ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ตอนที่ 365 : [Lesson] บทนำ ตัวอักษรญี่ปุ่น

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 28 ก.ค. 60

บทนำ ตัวอักษรญี่ปุ่น

 

(はじ)めまして、()ウイタ(ういた)ーと(もう)します。″hajimemaxe paavitaa to moushimasu. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ชื่อภาวิตานะคะ

 

            จากประโยคภาษาญี่ปุ่นข้างต้น จะเห็นว่า มีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งโดยปกติคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้ตัวอักษรเหล่านี้ทั้งหมดนี่แหละ แต่เขาจะมีการแบ่งการนำไปใช้ตามลักษณะของตัวอักษร ดังนี้

 

[ตัวอักษร]

            1. ตัวอักษร ひらがな{Hiragama : ฮิระงะนะ}

            เป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่ใช้ออกเสียงคำเรียกสิ่งของ กิริยาอาการต่าง ๆ และใช้เพื่อระบุเสียงอ่านให้เข้าใจได้ง่านขึ้น เช่น

あいさつ

Aisatsu

(ไอสะทซึ)

ทักทาย

めいし

Meishi

(เมฉิ)

นามบัตร

ついか

Tsuika

(ซึยะคะ)

เพิ่มเติม

よやく

Yoyaku

(โยะยะคุ)

จอง

 

            2. ตัวอักษร カタカナ{Kataktana : คะตะคะนะ}

            เป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สำหรับเขียนคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาอื่น ๆ แต่จะออกเสียงแบบที่คนญี่ปุ่นสามารถเสียงได้ เช่น

コスト

Kosuto

(โคะสุโตะ)

ราคาต้นทุน Cost

コーヒー

Koohii

(โอฮี)

กาแฟ Coffee

メール

Meeru

(เมรุ)

อีเมล E-Mail

タイトル

Taitoru

(ไทโทะรุ)

หัวข้อ Title

 

            3. ตัวอักษร 漢字 {Kanji : คันจิ}

            ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอักษรในภาษาจีนเนื่องจากยืมมาจากจีน แต่ออกเสียงในแบบญี่ปุ่น ซึ่งบางครั้งจะใช้ตัว Hiragana มาช่วยกำกับเสียงอ่าน เช่น

挨拶(あいさつ)

Aisatsu

(ไอสะทซึ)

ทักทาย

名詞(めいし)

Meishi

(เมฉิ)

นามบัตร

追加(ついか)

Tsuika

(ซึยะคะ)

เพิ่มเติม

予約(よやく)

Yoyaku

(โยะยะคุ)

จอง

            ส่วน ローマ字 {Roomaji : โรมะจิ} เป็นตัวอักษรโรมัน (หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้แทนเสียงอ่านในภาษาญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนบทสนทนาเบื้องต้น และไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

            ตักอักษรในภาษาญี่ปุ่นแต่ละตัวสามารถนำมาผสมกันให้เป็นคำที่มีความหมาย โดยในการออกเสียงก็มักจะออกเสียงตามตัวอักษร ดั้งนี้

 

ลักษณะของตัวอักษรและการออกเสียง

ฮิระงะนะ

คะตะคะนะ

เสียงอ่านแบบโรมันจิ

เสียงอ่านแบบไทย

 

 

 

A

Ka

Sa

Ta

Na

Ha

Ma

Ya

Ra

Wa

อะ

คะ

สะ

ทะ

นะ

ฮะ

มะ

ยะ

ระ

วะ

 

 

 

I

Ki

Shi

Chi

Ni

Hi

Mi

 

 

Ri

 

อิ

คิ

ชิ

จิ

นิ

ฮิ

มิ

 

 

ริ

 

 

U

Ku

Su

Tsu

Nu

Fu

Mu

Yu

Ru

 

อุ

คุ

สุ

ทสึ

นุ

ฟุ

มุ

ยุ

รุ

 

 

 

 

E

Ke

Se

Te

Ne

He

Me

 

 

Re

 

เอะ

เคะ

เสะ

เทะ

เนะ

เฮะ

เมะ

 

 

เระ

 

O

Ko

So

To

No

Ho

Mo

Yo

Ro

Wo / O

โอะ

โคะ

โสะ

โทะ

โนะ

โฮะ

โมะ

โยะ

โระ

โวะ/โอะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อึน

 

NOTE ノート

            * ตัวอักษร (ha : ฮะ) จะออกเสียงเป็น “wa : วะ” ในกรณีที่เป็น “คำช่วย” เพื่อบ่งชี้ประธานของประโยต

            * わ/を/ん เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นที่ไม่มีการใส่เสียงเหมือนกับตัวอักษรอื่น ๆ และสามารถนำไปใช้ได้โดย . . . .

