สวัสดีผู้เยี่ยมชม [ เข้าระบบ | สมัครสมาชิก ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
นิยาย นักเขียน
เข้าสู่ My.iD Control | สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ | กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

ฟิสิกส์ `

ปัญหารูปภาพหาย | ค้นหาบทความแบบ Browse |   ค้นหาแบบ search! > ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : Pimpola. ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Pimpola.
My.iD: https://my.dek-d.com/pimpola
< Review/Vote > Rating : 0% [ 0 mem(s) ]
This month views : 1,804 Overall : 219,423
27 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 433 คน ]
แนะนำเรื่องแบบย่อๆ
มารู้จักสมดุลกลกัน :D
ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
ฟิสิกส์ คืออะไร ?

         ฟิสิกส์คือความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า ฟิสิกส์
         ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความรู้นี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

 


 
  1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ
  2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน
  3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล
  4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ           ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ สสาร [1] และ พลังงาน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน รวมทั้งเป็นความรู้พื้นฐานที่นำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต และ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ตัวอย่างเช่น การนำความรู้พื้นฐานทางด้าน แม่เหล็กไฟฟ้า ไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) อย่างแพร่หลาย หรือ การนำความรู้ทาง

           อุณหพลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ทางฟิสิกส์บางอย่างอาจนำไปสู่การสร้างเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เช่น การนำความรู้เรื่อง กลศาสตร์ควอนตัม ไปใช้ในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่ใช้ใน ชีววิทยา เป็นต้น
           นักฟิสิกส์ศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่สิ่งที่เล็กมาก เช่น อะตอม และ อนุภาคย่อย ไปจนถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่มหาศาล เช่น จักรวาลจึงกล่าวได้ว่า ฟิสิกส์ คือ ปรัชญาธรรมชาติเลยทีเดียว 
           ในบางครั้ง ฟิสิกส์ ถูกกล่าวว่าเป็น แก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ (fundamental science) เนื่องจากสาขาอื่น ๆ ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา หรือ เคมี ต่างก็มองได้ว่าเป็น ระบบของวัตถุต่าง ๆ หลายชนิดที่เชื่อมโยงกัน โดยที่เราสามารถสามารถอธิบายและทำนายพฤติกรรมของระบบดังกล่าวได้ด้วยกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติของโมเลกุลที่ประกอบเป็นสารเคมีนั้น ๆ โดยคุณสมบัติของโมเลกุลดังกล่าว สามารถอธิบายและทำนายได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ควอนตัม, อุณหพลศาสตร์ หรือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
            ในปัจจุบัน วิชา ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวาง และ ได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างมาก งานวิจัยทางฟิสิกส์มักจะถูกแบ่งเป็นสาขาย่อยๆ หลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์อะตอม-โมเลกุล-และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเคออส และ ฟิสิกส์ของไหล (สาขาย่อย ฟิสิกส์พลาสมา สำหรับงานวิจัย ฟิวชั่น) นอกจากนี้ยังอาจแบ่งการทำงานของนักฟิสิกส์ออกได้อีกสองทาง คือ นักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านทฤษฎี และ นักฟิสิกส์ที่ทำงานทางด้านการทดลอง โดยที่งานของนักฟิสิกส์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีใหม่ แก้ไขทฤษฎีเดิม หรือ อธิบายการทดลองใหม่ๆ ในขณะที่ งานการทดลองนั้นเกี่ยวข้องกับการทดสอบทฤษฎีที่นักฟิสิกส์ทฤษฎีสร้างขึ้น การตรวจทดสอบการทดลองที่เคยมีผู้ทดลองไว้ หรือแม้แต่ การพัฒนาการทดลองเพื่อหาสภาพทางกายภาพใหม่ๆทั้งนี้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของการสังเกต และประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด ถ้าเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดพัฒนามากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะมีความละเอียดและถูกต้องมากขึ้น ทำให้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ยิ่งขยายออกไป ข้อมูลที่ได้ใหม่ อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีและกฎที่มีอยู่เดิมทำนายไว้ ทำให้ต้องสร้างทฤษฏีใหม่ขึ้นมาเพื่อทำให้ความสามารถในการทำนายมีมากขึ้น


