คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

ตอนที่ 44 : การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน


     อัพเดท 4 ม.ค. 54
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: รัฐประศาสนศาสตร์, Public Administration
ผู้แต่ง : R@!nboW~W!nG ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ R@!nboW~W!nG
My.iD: https://my.dek-d.com/plugna99
< Review/Vote > Rating : 90% [ 3 mem(s) ]
This month views : 470 Overall : 34,949
35 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 152 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) ตอนที่ 44 : การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 196 , โพส : 0 , Rating : 0% / 0 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


 ที่มา

       การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิรูประบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ มีการรับผิดติดโทษที่ชัดเจน โดยยึดสังคมและประชาชนเป็นศูนย์กลางและตอบแทนข้าราชการตามหลักของผลงาน 

       เนื่องจากการบริหารราชการบุคคลใหม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งไปสู่ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวม ส่งเสริมให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลในราชการจึงได้ออกแบบให้เป็นระบบที่ส่งเสริมให้ข้าราชการได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความสำเร็จของหน่วยงานและบุคคลไปพร้อม ๆ กัน จัดระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลงาน ในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ซึ่งกำหนดไว้ให้สอดรับกับลักษณะผลสัมฤทธิ์ของแต่ละภารกิจ โดยเชื่อว่าผู้มีสมรรถนะที่สูงกว่า และสอดคล้องกับความต้องการของงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จดีกว่าผู้มีสมรรถนะในระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งตัวงานและบุคคลไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมที่ต้องสอดแทรกเป็นเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นหลักประกันการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้  

       สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ อาจพิจารณาแยกเป็น 3 ส่วน คือ 

      1. ประชาชน ในฐานะผู้เสียภาษีอากร และผู้รับบริการจากภาครัฐ จะได้รับการบริการที่ดีขึ้น ด้วยเหตุที่ระบบใหม่ออกแบบให้สนองตอบแนวคิดการให้บริการที่ดี โดยระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้เห็นชัดเจนว่า ผลสุดท้ายของความรับผิดชอบในตำแหน่งนั้น คืออะไร ดังนั้น ในกรณีที่เป็นงานบริการก็จะระบุผลสัมฤทธิ์เชิงบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้ข้าราชการต้องมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ด้านบริการที่ดีเป็นเงื่อนไขกำกับในทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งต้องผ่านการประเมินดังกล่าวด้วย
 
       2. ภาครัฐหรือรัฐบาล จะมีกลไกในการทำงานและกำลังคนที่มีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยเหตุที่ระบบใหม่ออกแบบให้สามารถดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามารับราชการและรักษาไว้ให้อยู่ในระบบราชการ ด้วยหลักความก้าวหน้า และค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) การแยกบัญชีเงินเดือนตามประเภทตำแหน่ง ซึ่งจะเทียบเคียงในระดับที่เหมาะสมกับตลาด นอกจากนั้น การลดชั้นงานให้มีลักษณะ Broadband มากขึ้น มีจำนวนระดับตำแหน่งน้อยลง จะช่วยให้ข้าราชการมุ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งมากกว่าการคิดขวนขวายหาทางเลื่อนระดับตำแหน่ง และการบริหารงานจะทำได้คล่องตัวมากกว่าเดิม โดยการกระจายอำนาจให้ส่วนราชการดำเนินการกำหนดตำแหน่งได้เอง การจัดเงื่อนไขของตำแหน่งไว้กว้าง ๆ เพื่อให้ใช้ดุลพินิจในการบริหารงานได้มากขึ้น
 
       3. ข้าราชการ ที่ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามที่กำหนด มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น จะได้รับโอกาส ประโยชน์ ความก้าวหน้าในงานตามระดับผลสำเร็จที่ได้ให้ไว้กับองค์กร และจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมได้  


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) ตอนที่ 44 : การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 196 , โพส : 0 , Rating : 0% / 0 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android