                        - (wa : วะ) สามารถใช้ผสมกับอักษรอื่นเป็นคำได้ เช่น

わかる

Wakaru

วะคะรุ

เข้าใจ

ワイン

Wain

ไวอึน

ไวน์

 

                        - (wo / o : โวะ / โอะ) จะใช้เป้น “คำช่วย” เพื่อชี้กรรมของประโยค เช่น

日本語(にほんご) を 勉強(べんきょう)します。

Nihongo o benkyou shimasu.

(นิฮงโกะ โอะ เบ็งเคียว ชิมัส)

จะเรียนภาษาญี่ปุ่น

( ชี้กรรมของประโยค คือ ภาษาญี่ปุ่น)

 

                        - (n : อึน) เป็นตัวอักษรที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเท่านั้น ซึ่งการอ่านออกเสียงจะแตกต่างไปตามตัวอักษรนำ เช่น

あんない

Annai 

อันไน

คำแนะนำ

メンテナンス

mentenansu

เม็นเทะนันสุ

บำรุงรักษา Maintenance

 

การเปลี่ยนเสียง

            ในภาษาญี่ปุ่น จะเติมเครื่องหมายบนตัวอักษรฮิระงะนะหรือคะตะคะนะ เพื่อทำให้ตัวอักษรมีเสียงอ่านที่เปลี่ยนไป โดยเติม ” (tenten) ในวรรค か、さ、た、はและเติม ” (tenten) หรือ (meru) ในวรรค ดังนี้

ฮิระงะนะ

คะตะคะนะ

เสียงอ่านแบบโรมันจิ

เสียงอ่านแบบไทย

 

Ga

Za

Da

Ba

Pa

กะ / งะ

ซะ

ดะ

บะ

พะ / ปะ

Gi

Ji

Ji

Bi

Pi

กิ / งิ

จิ

จิ

บิ

พิ / ปิ

Gu

Zu

Dzu

Bu

Pu

กุ / งุ

ซุ

ซึ

บุ

พุ / ปุ

Ge

Ze

De

Be

Pe

เกะ / เงะ

เซะ

เดะ

เบะ

เพะ / เปะ

Go

Zo

Do

Bo

Po

โกะ – โงะ

โซะ

โดะ

โบะ

โพะ / โปะ

 

ตัวอย่างเช่น

ざいむ

Zaimu

โซมุ

การเงิน

んわ

Denwa

เด็งวะ

โทรศัพท์

ごかい

Gokai

โกะใค

เข้าใจผิด

ひん

Buhin

บุฮิน

ชิ้นส่วน

カード

Kado

ดาโดะ

การ์ด Card

データ

Deta

เดดะ

ข้อมูล Data

リーダ

Rida

รีดา

ผู้นำ Leader

スピード

Supido

สุบีโดะ

ความเร็ว Speed

 

ตัวสะกดและเสียงควบในภาษาญี่ปุ่น

            * ตัวสะกด

            ในภาษาญี่ปุ่นมักจะใช้ตัวอักษร และ เป็นตัวสะกด โดย...

