คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เนื้อหาการเรียน ม.5 โดย ครูพิมพ์

ตอนที่ 16 : โครงสร้างหลักสูตร ม. 5


     อัพเดท 12 ต.ค. 54
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ภาษาไทย ม.5
ผู้แต่ง : FiNLiP ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ FiNLiP
My.iD: https://my.dek-d.com/sasasare
< Review/Vote > Rating : 0% [ 0 mem(s) ]
This month views : 370 Overall : 15,553
10 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 12 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เนื้อหาการเรียน ม.5 โดย ครูพิมพ์ ตอนที่ 16 : โครงสร้างหลักสูตร ม. 5 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 2630 , โพส : 0 , Rating : 80% / 2 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


โครงสร้างรายวิชา              

รหัส ท 32101      วิชาภาษาไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

 

ลิลิตตะเลงพ่าย

1)            ท 1.1 ม. 4-6/

 อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องได้อย่างไพเราะ เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

2)                ท 1.1 ม. 4-6/2

แปลความ ตีความ และขยายความ เรื่องที่อ่าน

        

 

 

ลิลิตตะเลงพ่าย

3)            ท 2.1 ม. 4-6/1

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

-                    ประกาศ

-                   การกรอกแบบฟอร์ม

4)            ท 3.1 ม. 4-6/4

มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู

 

         

         การฟังและอ่านให้เกิดวิจารณญาณ

5)            ท 4.1 ม. 4-6/5

วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

   

อิทธิพลภาษาต่างประเทศแลภาษาถิ่น

 ภาษาบาลี     ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร

6)            ท 5.1 ม. 4-6/ 2

-                   วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

7)            ท 5.1 ม.4-6/ 6

-                   ท่องจำและบทคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้

 

-                   วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมไทย

-                   บทอาขยาน

(ลิลิตตะเลงพ่าย)

 

โครงสร้างรายวิชา

รหัส ท 32101   วิชาภาษาไทย                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5   ภาคเรียนที่ 2  

 

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

 

แพทยศาสตร์สงเคราะห์

8)             ท 1.1 ม. 4-6/1

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

9)            ท 1.1 ม. 4-6/6

ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายเวลาที่กำหนด

 

 

แพทยศาสตร์สงเคราะห์

 

 

 

การถามและการตอบ

10)      ท 2.1 ม. 4-6/ 6

                     เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียน เชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

 

11)     ท 2.1 ม. 4-6/ 8

มีมารยาทในการเขียน

  

 

-                   การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

-                   การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ

-                   มารยาทในการเขียน

12)      ท 3.1 ม. 4-6/5

            พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

 

 

ภาษาและวิธีการสื่อสารในที่ประชุม

        13)  ท 4.1 ม. 4-6/ 2

        ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

14) ท 4.1 ม. 4-6/ 7

-                   วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มคำ

-                   คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำแผลงคำสมาส  คำสนธิ

-                   การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

15)      ท 5.1 ม. 4-6/ 3

วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

16)      ท 5.1 ม. 4-6/ 4

สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

 

 

วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

-                   ด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมและวัฒนธรรม

 

 

สังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

( เพื่อสมุนไพรในชีวิตประจำวัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

รหัส ท 32101   วิชาภาษาไทย                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5   ภาคเรียนที่ 2  

 

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

วรรณคดีสมัย

กรุงศรีอยุธยา ตอนกลาง - กรุงธนบุรี

 

 

 

17)      ท 5.1 ม. 4-6/ 1

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................

 

18)      ท 5.1 ม. 4-6/ 4

            แต่งบทร้อยกรอง

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

-                   จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม

-                   การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม

-                   วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

 

 

…………………………………….

 

การแต่งคำประพันธ์

-                   กาพย์ยานี 11

-                   ร่ายสุภาพ

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา      

 ภาษาไทย    รหัส   ท 32101               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2554

ลำดับ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ก่อน

กลาง

หลัง

ปลาย

รวม

 

 ปฐมนิเทศ

-

-

-

-

-

1

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องได้อย่างไพเราะ เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

2

2

-

2

6

2

แปลความ ตีความ และขยายความ เรื่องที่อ่าน

4

4

-

2

10

3

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

2

2

-

2

6

4

มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู

2

 

-

2

4

5

วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

4

4

-

2

10

6

วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

2

2

-

2

6

7

ท่องจำและบทคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้

2

-

-

-

2

8

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

4

2

-

2

8

9

ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายเวลาที่กำหนด

2

2

-

2

6

10

เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียน เชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

-

-

2

2

4

11

มีมารยาทในการเขียน

 

-

2

2

4

12

พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

-

-

2

2

4

13

ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

-

-

2

2

4

14

วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

-

2

2

4

15

วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

-

-

2

2

4

16

สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

-

-

2

2

4

17

 แต่งบทร้อยกรอง

-

-

2

2

4

 

คุณลักษณะ                  10    คะแนน

24

20

16

30

100

 

 
^ ^


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เนื้อหาการเรียน ม.5 โดย ครูพิมพ์ ตอนที่ 16 : โครงสร้างหลักสูตร ม. 5 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 2630 , โพส : 0 , Rating : 80% / 2 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android