบคำไวมากๆ เหนื่อยครับ แล้วเรื่องคำ เป็นคำที่ไม่ค่อยน่าสนใจงิ แต่ตอนให้ไปถามจอมมารนี่ ใครจะกล้าไป ผมคนนึงล่ะไม่ไป -o-!


  1554143 ซิกมา เจสเซอร์ เซฟาเนีย

  39 คะแนน เหตุผล กร๊ากกก อันนี้ฮา ชอบๆๆ แถมมีคำคล้องจองกันด้วย เจ๋งๆๆ แต่ท่านจอมฮอตจริงๆปีนี้ 
  ท่านซิกม่าติดเทรนตลอด แล้วฟ้องครูอังคนาละยัง 555

  1553047 วาเลนเทียร์ ฟลอเรนซ์ ลูน่า

  34 คะแนน เหตุผล กร๊ากกก ท่านแม่เห็นแล้วยังฮาอ่ะ(เลดี้บลูโรส) แต่ว่าเรื่องจำนวนพยางค์ที่ใช่ยังไม่ค่อยเป๊ะนะครับ แล้วเนื้อก็แปลกเบาๆ 


  1552825 ไลราเน่ เพอร์เซฟาน่า

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-


  4553425 เนริเซีย เบลเลียมมอร์ธ

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-

     
  #5,945
  0
 12. #5944 ‡ กรุงโรม ‡ (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 / 22:15

  ข้าพเจ้าศาสตราจารย์ โรม
  ขอตรวจการบ้านวิชา คีตกวี บทเรียนที่..2..เรื่อง แนวเพลง
  โดยให้คะเเนนดังนี้


  1553273 เจนาลีฟ เจนี่ สวอน

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านๆ -*- 


  1550627 อลิส เนปปี้

  26 คะแนน เหตุผล เพราะบางส่วนเหมือนยังไม่ค่อยชัดเจน และ แหล่งอ้างอิงหายไปนะครับ 55 ขอหัก 4 คะแนน ^^


  1553183 เวอร์จิเนีย จิน แอสเทอร์

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้าน -*-


  1550594 เมนิเอล่า เรโซเนสซ์ คาเวนดิส

  28 คะแนน เหตุผล เมล่านี่เป๊ะเสมอ 555 แต่อ้างอิงน้อยไปนิดน้อ


  1554143 ซิกมา เจสเซอร์ เซฟาเนีย

  29 คะแนน เหตุผล ว๊ากกกก ท่านซิกม่าสุดยอด 555 แหล่งอ้างอิงเยอะได้อีก แต่สรุปยาวไปนิด โดยรวมเยี่ยมครับ ^^


  1553047 วาเลนเทียร์ ฟลอเรนซ์ ลูน่า

  26 คะแนน เหตุผล แหลงอ้างอิงไม่มีอีกคนแล้ว 555 แล้วก็ สรุปเป็นภาษาตัวเองน้อ


  1552825 ไลราเน่ เพอร์เซฟาน่า

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านอีกคนแล้วววว


  4553425 เนริเซีย เบลเลียมมอร์ธ

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-

    

   
  #5,944
  0
 13. #5862 {Maya} Princess Rose (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 / 21:06
  ฟังเสร็จแล้วออกไป
  #5,862
  0
 14. #5663 zigma (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 28 เมษายน 2555 / 23:44

  บัตรนักศึกษา
   
  การบ้านที่ส่ง

  ขลุ่ยผิว  หรือ Dizi  เครื่องดนตรี  ประเภทเป่า
  ขลุ่ยผิวของจีน หรือภาษากลางเรียกว่า Dizi (ภาษาพินอิน) อ่านทับเสียงอักษรเสียงจีนกลาง 
   
  วิธีการจับ  มือซ้ายอยู่ด้านบน  หันเข้าหาตัว  มือขวาอยู่ด้านล่างหันออก(จริงๆแล้วควรจะบอกว่าอยู่ด้านนอกมากกว่า)  หันปลายขลุ่ยไปทางด้านขวา ( ปลายคือ ฝั่งตรงข้ามกับที่เราไม่ได้เป่า)
  How to hold the dizi
  หลักการเป่า  มีหลายอย่าง  บ้างก็ว่าคล้ายๆกับ เป่าขวดน้ำ  บางทีก็ยิ้มแบนๆ  แล้วค่อยๆพ่นลมออกมาช้าๆ  บ้างก็ว่าจูบขลุ่ยแล้วบิดริมฝีปากเล็กน้อย  แล้วค่อยๆเป่า  มันคล้ายๆกันน่ะขอรับ  เอาเป็นว่า  เป่าให้มีเสียงละกัน

  การจับโน้ต
  3 รู บน เป็น เสี่ยง เทียบเสียงเท่ากับ โด
  2 รู บน เป็น แช เทียบเสียงเท่ากับ เร
  1รู บน เป็น กง เทียบเสียงเท่ากับ มี
  เปิดหมดทุกรู เป็น ฮวม เทียบเสียงเท่ากับ ฟา
  ปิด6 เป็น ลิ้ว เทียบเสียงเท่ากับ ซอล
  ปิด5 เป็น อู เทียบเสียงเท่ากับ ลา
  ปิด4 เป็น อิเทียบเสียงเท่ากับ ที


