ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ตอนที่ 364 : [Lesson] ビヅネス日本語 ภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจ

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 28 ก.ค. 60

คำนำ

            ความคาดหวังของผู้ที่เรียนภาษา คือ การใช้ภาษาที่ได้ร่ำเรียนมาติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง แต่การเรียนภาษาในชั้นเรียนก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานที่สำคัญของผู้เรียน ส่วนจะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน และประสบการณ์ใยการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

            สำหรับ ภาษาญี่ธุรกิจ ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน และติดต่อธุรกิจจากการทำงานจริงร่วมกับชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นมามากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และเจ้านายการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

            ผู้เขียนหวังเป็นอย่างอย่างยิ่งว่า จะช่วยพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานกับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

ภาวิตา กุสุมภ์

 

สารบัญ

บทนำ

ตัวอักษรญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด

บทที่ 1

เรื่องน่ารู้ในบริษัทญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด

บทที่ 2

การสัมภาษณ์งาน

อ่านรายละเอียด

บทที่ 3

เริ่มงานใหม่

อ่านรายละเอียด

บทที่ 4

คำศัพท์น่ารู้ในที่ทำงาน

อ่านรายละเอียด

บทที่ 5

การติดจ่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงานต่างแผนก

อ่านรายละเอียด

บทที่ 6

การประสานงานและเลขานุการ

อ่านรายละเอียด

บทที่ 7

การทำรายงายและการนำเสนอผลงาน

อ่านรายละเอียด

บทที่ 8

การไปทำงานต่างถิ่น

อ่านรายละเอียด

บทที่ 9

คำศัพท์ควรรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

อ่านรายละเอียด

บทที่ 10

ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ในโรงงาน

อ่านรายละเอียด

บทที่ 11

เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข

อ่านรายละเอียด

บทที่ 12

คำย่อในภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้

อ่านรายละเอียด

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

438 ความคิดเห็น