ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
สกลนคร
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
เตรียมอุดมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ไม่มี Network มหาวิทยาลัย

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
The Brain
สกลนคร
เข้าร่วม