 


 

__________________________________________________________________________
เครดิต : 
http://www.thaigoodview.com
   มุมทักทาย` 


# สวัดดีค่ะ - /\ -
เพื่อน ๆ คงเคยเรียนวิชาฟิสิกส์ หรือกำลังเรียนอยู่ใช่ไหม ? 
และ เพื่อน ๆคงรู้ว่ามันยากมาก{กกกกกกกกกกกกกกกกก}
พวกเราเลยนำเอาเรื่องสมดุลกลมาฝากกัน' =A=


กดเลือกหัวข้อ สมดุลกล กันเลยจ้ะ 

 
________________________________________    
 
# ฟังเพลงเพราะ ๆคลอไปด้วยนะ ><”
M U S I C CAFE : LUN LA

 

________________________________________

ก่อนจากกัน ! 

         

รายชื่อผู้จัดทำ
 
1. นาย กฤต  เบญจพรชัย  ม. 4/4  เลขที่ 14
2. นางสาว วิสสุตา  เชวงภักดีเวทย์  ม. 4/4 เลขที่ 40
3. นางสาว  นภัสสร  แซ่ปึง  ม. 4/4 เลขที่ 41
4. นางสาว  พัชรินทร์  จินดาวรวัต  ม. 4/4  เลขที่ 42
5. นาย สมรักษ์  ภู่สุวรรณ  ม. 4/4  เลขที่ 44
6. นางสาว  พันธิตรา  เปล่งฉวีี ม.4/4  เลขที่ 48

 
เสนอ
มิส มัสยา  แสนสม

___________________________________________
 

♦  เครดิต THEAM & ของตกแต่งต่าง ๆ   

แบนเนอร์ 

_____________________________________
ขอบคุณนะคะ =/\= 

the★farry

ชอบมาก! ทำไงดี

บอกต่อ ๆ กัน
URL\Link สำหรับเข้ามาอ่านหน้านี้
Embed Code สำหรับนำหน้านี้ไปแปะ
ส่งหรือเก็บบทความ ผ่านช่องทางอื่นๆ

Hi5Hi5
คำวิจารณ์ของเรื่องนี้ วิจารณ์บ้าง
 • ยังไม่มีคำวิจารณ์ของเรื่องนี้


ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


คำสั่ง บันทึกบทความเป็น Favorite   ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม   กฏเกณฑ์การใช้งาน
เลือกอ่านตอนต่างๆ - อัพเดท 12 ก.พ. 56 / 00:43

ตอนที่ ชื่อตอน วันที่ลง
1สมดุลกล11 ก.พ. 56
2สมดุลต่อการเคลื่อนที่9 ก.พ. 56
3การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป11 ก.พ. 56
4การหาแรงลัพธ์ โดยวิธีคำนวณ11 ก.พ. 56
5โมเมนต์11 ก.พ. 56
6คาน12 ก.พ. 56
7หลักการและข้้นตอนการคํานวณเรื่องคานและโมเมนต์12 ก.พ. 56
8แรงเสียดทาน12 ก.พ. 56
9สื่อการสอน จาก YOUTUBE12 ก.พ. 56
10สื่อการสอน จาก YOUTUBE212 ก.พ. 56
11ตัวอย่างโจทย์เรื่องสมดุลกล12 ก.พ. 56
12จุดศูนย์กลางของมวล(C.M.) และจุดศูนย์ถ่วง(C.G.)12 ก.พ. 56
13รอก12 ก.พ. 56
14พื้นเอียง12 ก.พ. 56
15ล้อและเพลา12 ก.พ. 56
16แบบฝึกหัด + เฉลย12 ก.พ. 56

ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


  ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม / Vote ผิดปกติที่ writer@dek-d.com

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ Pimpola. จากทั้งหมด 4 บทความ
เรื่อง หมวด ตอน คนเข้าชม โพสท์ คะแนน อัพเดท
906565. ฟิสิกส์ ` ความรู้เรื่องเรียน 16 1680/219299 27 0% 12 ก.พ. 56
1054301. ミPolαr mυsιc。♡ ดนตรี เพลง หนัง 90 0/839 44 97% 26 มิ.ย. 58
1075297. HOW TO ✽ ดีไซน์ กราฟิก 8 0/185 9 0% 26 มิ.ย. 58
1084770. | Polαr ღ pιctυre。| ดีไซน์ กราฟิก 5 0/130 1 0% 24 ม.ค. 57
คำนิยม Top 3

