คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

ตอนที่ 69 : ปัญหาระบบการเมืองไทยยังถูกครอบงำโดยระบบราชการ


     อัพเดท 5 ม.ค. 54
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: รัฐประศาสนศาสตร์, Public Administration
ผู้แต่ง : R@!nboW~W!nG ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ R@!nboW~W!nG
My.iD: https://my.dek-d.com/plugna99
< Review/Vote > Rating : 90% [ 3 mem(s) ]
This month views : 2,227 Overall : 31,350
35 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 150 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) ตอนที่ 69 : ปัญหาระบบการเมืองไทยยังถูกครอบงำโดยระบบราชการ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 470 , โพส : 0 , Rating : 80% / 3 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


 บทบาทของข้าราชการในทางการเมือง

ระบบราชการ จะยังคงมีบทบาททางการเมืองอยู่เช่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการหรือผู้ชำนาญการ (Technocrats)ของระบบราชการจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในทางอ้อมในการกำหนดนโยบายและวางแผนแก้ปัญหาของสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับรัฐบาลซึ่งได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้นำฝ่ายทหารว่าเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ โดยที่ทางฝ่ายทหารเองก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของตนให้มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนอกเหนือจากการทหาร เพื่อให้เข้ามารับผิดชอบกิจกรรมของบ้านเมืองร่วมกับนักวิชาการหรือผู้ชำนาญการจากฝ่ายข้าราชการพลเรือน

ปัญหาการขาดประสิทธิภาพและความสามารถของระบบการเมือง ในการแก้ไขปัญหาของสังคม

ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแก้ปัญหาของสังคมยังคงเป็นจุดวิกฤติของระบบการเมืองไทย ในขณะที่สถาบันทางการเมืองรัฐสภายังคงมีอ่อนแอทำให้ระบบราชการเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาการรวมอำนาจบริหาร การขาดประสิทธิภาพของระบบราชการหากผู้นำทางการเมืองไม่ตัด
สินใจดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบราชการอย่างจริงจังแล้วระบบการเมืองไทยในทศวรรษหน้านี้ จะประสบกับปัญหาทางสังคมที่ทวีทับถมกันมากและอาจเป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของระบบการเมืองไทยทั้งระบบได้

ปัญหาการขาดระบบการเมืองที่ทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่

มีการคาดคะเนว่า ระบบการเมืองของไทยมีแนวโน้มที่มีความหลากหลายมากขึ้น กล่าวคือกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ชำนาญการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจทางการเมือง กับกลุ่มข้าราชการ-ทหาร-พลเรือนในสัดส่วนที่มากขึ้น ซึ่งมีการเรียกการเมืองแบบนี้ว่า “การเมืองแบบพหุนิยมและชนชั้นนำ” (Pluralist Elites Rule)จึงคาดหมายได้ว่าระบบการเมืองไทยในอนาคตคงจะเป็นเรื่องของกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองเพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้นำฝ่ายทหาร กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ชำนาญการ

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

แนวโน้มของปัญหาสถาบันทางการเมืองไทยปัจจุบันยังอ่อนแอ และขาดความเป็นสถาบันกติกาทางการเมือง “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ทำให้สถาบันทางการเมืองไทย เช่น รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความเป็นสถาบันมากขึ้นดังจะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างย่อยภายในสถาบันนิติบัญญัติเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองก็ได้เริ่มมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นในการทำหน้าที่สรรหาบุคคลเข้าสู่ระบบ แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของพรรคการเมืองในการรักษาผลประโยชน์ยังมีความเป็นไปได้น้อยเพราะยังมีความขัดแย้งกันในพรรค กลุ่มผลประโยชน์ โดยเฉพาะผู้เสียเปรียบในสังคม เช่น กลุ่มชาวนา ชาวไร่ ผู้ใช้แรงงานยังไม่มีบทบาทในทางการเมืองมากเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันยังเป็นกลุ่มที่เสียเปรียบทางการเมืองในลักษณะต่าง ๆ ที่น่าสังเกตคือกลุ่มนักธุรกิจกำลังมีบทบาทอย่างรวดเร็วโดยได้เข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยช่องทางที่เปิดให้แต่อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้วสถาบันทางการเมืองของไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและมีความเป็นสถาบันมากขึ้น

ประชาชนเห็นความสำคัญและมีความรู้ด้านการเมืองน้อย

สถาบันของรัฐยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและประชาธิปไตยน้อย การหาเสียงของผู้แทนราษฎรยังขาดสาระความรู้ และแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การขาดอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย

 ข่าวเกี่ยวกับการย้ายพรรคการเมืองของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาร่วมกับพรรคเพียงเพราะต้องการอาศัยความสำคัญของตัวบุคคล คือ ผู้นำพรรคการเมืองรวมทั้งเงินทุนหาเสียงที่พรรคการเมืองนั้นให้การสนับสนุนตลอดจนชื่อเสียงของพรรคการเมืองนั้นอาจทำให้โอกาสได้รับเลือกตั้งมีมากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ดูนักการเมือง
และพรรคการเมืองทำให้เห็นว่าประเด็นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองมีความสำคัญน้อยกว่าตัวบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากจุดร่วมของพรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ที่ผลประโยชน์มากกว่าอุดมการณ์ และยังไม่มีพรรคการเมืองใดมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แน่นอนชัดเจน ดังนั้น ปัญหาการแตกแยกภายในพรรคการเมือง การไม่มีวินัยของสมาชิกพรรคการเมืองจะยังเป็นปัญหาที่แต่ละพรรคการเมืองจะต้องประสบภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป

ปัญหาการถ่ายทอดอำนาจทางการเมือง

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2521 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลาย ๆประการ ซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยโดยทั่วไป ทั้งนี้เพราะว่า ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีีเจตนารมย์ที่จะชะลอการถ่ายทอดอำนาจทางการเมืองจากกลุ่มผู้ก่อการปฏิวัติรัฐประหารไปสู่ประชาชน อีกทั้งผู้นำฝ่ายทหารยังคงสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่

ดังนั้น การจะพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากกว่าความเป็น “ประชาธิปไตยครึ่งใบ”ก็คงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น การเมืองไทยในช่วงสิบปีข้างหน้า จะยังคงเป็นเรื่องของในระดับบน คือ กลุ่มชนชั้นผู้นำทางการเมือง อันได้แก่ กลุ่มข้าราชการทหาร พลเรือน และกลุ่มนักธุรกิจ สำหรับประชาชนส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทยอย่างเต็มที่ในระยะเวลาอันสั้นนี้แต่ก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีในอนาคต

ปัญหาทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของไทย

ในทศวรรษที่ผ่านมานี้ คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะของการสนใจทางการเมืองมากขึ้นและเริ่มมีความเชื่อมั่นในพลังและความสามารถของตนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้นั้น แท้จริงแล้วยังมีผลทางการเมืองในขอบเขตที่จำกัดทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจะถูกกล่อมเกลาจากกลไกของรัฐมากกว่าสถาบันทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง ทั้งนี้โดยทรัพยากรกำลังคนและเงินซึ่งระบบราชการมีมากกว่าสถาบันทางการเมืองใด ๆ โดยจะพยายามดูดซับพลังของประชาชนให้เข้ามาอยู่ภายใต้การชักนำของกลุ่มผู้นำฝ่ายทหาร พลเรือน ที่ตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประสานนโยบาย การรักษาความมั่นคงของรัฐเป็นสำคัญ


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) ตอนที่ 69 : ปัญหาระบบการเมืองไทยยังถูกครอบงำโดยระบบราชการ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 470 , โพส : 0 , Rating : 80% / 3 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android