  ขลุ่ยผิวในปัจจุบันมีหลายคีย์ เพราะดนตรีจีนมีวิวัฒนาการตลอดเวลา ทันต่อโลกตะวันตก อย่าง Dizi ก็เช่นกัน มีหลายกลยุทธ ดังนี้
  1. ขลุ่ยผิวชนิดที่สามารถปรับคีย์ หรือปรับระดับเสียงให้มีความตรงกับเครื่องดนตรีหลักชิ้นอื่น ขลุ่ยแบบนี้แยกส่วนได้ครับ การปรับเสียงก็คือการเลื่อนเข้า-ออกเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการปรับจูน ซึ่งทำได้สูงสุดคือแปลงเสียงให้สูงขึ้นครึ่ง/หนึ่งเสียง หรือลดลง ครึ่ง/หนึ่งคีย์ ขึ้นอยู่กับความยาวของรอยต่อนั้น และเพื่อความสวยงามก็จะเอาทองเหลืองมาหุ้ม

  2. Dizi Set หรือขลุ่ยผิวแบบยกเซ็ท ข้อ 2 นี้คือรับมือได้ทุกรูปแบบ ต้องใช้ทักษะชั้นสูงเลยทีเดียว เพราะจะมีขลุ่ยให้เลือกหลากหลายคีย์มาก มาไม้ได้ เล่นได้หมด

  อันว่าขลุ่ยผิวนี้มีการปรับจูนเสียงในตัวอย่างน่าทึ่ง เพราะขลุ่ยผิวได้ถูกพัฒนาให้หลากหลาย และแบบทั่ว ๆ ไปก็จะมีรูสำหรับติดเยื่อไผ่ นี่แหละครับ จุดสำคัญจุดที่สอง เราต้องเลือกที่จะติดเยื่อไผ่ให้ถูกกาลเทศะด้วย ถ้าไปเล่นเพลงหวาน ๆ เศร้า ๆ ก็ควรติดให้เสียงออกทุ้มหน่อย โหยหวล เศร้า และน่าขนลุก แต่ถ้าเป็นงานกงเต็ก อาจจะปรับให้มีเสียงที่แหลมคม เพื่อให้เกิดความพริ้วไหวของเสียง วังเวงอีกเหมือนกัน แต่ก็จะลื่นหูกว่าไม่เศร้านัก แต่ถ้าเป็นการเล่นงิ้วละก็ ต้องใช้วิธีการติดเยื่อแบบว่า ทั้งหนัก ทั้งแหลม...  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา 1554143 ขอส่งการบ้านวิชา คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์ ศ.โรม รีมัวร์  เบลเลียมมอร์ธ
  ในบทเรียนที่ 4  เรื่อง เครื่องดนตรี


  #5,663
  0
 15. #5500 {Maya} Princess Rose (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 25 เมษายน 2555 / 01:44
  แบบฟอร์มการส่งการบ้าน

  บัตรนักศึกษา: ...........


  การบ้านที่ส่ง:.  ให้น.ร.หาเครื่องดนตรีของตัวเองมา 1 ชิ้น อธิบายวิธีการใช้อย่างละเอียด บอกชนิดของเครื่องดนตรีและคุณสมบัติพิเศษต่างๆ พร้อมรูปประกอบ

   

  ไวโอลิน

       เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงระดับเสียงสูงในกลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิกประเภทเครื่องสาย (String instruments) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตก เป็นเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินที่เล็กที่สุด อันประกอบไปด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และ ดับเบิลเบส เมื่อนำทั้งหมดมาเล่นร่วมกันแล้วจะเรียกว่า วงเครื่องสาย(string) ซึ่งเป็นตระกูลเครื่องดนตรีหลักของ วงออร์เคสตรา [เครื่องสี]

  การจับคันชัก 

  ควรจะจับคันชักใกล้ๆ Frog คุณสามารถจับด้ามคันชักตรงส่วนไหนก็ได้นับจากกึ่งกลางจนถึงโคนคันชัก (ตามวงกลมในภาพ) แต่อย่าให้มือสัมผัสกับหางม้า  อย่าปรับหางม้าจนตึงเกินไป ด้ามคันชักควรจะเว้าเข้าหาหางม้าเล็กน้อย แ>tอย่าปล่อยทิ้งคันชักไว้ห่างตัว  ผ่อนหางม้าทุกครั้งก่อนเก็บเข้ากล่อง

   เทคนิคการจับคันชัก   - อย่าเกร็งข้อมือ หมุนข้อมือไปทางซ้ายเล็กน้อย ปล่อยนิ้วต่างๆ ให้วางตามตำแหน่งของมัน 

