คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เนื้อหาการเรียน ม.5 โดย ครูพิมพ์

ตอนที่ 5 : ......แบบฝึกหัด 2......


     อัพเดท 22 ส.ค. 54
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ภาษาไทย ม.5
ผู้แต่ง : FiNLiP ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ FiNLiP
My.iD: https://my.dek-d.com/sasasare
< Review/Vote > Rating : 0% [ 0 mem(s) ]
This month views : 315 Overall : 15,498
10 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 12 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เนื้อหาการเรียน ม.5 โดย ครูพิมพ์ ตอนที่ 5 : ......แบบฝึกหัด 2...... , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 5003 , โพส : 1 , Rating : 93% / 105 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


 

 

 

 

            คำชี้แจง    ตอนที่    ให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 

            ๑.  มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

                        ก.  ร่ายสุภาพ                                       ข.  ร่ายยาว

                        ค. ร่ายดั้น                                             ง.  ร่ายโบราณ

            ๒.  กัณฑ์ใดที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์

                        ก.  กัณฑ์มหาพน                                 ข.  กัณฑ์กุมาร

                        ค.  กัณฑ์มัทรี                                      ง.  กัณฑ์ทศพร                       

            ๓.  พระนางมัทรี  เป็นแบบอย่างของผู้หญิงในด้านใด

                        ก.  มีความมานะอดทน                                    ข.  มีความเมตตากรุณา

                        ค.  มีความจงรักภักดีต่อสามี               ง.  มีความเสียสละ

            ๔.  เทศมหาชาติภาคภาษาบาลีล้วนมีชื่อเรียกว่าอย่างไร

                        ก.  ปาลีปริยัติ                                     ข.  เทศน์ธรรมวัตร     

                        ค.  เทศน์คาถาพัน                                ง.  เทศน์จุณณียบท

            ๕.  การเทศน์มหาชาติสำนวนสร้อยสังกร  เป็นมหาชาติของภาคใดของไทย

                        ก.  ภาคเหนือ                                       ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค.  ภาคใต้                                            ง. ภาคกลาง

๖.  มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  มีลักษณะดีที่สุด คือข้อใด

                        ก.  บรรยายโวหารให้เห็นภาพ            

ข.  ใช้พรรณนาโวหารได้อารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างดี

                        ค.  ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติให้เห็นภาพ        

ง.  ใช้คำกล่าวเกินจริงให้เห็นภาพ

 

.........................................................................เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

๗.  โวหารที่ดีเด่นที่สุดในมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

                        ก.  บรรยายโวหาร                               ข.  พรรณนาโวหาร

                        ค.  อุปมาโวหาร                                   ง.  สาธกโวหาร

            ๘.  รสวรรณคดีที่ดีเด่นที่สุดในมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรีคืออะไร

                        ก.  เสาวรจนี                                        ข.  นารีปราโมทย์

                        ค.  พิโรธวาทัง                                     ง.  สัลปังคพิสัย

            ๙.  ขณะที่พระนางมัทรีกลับจากป่านั้น เทวดาได้ลงมาขัดขวางและจำแลงแปลงกาย

                 เป็นอะไร

                        ก.  ราชสีห์  อาชาไนย  เสือโคร่ง         ข.  ราชสีห์  พญานาค  คชสาร

                        ค.  อาชาไนย  โคนม  เสือเหลือง         ง.  เสือโคร่ง  เสือเหลือง  ราชสีห์

            ๑๐.  เพราะเหตุใดพระเวสสันดร จึงไม่บอกพระนางมัทรีให้ทราบตั้งแต่แรกว่า

                   ได้ทานบุตรทั้งสองให้แก่ชูชกไปแล้ว

                        ก. กลัวพระนางทำใจไม่ได้                 ข.  ไม่มีความจำเป็นต้องบอก

                        ค.  กลัวพระนางตามเอาคืน                 ง.   กลัวพระนางหนีไป

            ๑๑.  “ เจ้ามัทรีผู้มีรูปงาม  ไฉนวันนี้จึงกลับเสียจนค่ำไม่ห่วงลูกห่วงผัวบ้างเลย 

                    มาตกทุกข์ได้ยากอยู่ด้วยกันเท่านี้  ยังจะมาประพฤติมิดีหรือไร”  ข้อความนี้

                    จัดเป็นรสวรรณคดีใด

                        ก.  เสาวรจนี                                        ข.  นารีปราโมทย์

                        ค.  พิโรธวาทัง                                     ง.  สัลปังคพิสัย

            ๑๒.  “ สุดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล  สุดโสตแล้วแม่ซับทราบสำเนียง

         สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ” ข้อความนี้ดีเด่นในด้านใด

                        ก.  การเล่นสัมผัสสระ                         ข.  การเล่นสัมผัสอักษร

                        ค.  การพรรณนาโวหาร                       ง.   การใช้อุปมาโวหาร

            ๑๓.  “ เจ้าไม่เคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียบดิน  ริ้นก็มิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม”

                    ข้อความนี้ผู้แต่งใช้กลวิธีใดในการแต่ง

                        ก.  อุปลักษณ์                                       ข.  สัทพจน์

                        ค.  บุคลาธิษฐาน                                 ง.  สำนวนไทย

            .........................................................................เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

 


๑๔. ข้อใดเป็นโวหารแตกต่างไปจากข้ออื่นๆ

                        ก.  พระทรวงนางสั่นระรัวริกเต้นดังตีปลา

                        ข.  ทั้งสองข้างเป็นโขดเขินขอบคันขึ้นกั้นไว้

                        ค.  เป็นตรอกน้อยรอยวิถีที่เฉพาะจร

                        ง.  ใบชอุ่มประชุมช่อเป็นฉัตรชั้น

๑๕.  ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร

            ก.  สุดนัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล                             

ข.  สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบสำเนียง

            ค.  สุดปัญญาสุดค้นเห็นสุดคิด                                  

ง.  สุมทุมพุ่มพฤกษาป่าสูงยางใหญ่ไพรระหง

๑๖. ข้อความในข้อใดให้ความรู้สึกแตกต่างจากข้ออื่นๆ

            ก.  เย็นยะเยือกเงียบสงัดเหงา              ข.  เยือกเย็นระย่อทุกข์อกสัตว์

            ค.  ความร้อนความรักจะจุกอก                       ง.   หงุบง่วงดวงพระพักตร์ผิดเผือด

๑๗.  ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  ๑๗ – ๒๐

            ๑.  แสงจันทร์เหมือนหนึ่งน้ำพลอยพร้อยอยู่พรายๆ

            ๒.  ดุเหว่าละเมอร้องก้องพนาเวศ

            ๓.  แต่ย่างเหยียบเกรียบกรอบก็เหลียวหลัง                            

๔.  พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาเงาชะโงกเงื้อม

            ๑๗.  ข้อใดเป็นโวหารภาพพจน์ที่ทำให้เกิดจินตภาพ

                        ก.  ข้อ ๑             ข.  ข้อ                   ค.  ข้อ ๓             ง.  ข้อ 

            ๑๘.  ข้อใดเป็นโวหารบุคคลวัต

                        ก.  ข้อ ๑             ข.  ข้อ                   ค.  ข้อ ๓             ง.  ข้อ 

            ๑๙.  ข้อใดเป็นโวหารสัทพจน์

                        ก.  ข้อ ๑             ข.  ข้อ                   ค.  ข้อ ๓             ง.  ข้อ 

            ๒๐.  ข้อใดเป็นอุปมาโวหาร

                        ก.  ข้อ ๑             ข.  ข้อ                   ค.  ข้อ ๓             ง.  ข้อ 
^ ^Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เนื้อหาการเรียน ม.5 โดย ครูพิมพ์ ตอนที่ 5 : ......แบบฝึกหัด 2...... , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 5003 , โพส : 1 , Rating : 93% / 105 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 1 : ความคิดเห็นที่ 8
อยากทราบว่ามีเฉลยมั้ยคะ
PS.  I'm SONE With Girls' Generation Forever!! Taeyeon & Tiffany TAENY IS REAL!
Name : SONE BH-Auamnoiiz < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ SONE BH-Auamnoiiz [ IP : 122.155.35.116 ]
Email / Msn: auamnoiiz(แอท)gmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 / 07:19

หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android