{ Winter Code Room }

ตอนที่ 9 : [Tip] ว่าด้วยการเปิด-ปิดโค้ดรูปแบบต่าง ๆ

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 367
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
    2 เม.ย. 57


ว่าด้วยเรื่องของการเปิด-ปิดโค้ดในรูปแบบต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า tag นั่นเอง
ปกติแล้วรูปแบบโค้ดที่นิยมใช้แต่งเด็กดีกันบ่อย ๆ มีอยู่ 3 แบบ คือ CSS, Javascript, Html

1. CSS
   <style type="text/css">
   โค้ด
   </style>

2. Javascript
   <script language="javascript">
   โค้ด
   </script>

3. HTML
   โค้ด html จะมีรูปแบบการเปิดปิด tag เฉพาะตัวของมัน ไม่สามารถจัดเป็นกลุ่มแบบสองข้อข้างต้นได้
   เช่น <marquee>โค้ด</marquee>


**โค้ดที่แจกกันตามบทความต่าง ๆ หากเป็นชนิดเดียวกัน เราสามารถนำมารวมไว้ในกรุ๊ปเดียวกันได้
สมมุติว่า เรามีโค้ด 3 ตัว A, B, C ที่มีรูปแบบ CSS แบบเดียวกัน แทนที่จะใส่โค้ดแบบนี้
   v
<style type="text/css">โค้ด A</style>
<style type="text/css">โค้ด B</style>
<style type="text/css">โค้ด C</style>

เราก็นำมาจัดรวมให้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันให้เป็นแบบนี้ได้เลย
   v

<style type="text/css">
โค้ด A
โค้ด B
โค้ด C

</style>
แบบนี้จะแสดงผลได้ดีกว่า เพราะโค้ดที่มีเปิด-ปิด tag หลาย ๆ อันทั้ง ๆ ที่เป็นรูปแบบเดียวกันบางตัวมันจะใช้ไม่ได้ 
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

391 ความคิดเห็น