  - ปลายนิ้วโป้งโค้งเข้าไปแตะกับปลาย Frog 

  - นิ้วต่างๆ ที่วางอยู่บนคันชักต้องเป็นแนวโค้งเล็กน้อย

  - นิ้วกลางจะต้องอยู่ตรงข้ามกับนิ้วโป้ง

   เทคนิคการวางคันชักลงบนสาย 

  - น้ำเสียงที่ไพเราะเกิดจาก ความเร็ว เเรงกด และการวางคันชักในตำแหน่งที่เหมาะสม 

  - เอียงด้ามคันชักไปทางฟิงเกอร์บอร์ดเล็กน้อย 

  - วางคันชักลงบนสายบริเวณกึ่งกลางหย่องกับฟิงเกอร์บอร์ด

  - ลากคันชักให้เป็นแนวตรง ซึ่งจะทำให้คันชักขนานไปกับหย่อง 

  - ถ้าต้องการน้ำเสียงที่ดังขึ้นทำได้โดยการเพิ่มน้ำหนักการกดคันชักและลากคันชักให้ใกล้หย่อง

  - น้ำเสียงที่เบาทำได้โดยการลากคันชักด้วยแรงกดที่เบาและลากคันชักให้ใกล้กับฟิงเกอร์บอร์ด 

  - ในขณะที่เล่นข้ามสายให้รักษาระดับของเเขนและคันชักให้มั่นคง

  การวางคันชักที่โคนคันชัก (Frog)

   
   
  การวางคันชักบริเวณกึ่งกลางคันชัก


  การวางคันชักบริเวณปลายคันชัก


  การจับไวโอลิน  -การจับไวโอลินให้จับที่ลำตัวแต่อย่าจับที่คอ พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลูกบิดและสายเพราะอาจทำให้เสียงเพี้ยนได้

  - เก็บไวโอลินและกล่องไม่ให้ถูกแสงเเดดหรือเครื่องทำความร้อน เพราะจะทำให้วานิชปะทุเป็นฟองได้ และอาจทำให้ไม้ได้รับความเสียหายหรือปริออกจากกันเนื่องจากมีกาวเป็นตัวยึดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

  - เมื่อไม่ใช้ไวโอลินให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและเเสงเเดดเข้าไม่ถึงตลอดวัน และเก็บไว้ในที่ที่สมาชิกตัวน้อยในบ้านเอื้อมไม่ถึง อย่าวางไวโอลินไว้ในรถเป็นอันขาด

  - ข้อสุดท้ายก็คือ เจ้าของควรเป็นคนที่ใช้ไวโอลินเพียงคนเดียว โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้คนที่ไม่รู้วิธีจับไวโอลินตัวเก่งของคุณ

  การหนีบไวโอลิน


  - วางไวโอลินไว้ข้างลำตัว หลังจากนั้นให้วางคางไว้ใต้คางตามรูปที่ 1 และ 2

  - ท่าทางการจับไวโอลินของคุณควรจะใกล้เคียงกับท่าทางปกติที่ยังไม่มีไวโอลินให้มากที่สุด ในขณะที่เคลื่อนไหวพยายามให้หลังและไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในแนวตรงเสมอ 

  - อย่าหนีบไวโอลินด้วยคางเพราะอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยคอได้ โดยเฉพาะเมื่อที่ใช้ที่รองไหล่  ภาพหน้าตรง

   

  - จากภาพจะเห็นองศาการวางไวโอลินที่ถูกต้องจากภาพมุมเหนือศรีษะและไหล่ของนักไวโอลิน 

  - ไวโอลินควรจะทำมุมครึ่งหนึ่งของมุมหน้าตรงกับด้านซ้ายของลำตัว


  - ใช้มือซ้ายจับที่ด้านบนไวโอลินเพื่อรักษาท่าทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตำเเหน่งในการเล่นไวโอลิน 

  - จุดที่ผิดกันมากก็คือการบิดไหล่มาข้างหน้าเพื่อรองรับไวโอลิน พยายามให้ไหล่ซ้ายอยู่ในตำเเหน่งเดิมตามธรรมชาติ 

  - ควรจะรักษาระดับของไวโอลินตลอดความยาวลำตัวให้ขนานกัน ซึ่งจะทำให้ปลายทั้ง 2 ข้างสูงจากพื้นเท่าๆ กัน แต่ด้านซ้ายของไวโอลินควรจะสูงกว่าด้านขวาเล็กน้อย อย่าวางข้อศอกพิงไว้บนลำตัว ยกไวโอลินให้สูงขึ้น 

  - ปลายคางควรจะอยู่ใกล้กับหางปลาและด้านล่างของไวโอลินควรจะสัมผัสกับกระดูกไหปลาร้า และวางไวโอลินให้ชิดต้นคอของคุณ   - ถ้ากระดูกไหปลาร้าเกิดอาการเจ็บ คุณอาจจะใช้ผ้ารองได้แต่เช็คดูให้ดีว่าไวโอลินไม่เลื่อนไปมาเพราะ่ว่าคุณใช้ผ้ารองมากเกินไป วิธีนี้จะทำให้ควบคุมไวโอลินได้ยากและเกิดปัญหามากขึ้น 