            ตัวอักษร เป็นตัวอักษรที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเท่านั้น ซึ่งสามารถวางไว้ระหว่างคำหรือท้ายคำ เช่น

べんり

Benri

เบ็นริ

ความสะดวก

メンバー

Menbaa

เม็มบา

สมาชิก Member

            ตัวอักษร นอกจากจะนำมาผสมกับอักษรตัวอื่นเป็นคำศัพท์แล้ว ยังสามารถเป็นตัวสะกดได้ด้วย โดยเขียนเป็นตัวเล็กและวางไว้ระหว่างคำเท่านั้น สำหรับการออกเสียงจะเป็นการออกเสียงควบแค่ครึ่งเสียง เช่น

けっか

Kekka 

เค็คคะ

ผลลัพธ์

カット

Katto 

คัดโตะ

ตัด Cut

 

            * เสียงควบ

            ตัวอักษรที่ทำหน้าที่เป็นเสียงควบได้ ก็คือ や、ゆ、よโดยจะเปลี่ยนให้เป็นตัวเล็กแล้วใช้ประสมกับอักษรในวรรคเสียงอิ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

きゃ

キャ

きゅ

キュ

きょ

キョ

 

 

にゃ

ニャ

にゅ

ニュ

にょ

ニョ

Kya

Kyu

Kyo

 

Nya

Nyu

Nyo

เคียะ

คิว

เคียว

 

เนียะ

นิว

เนียว

ぎゃ

ギャ

ぎゅ

ギュ

ぎょ

ギョ

 

 

 

 

 

ひゃ

ヒャ

ひゅ

ヒュ

ひょ

ヒョ

Gya

Gyu

Gyo

 

Hya

Hyu

Hyo

เกียะ

กิว

เกียว

 

เฮียะ

ฮีว

เฮียว

 

 

しゃ

シャ

しゅ

シュ

しょ

ショ

 

びゃ

ビャ

びゅ

ビュ

びょ

ビョ

Sha

Shu

Sho

 

Bya

Byu

Byo

ชะ

ชิว

โชะ

 

เบียะ

บิว

เบียว

じゃ

ジャ

じゅ

ジュ

じょ

ジョ

 

ぴゃ

ピャ

ぴゅ

ピュ

ぴょ

ピョ

Ja

Ju

Jo

 

Pya

Pyu

Pyo

จะ

จิว

โจะ

 

เปียะ

ปิว

เปียว

 

 

ちゃ

チャ

ちゅ

チュ

ちょ

チョ

 

 

みゃ

ミャ

みゅ

ミュ

みょ

ミョ

Cha

Chu

Cho

 

Mya

Myu

Myo

ชะ

ชิว

โชะ

 

เมียะ

มิว

เมียว

ぢゃ

ヂャ

ぢゅ

ヂュ

ぢょ

ヂョ

 

 

りゃ

リャ

りゅ

リュ

りょ

リョ

Ja

Ju

Jo

 

Rya

Ryu

Ryo

จะ

จิว

โจะ

 

เรียะ

ริว

เรียว

            และถ้าทำเสียงควบให้เป็นเสียงยาว ก็สามารถทำได้โดยการเติม ไว้ที่ท้ายคำนั้น ตัวอย่างเช่น

きゅうりょう

Kyuuryou   

คิวเรียว

เงินเดือน

ちょうさ

Cyousa   

โชวสะ

สำรวจ

 

NOTE ノート

            ตัวอักษรคะตะคะนะ จะใช้สำหรับเขียนหรืออ่านคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ออกเสียงคำได้ใกล้เคียงตามสำเนียงคนญี่ปุ่น จึงมีการนำตัวอักษรบางตัวมาใช้เป็นเสียงควบด้วย ดังนี้

 

 

 

 

 

ワィ

 

クァ

 

ツァ

 

ファ

 

ティ

 

ヴァ

Wi

 

Kwa

 

Swa  

 

Fa

 

Di

 

Va

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワゥ

 

 

 

ツェ

 

フィ

 

デゥ

 

ヴィ

We

 

 

 

Swe

 

Fi

 

Du

 

Vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワォ

 

 

 

ツォ

 

フェ

 

 

 

ヴゥ

Wo

 

 

 

Swo

 

Fe

 

 

 

Vu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォ

 

 

 

ヴェ

 

 

 

 

 

 

Fo

 

 

 

Ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴォ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเช่น

フォーマット

Fuumatto    

โฟมัทโตะ

รูปแบบ format

コンファーム

Konfamu    

คอนฟามุ

ยืนยัน confirm

 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

438 ความคิดเห็น