What's up“มนุษย์ย่อมเป็นมนุษย์มีเกิดย่อมมีเจ็บ

“จุดเริ่มต้นคือการเกิด การพบพาน แต่ทุกสิ่งย่อมมีจุดจบเช่นกัน ความตาย การจากลา”

 “มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ โปรดทำใจแล้วแย้มยิ้มสิ หัวเราะสิ มีชีวิตอยู่ต่อไป”

“คนที่ไม่จากไปแล้วไม่ได้ต้องการที่จะเห็นน้ำตาของคนที่รักหรอกนะ”

“ฉะนั้นยิ้มสิ ต่อให้เจ็บเพียงใดก็จงยิ้มซะสิ”

“หัวเราะสิ แม้นทุกข์ใจเพียงใดก็จงหัวเราะเข้าไว้สิ”

“มีความสุข มีชีวิต เติบโต ก้าวเดินทดแทนในส่วนของผู้จากลานั้นล่ะดีที่สุดแล้ว

.

.

.

 

“ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ทุกคำสอนค่ะ พ่อ”