  - ความรู้สึกผ่อนคลายและไม่เกร็งกุญแจสำคัญคือ จับไวโอลินด้วยมือซ้ายและวางไวโอลินให้ชิดต้นคออย่างนุ่มนวล

  - จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าไวโอลินด้่านหนึ่งสูงกว่าอีกด้านหนึ่ง ถ้าไวโอลินทั้ง 2 ด้านอยู่ในระนาบเดียวกัน จะทำให้คุณต้องยกมือขวาให้สูงมากๆ เพื่อลากคันชักซึ่งจะทำได้ยากกว่าและไม่ค่อยถนัดนัก 

  - จับไวโอลินตามแบบในภาพบน ใช้มือซ้ายจับบนลำัตัวไวโอลิน แต่ยังไม่จับส่วนคอ
       การเรียนไวโอลินนั้นคือการฝึกฝนที่ต้องอาศัยทั้งความตั้งใจและสมาธิเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ เพราะคุณต้องคอยแก้ปัญหาแล้วปัญหาเล่าที่เกิดขึ้นไม่จบสิ้น การเล่นที่ถูกต้องของมือทั้ง 2 ข้างพร้อมๆ กับเตรียมตัวเล่นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ทักษที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับความมีสติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อันประเมิณค่ามิได้เลย ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

       ว่ากันว่าไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่เรียนยากและเล่นยากที่สุดชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่าปริมาณสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวมีมากพอๆ กับสมองที่ควบคุมระบบประสาทการทำงานของร่างกาย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการไวโอลินคือหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ เราจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ทุกๆ สิ่งที่เราตั้งใจจะทำ

       ทว่ามีครั้งนึงที่ความเจ็บปวดของจิตใจมันกรีดออกมาบนเส้นสายของไวโอลิน พร้อมๆกับน้ำตาที่หยดเป็นสายราวกับเลือดที่ออกมาจากใจ จบเพลงนั้น ความเจ็บปวดหายหมดสิ้น สร้างขวัญและกำลังใจใหม่ นั่นคือครั้งเดียวในชีวิตที่เล่นไวโอลินได้ดีที่สุด 

  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา 1550594
  ขอส่งการบ้านวิชาศาสตร์คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์  ศ.โรม
  ในบทเรียนที่ 4 เรื่อง เครื่องดนตรี
  #5,500
  0
 16. #5434 Lunar (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 22 เมษายน 2555 / 13:45
   บัตรนักศึกษา

   

  การบ้านที่ส่ง:.  

  1.ทุกคนรู้จักเพลงช้างกันใช่ไหมเอ่ย(ใครไม่รู้ผมแนะนำว่าให้รีบไป.....ซะ!!) การบ้านข้อนี้ก็ง่ายๆครับ ให้เลือกบุคคลที่ท่านชื่นชอบ(เป็น ศ. ซักคนก็ได้ คนดังของดาร์คแลนค์ก็ดี) หรือมีความประทับใจเป็นพิเศษต่อท่านคนนั้น(หึหึ) แล้ว เอามาแต่งเพลงครับ โดยใช้ทำนองเพลงช้างนี่ แหละเนื้อหาจะเป็นอะไรก็ได้ ชื่นชม...ล้อเลียน...บ่น...นินทา...แต่งมาเถอะครับ(ผมว่า)ท่าน(คงจะ)ไม่รู้หรอก 555 

  บลูโรส บลูโรส บลูโรส เธอเคยเห็นบลูโรสหรือเปล่า

  บลูโรส เค้าสวยไม่เบา  เค้ามีข่าวว่าไม่ใช่หญิง

  แต่เป็นสาวดุ้น แปลงเพศมา  คนช้ำอุรา ทั้งดาร์คแลนด์
  (ง่า อย่าว่ากันนะคะ ท่านหญิง พอดีข่าวมันด๊างดังอ่ะค่ะ ^^;)


  2.จากการบ้านข้อที่ 1. ใน วงเล็บ (ใครไม่รู้ผมแนะนำว่าให้รีบ ไป.....ซะ!!)คิดว่าเขาควรจะรีบไป...ทำอะไรดีน้า ~
  ใครไม่รู้ชั้นแนะนำว่าให้รีบ ไป กินปลา  ซะ!!


  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา 1553047
  ขอส่งการบ้านวิชาศาสตร์คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์  ศ.โรม
  ในบทเรียนที่ 3 เรื่อง การแต่งเพลง
  #5,434
  0
 17. #5195 zigma (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 19 เมษายน 2555 / 09:44
  บัตรนักศึกษา
   
  การบ้านที่ส่ง

  dark  dark dark        
  darkมีจอมมารโพลี่ 
  ข้อสอบออกไว้อย่างดี 
  ชวดคะแนนฟรี  ตกกันเพลิน
  ตอบขาด ตอบเกิน    หักคะแนน 
  การบ้านคะแนน  ยัง....กาก!!!!  (ร้องซ้ำๆ  ได้อารมณ์ดีนะ  555)

  ใครไม่รู้ผมแนะนำว่าให้รีบ ไป.."โรงเรียน"..ซะ!! (ไม่งั้นเรื่องนี้ถึงหู ครูอังคนาแน่)

  (แค่ถามคนที่สอบเข้าหอมังกรไฟก็รู้  ว่ามันโหดขนาดไหน  //ปล.ได้ข่าวว่าตกหมด  555+)

  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา 1554143 ขอส่งการบ้านวิชา คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์ ศ.โรม รีมัวร์  เบลเลียมมอร์ธ
  ในบทเรียนที่ 3  เรื่อง การแต่งเพลง
  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 19 เมษายน 2555 / 11:08
  แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 19 เมษายน 2555 / 11:33
  #5,195
  0
 18. #5178 {Maya} Princess Rose (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 18 เมษายน 2555 / 21:02
  แบบฟอร์มการส่งการบ้าน

  บัตรนักศึกษา: ...........


  การบ้านที่ส่ง:.  

  1.ทุกคนรู้จักเพลงช้างกันใช่ไหมเอ่ย(ใครไม่รู้ผมแนะนำว่าให้รีบไป.....ซะ!!) การบ้านข้อนี้ก็ง่ายๆครับ ให้เลือกบุคคลที่ท่านชื่นชอบ(เป็น ศ. ซักคนก็ได้ คนดังของดาร์คแลนค์ก็ดี) หรือมีความประทับใจเป็นพิเศษต่อท่านคนนั้น(หึหึ) แล้ว เอามาแต่งเพลงครับ โดยใช้ทำนองเพลงช้างนี่ แหละเนื้อหาจะเป็นอะไรก็ได้ ชื่นชม...ล้อเลียน...บ่น...นินทา...แต่งมาเถอะครับ(ผมว่า)ท่าน(คงจะ)ไม่รู้หรอก 555 
  โพลี่ โพลี่ โพลี่ น้องเคยเห็นศ.โพลี่หรือเปล่่า~
  เขานั้นก็ไม่ใช่ใคร เป็นเพียงแค่ครูก็เท่านั้น 
  สอนศาสตร์ธรรมยุทธก็เท่านั้น
  น้องเคยเจอเขาหรือยัง ?

  2.จากการบ้านข้อที่ 1. ใน วงเล็บ (ใครไม่รู้ผมแนะนำว่าให้รีบ ไป.....ซะ!!)คิดว่าเขาควรจะรีบไป...ทำอะไรดีน้า ~
  ใครไม่รู้ผมแนะนำว่าให้รีบ ไป ถามศ.จอมมาร ซะ!!


  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา 1550594
  ขอส่งการบ้านวิชาศาสตร์คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์  ศ.โรม
  ในบทเรียนที่ 3 เรื่อง การแต่งเพลง
  #5,178
  0
 19. #4925 ‡ กรุงโรม ‡ (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 12 เมษายน 2555 / 19:48
   ผมขี้เกียจตรวจการบ้านอ่า หงึกๆๆๆ
  น.ร. ครับ รอไปก่อนนะ กร๊ากกกก
  #4,925
  0
 20. #4737 zigma (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 8 เมษายน 2555 / 14:28
  บัตรนักศึกษา
   
  การบ้านที่ส่ง

  1554143 ซิกมา เจสเซอร์ เซฟาเนีย <<อิเล็กทรอนิกส์

            ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  ถ้าแปลง่ายๆ  คือดนตรีที่มีเครื่องดนตรีแบบที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต้องเสียบปลั๊กถึงจะเล่นได้อะไรประมาณนั้น  เริ่มแพร่หลายในปลายศตวรรศที่ 19 ถึงต้นศตวรรศที่20 เมื่อประมาณปี  1860 อุปกรณ์ในสมัยนั้นได้แก่  telharmonium  และ hammond organ สองอันนี้เป็น  คล้ายๆกับ  บรรพบุรุษของ  ไมโครโฟน  และคีบอร์ด  ที่จะถูกพัฒนามาเป็นเหมือนปัจจุบัน  กีตาร์ไฟฟ้า  ก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยนั้นๆอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมี  เครื่องดนตรี  เครื่องสังเคราะห์เสียงต่างๆที่เพิ่งจะถูกประดิษฐ์ขึ้นอีกด้วย  อาธิเช่น  Theremin  เกิดในปี 1928  ใช้การจับการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่อากาศระหว่างมือกับตัวเครื่อง
  theremin
  เสียงที่กำเนิดออกมาด้วยลักษณะและวิธีการคล้ายๆกับไมโครโฟนนั่นแหละ  (ปัจจุบัน  เครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกได้ว่า  แทบหาฟังไม่ได้แล้ว) 
   Theremin  เป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงในยุคแรกๆ  ต่อมาก็พัฒนาไปเรื่อยๆ  จนปัจจุบัน  เรามักจะใช้เสียงสังเคราะห์จาก   คอมพิวเตอร์  แล้วในส่วนมาก 

            ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  เป็นอะไรที่  ค่อนข้าง  เป็นที่นิยม  ฝังราก  แทรกอยู่ในดนตรีหลายๆประเภทมากมาย  (อย่างน้อยๆมันต้องใช้ไมโครโฟนแหละน่าา  กีต้าร์ไฟฟ้าปัจจุบันยังใช้กันอยู่เลย)  ในยุคแรกๆ  ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  จะเป็นเพลงพวก  เพลงป็อป  เพลงโฟล์คซอง  เป็นดนตรีอาร์ตตะวันตก (หมายถึงเพลงที่มันฟังสบายๆ  อะไรทำนองนั้น)   ต่อมีการขยับขยายเป็น ดนตรีประเภท  Electronic dance music  เพื่อประยุคต์ใช้ในไนต์คลับ  เพื่อเต้นๆรำๆ  เพื่อความมันส์  เพราะพวกนี้มันต้องการเสียงดังๆ  ซึ่งง่ายมาก  แค่ปรับวอลลุม  ขึ้นเท่านั้น  จะมีใครว่าดนตรีอิเล็คทรอนิกซ์แดนส์  มีแค่เสียงถูๆไถๆ  แผ่นเสียงของพวกดีเจ   มันสอดแทรกอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้น   การขยายตัวเข้าไปในแนวแดนซ์  ทำให้ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  ได้มีการพัฒนามากและเปลี่ยนไปมากขึ้น ประยุกต์มากขึ้น เกิดเป็น  เพลงแนวอื่นๆอีกมากมาย  เช่น  เพลงดิสโก้  ตลอดจนเพลง  ฮิป-ฮอป  ในปัจจุบัน  เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์   และการใช้เสียงสังเคราะห์ก็ยังแพร่หลายอยู่  ในงานเพลงหลายต่อหลายรูปแบบ  มากมาย  นับไม่หมด จนนึกไม่ไหวเลยทีเดียว

  ขอขอบคุณ ischool   wikipedia  และ  google  translate
  อ้างอิง
  รูปภาพจาก 
  http://www.ischool.in.th/blog/2009/04/theremin/
  ข้อมูลจาก
  http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_music
  http://en.wikipedia.org/wiki/Telharmonium
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hammond_organ
  http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
  http://en.wikipedia.org/wiki/Theremin
  http://en.wikipedia.org/wiki/Art_music
  http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_dance_music
  คำแปลจาก
  http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT
  #

  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา 1554143 ขอส่งการบ้านวิชา คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์ ศ.โรม รีมัวร์  เบลเลียมมอร์ธ
  ในบทเรียนที่ 2  เรื่อง แนวเพลง  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 8 เมษายน 2555 / 14:50
  #4,737
  0
 21. #4471 {Maya} Princess Rose (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 3 เมษายน 2555 / 00:12
   แบบฟอร์มการส่งการบ้าน

  บัตรนักศึกษา: ...........


  การบ้านที่ส่ง:.  หา ข้อมูลเรื่องหมวดหมู่ของเพลงครับ แล้วสรุป เป็นภาษาของตัวเองส่ง

  1550594 เมนิเอล่า เรโซเนสซ์ คาเวนดิส <<คันทรี

       ดนตรีคันทรี ในภาษาอังกฤษเขียนได้ว่า Country music เป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมเกิดในแถบสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้และทางภูเขาแอพพาลาเชียน (เทนเนสซี, เวอร์จิเนีย, เวสต์เวอร์จิเนีย, และ เคนทักกี) มีต้นกำเนิดจากดนตรีโฟล์ก, ดนตรีเคลติก, ดนตรีกอสเปล และดนตรีโอลด์-ไทม์ และพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1920 
       ส่วนคำว่า "คันทรี" เริ่มใช้กันในยุคทศวรรษ 1940 เมื่อก่อนหน้าที่ดนตรีฮิลบิลลีเสื่อมลงไป จนคำนี้มีการใช้อย่างกว้างขวางในยุค 1970 ขณะที่คำว่า "คันทรี" และ "เวสต์เทิร์น" ได้มีการใช้น้อยลงในช่วงนั้น ยกเว้นในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกายังคงใช้คำนี้กันอย่างปกติอยู่ 
       ความนิยมกระแสหลักในยุค 1920 –ปัจจุบัน สูงสุดใน สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลียและ แคนดา มีเครื่องบรรเลงสามัญ คือ กีตาร์ - ไวโอลิน - กีตาร์เหล็ก - โดโบล- ฮาร์โมนิกา - กีตาร์เบส - ฟิดเดิล -กลอง - แมนโดลิน - บันโจ

  ชอบคุณ :: 
  วิกิพีเดีย

  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา 1550594
  ขอส่งการบ้านวิชาศาสตร์คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์  ศ.โรม
  ในบทเรียนที่ 2 เรื่อง แนวเพลง  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 3 เมษายน 2555 / 00:15
  #4,471
  0
 22. #4424 Lunar (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 2 เมษายน 2555 / 17:27

  บัตรนักศึกษา


   


  การบ้านที่ส่ง
  1.      หา ข้อมูลเรื่องหมวดหมู่ของเพลงครับ แล้ว

  สรุป เป็นภาษาของตัวเองส่งผม ไม่ต้องยาวมากก็ได้ครับ
  เอาแค่พอเข้าใจ โดยที่แต่ละคนนั้น จะได้หัวข้อไม่เหมือนกันนะ ดูได้ข่างล่างครับ ^ ^

  1553047 วาเลนเทียร์ ฟลอเรนซ์ ลูน่า <<เรกเก้
   

  เร้กเก้ (อังกฤษ: reggae) เป็นแนวดนตรีแอฟริกัน-แคริบเบียน ซึ่งพัฒนาขึ้นบนหมู่เกาะจาไมก้ารากดั้งเดิมของเร้กเก้สามารถค้นหาได้จากดนตรีเทรดิชั่นหรือประเพณีนิยมของแอฟริกัน-แคริบเบียนที่มีพอๆ กับดนตรี R&B  ของอเมริกัน

  เร็กเก้ เป็นดนตรีที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่เดียวในโลกของประเทศจาไมก้า รากเหง้าของดนตรีคนแอฟริกัน-แคริบเบียน คือเพลงโฟล์คของจาไมก้าที่เรียกว่า เมนโต (Mento) มีท่วงทำนองเพลงไปในทางแนวดนตรีคาลิปโซ เนื้อหาของบทเพลงจะพูดถึงการเรียกร้องสิทธิของตัวเองและปัญหาความยากจนต่อประเทศเจ้า และมีการพัฒนาดนตรีเมนโตนำมาผสมกับอาร์แอนด์บีทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา พัฒนาเปลี่ยนแปลงจังหวะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นดนตรี สกา (Ska) โดยเปลี่ยนแปลงจังหวะให้เพิ่มขึ้น ดนตรีที่มีรากแอฟริกันแคริบเบียนสายพันธุ์นี้ สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของบลูและร็อกแอนด์โรลล์ โดยความโดดเด่นของดนตรีแนวทางนี้นั้นต้องยกให้กับจังหวะอันเข้มข้น "เน้น" และ "ย้ำ" สัญลักษณ์ของลัทธิรัสตาฟาเรียน เช่น ผมทรงเดรดล็อกก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของชาวเร็กเก้ 


  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา.
  1553047 ขอส่งการบ้านวิชา...คีตกวีพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์...ศ.โรม
  ในบทเรียนที่.2..เรื่อง..แนวเพลง
  #4,424
  0
 23. #4419 : Dorothy : (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 2 เมษายน 2555 / 17:04
  บัตรนักศึกษา:
   

  การบ้านที่ส่ง:.
  หัวข้อสำหรับงานครั้งนี้นะคะ
  *1550627 อลิส เนปปี้ <<แจ๊ซ

  -หาข้อมูลเรื่องหมวดหมู่ของเพลงแล้วสรุปเป็นภาษาของตัวเอง
  แจ๊ซ คือ แนวเพลงชนิดหนึ่ง ในพจนานุกรมออกฟอร์ด หมายถึง ดนตรีที่ถือกำเนิดโดยชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน มีจังหวะชัดเจนที่เล่นอย่างอิสระโดยประสานเสียงกันเองของนักดนตรี  รากลึกของแจ๊ซมีมาจากเพลงบลูส์  ลักษณะทั่วไปดนตรีแจ๊สเป็นวงดนตรีขนาดเล็กประกอบด้วยผู้เล่นประมาณ 3-8 คน   ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของดนตรีแจ๊สคือการสร้างสรรค์แบบอิมโพรไวเซชั่น หมายถึงการคิดเพลงสดๆในขณะบรรเลง   ลักษณะเด่นของจังหวะดนตรีแจ๊ส คือจังหวะขัดและจังหวะสวิง

  อาจงงๆไปบ้างเนื่องจากสรุปมาได้แบบนี้น่ะค่ะ=w=


  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา.1550627. ขอส่งการบ้านวิชา...คีตกวีพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์...ศ.โรม
  ในบทเรียนที่.2..เรื่อง..แนวเพลง


  #4,419
  0
 24. #4336 Lunar (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 1 เมษายน 2555 / 22:16
   บัตรนักศึกษา:


    
          
  การบ้านที่ส่ง:


  - ช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อย จะเป็นชื่อตามบัตรหรือชื่อเล่น
  ที่อยากให้ผมเรียกก็ได้ เพื่อความสนิทสนมกลมเกรียวในชั้นเรียน ^^!
  สวัสดีค่ะอาจารย์โรมสุดหล่อ(?)ชั้น ลู่น่า ค่ะ  //ถอนสายบัวงามๆ (. .)
  - หลังจากจบไปแล้ว สามารถเข้าทำงานอะไรได้บ้าง?   
  นักร้อง นักแต่งเพลง นักแต่งเพลง
  - ไปที่หอคอยแห่งเสียงเพลงดาร์ค เลือกเพลงที่ 19 
  ฟังเพลงนั้นแล้วบรรยายความรู้สึกหลังจากฟังเพลงจบเป็นภาษาของตัวเอง ^^
  และอย่าลืมแนบลิงค์มาด้วยนะครับ น.ร. ที่รัก 

  ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ว่าจะใช่เพลงนี้รึป่าว แต่ถ้านับเอาแต่ที่เป็นเพลง ไม่รวมบทความอื่น เพลงนี้เป็นเพลงลำดับที่ 19 ค่ะ

  เพลงๆนี้เป็นเพลงที่ชั้นชอบมากเพลงนึงเลยค่ะ ที่ได้ฟังเพราะดูอนิเมะ เรื่อง vampire knight นั่นแหละค่ะ เพลงๆนี้ให้ความรู้สึกเศร้าๆกับความรักที่ไม่สามารถที่จะบอกให้อีกฝ่ายได้รับรู้ได้ และถึงแม้อีกฝ่ายจะพยายามลืมมันสักแค่ไหน แต่ความทรงจำนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองให้เจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นเพลงที่สามารถสื่อถึงความโศรกเศร้าออกมาได้เป็นอย่างดี ทั้งท่วงทำนอง และจังหวะล้วนทำให้เพลงนี้น่าหลงไหลยิ่งนัก

  อันนี้ลิงค์นะคะ ^^

  http://www.youtube.com/watch?v=zTzav7SEzWU

   

  ข้าพเจ้ารหัสนักศึกษา........1553047 ขอส่งการบ้านวิชา.............คีตกวีดาร์คพื้นฐาน
  ให้แก่อาจารย์.................โรม
  ในบทเรียนที่....1เรื่อง...................คีตกวีเรียนไปเพื่ออะไรกัน  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 1 เมษายน 2555 / 22:31
  #4,336
  0
 25. #4325 ‡ กรุงโรม ‡ (จากตอนที่ 22)
  วันที่ 1 เมษายน 2555 / 20:04

  ข้าพเจ้าศาสตราจารย์ โรม
  ขอตรวจการบ้านวิชา คีตกวี บทเรียนที่..1..เรื่อง คีตกวีเรียนไปเพื่ออะไรกัน
  โดยให้คะเเนนดังนี้


  1553273 เจนาลีฟ เจนี่ สวอน

  11 คะแนน เหตุผล เจนี่จังงงงงง บรรยายความรู้สึกน้อยไปไหนครับ T^T แล้วก้เช่นเดียวกับเนปปี้คุง เพลงที่ 19 นะครับ ไม่ใช่เพลงในบทที่ 19 TT^TT


  1550627 อลิส เนปปี้

  12 คะแนน เหตุผล บอกก่อนว่าไม่ได้โหดนะครับ 555+ แต่หัก 5 คะแนน เนื่องจากเอามาผิดเพลง ^^!

  ผมบอกว่าเพลงที่ 19 ใช่ไหมครับ ไม่ใช่เพลงในบทที่ 19 เสียหน่อย และคะแนน 20 คะแนน บรรยายเท่านี้น้อยไปหน่อยน้อ


  1553183 เวอร์จิเนีย จิน แอสเทอร์

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้าน -*-


  1550594 เมนิเอล่า เรโซเนสซ์ คาเวนดิส

  17 คะแนน เหตุผล คะแนนเต็ม 20 นะครับเมล่าที่รัก บรรยายน้อยจัง อุตส่าห์ให้คะแนนตั้งเยอะ T^T แต่เอามาถูกเพลงแล้วครับ ^^ ดีใจด้วยทีไม่โดนหักคะแนนตรงส่วนนี้


  1554143 ซิกมา เจสเซอร์ เซฟาเนีย

  15 คะแนน เหตุผล หัก 5 คะแนน เพราะเอามาผิดเพลงน้อ แต่บรรยายได้ยาวแล้ว ชอบๆๆ ^^


  1553047 วาเลนเทียร์ ฟลอเรนซ์ ลูน่า

  12 คะแนน เหตุผล อย่างแรกคือ หักที่ส่งช้าครับ ^^


  1552825 ไลราเน่ เพอร์เซฟาน่า

  17 คะแนน เหตุผล ไลร่าจังเก่งมาก 555 เอามาถูกเพลงอีกคนแล้ว นึกว่าจะมีคนเดียวซะอีก ^^

  ที่หักคะแนนเพราะเหตุผลเดียวกับคนอื่นๆคือสั้นไปหน่อยนะ ต่อไปก้พยายามเข้าน้อ


  4553425 เนริเซีย เบลเลียมมอร์ธ

  0 คะแนน เหตุผล ไม่ส่งการบ้านผม -*-

    


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2555 / 22:11
  #4,325
  0