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มคำนิยม
คำนิยมล่าสุด
 

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเขียนคำนิยม
 
หน้าที่ 1 | 2
ความคิดเห็นที่ 27(จากตอนที่ 1)
สู้ๆนะคะ
Name : Sweeteaster < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Sweeteaster [ IP : 49.230.210.107 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 19 ตุลาคม 2561 / 13:36
ความคิดเห็นที่ 26(จากตอนที่ 6)
เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
PS.  let it go~
Name : ☆~Namwhaan~☆ < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ☆~Namwhaan~☆ [ IP : 49.229.52.192 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 2 สิงหาคม 2559 / 06:23
ความคิดเห็นที่ 25(จากตอนที่ 8)
ขอเฉลยโจทฟิสิกเพิ่มเติมเล่ม 1 หน่อยครับ
Name : jghjgj [ IP : 58.8.152.195 ]

วันที่: 21 มกราคม 2559 / 19:35
ความคิดเห็นที่ 24
ขอบคุณมากๆค่าา
Name : มดตะนอย [ IP : 49.230.206.66 ]

วันที่: 17 ตุลาคม 2558 / 16:07
ความคิดเห็นที่ 23(จากตอนที่ 1)
ขเาเข้าใจง่ายมากๆ ขอบคุณค่าาา
Name : Aoae < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Aoae [ IP : 58.10.225.184 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 25 กันยายน 2558 / 14:16
ความคิดเห็นที่ 22(จากตอนที่ 4)
โหหหห
มีพิสูจน์สูตรให้ด้วย
ซึ่งมันเข้าใจง่ายมากๆ!!
ขอบคุณค่าาา
Name : Aoae < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Aoae [ IP : 58.10.225.184 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 25 กันยายน 2558 / 14:12
ความคิดเห็นที่ 21(จากตอนที่ 15)
เยี่ยม ขอบคุณครับ
Name : tom [ IP : 202.44.233.203 ]

วันที่: 17 กันยายน 2558 / 19:58
ความคิดเห็นที่ 20(จากตอนที่ 11)
ทำไม F=0 แล้วถึงได้ Tcosเซต้า=mg เพราะว่าอ้าง แรงขึ้น = แรงลง จะกฎข้อ1 ของนิวตัน
Name : มือใหม่ [ IP : 101.109.188.6 ]

วันที่: 9 มิถุนายน 2558 / 22:58
ความคิดเห็นที่ 19(จากตอนที่ 4)
ช่วยได้เยอะเลยค่ะ อันอื่นอ่านแล้วกระจ่างนะ  แต่ช่วยเรื่องการวาดรูปแรงรวมได้มั้ยอ่ะ.. T_T


PS.  มาเกรียนเฉยๆ 555555555555555555555
Name : มนุษย์ไร้แก่นสาร < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ มนุษย์ไร้แก่นสาร [ IP : 183.89.167.150 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 11 มกราคม 2558 / 22:25
ความคิดเห็นที่ 18(จากตอนที่ 13)
ขอบคุณค่ะ แต่รอกพวงมี 3 ระบบ พอจะมีสูตรคำนวนของ ระบบ 2 และ 3 ไหมค่ะ
หรือว่าใช้สูตรคำนวนเหมือนกันหมดเลย
#ช่วยตอบทีนะค่ะ
Name : New Year!! < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ New Year!! [ IP : 1.10.247.14 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 2 ธันวาคม 2557 / 17:12
ความคิดเห็นที่ 17(จากตอนที่ 11)
พี่คะ ทำไม F=0 แล้วถึงได้ Tcosเซต้า=mg ละคะ?
PS.  แม้นชีวิตเป็นเช่นดั่งเม็ดทราย ขอพลีกายเพื่อความหวังแห่งชีวัน
Name : เทเรสซ่า เดเร(ginly liddell) < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ เทเรสซ่า เดเร(ginly liddell) [ IP : 171.96.172.18 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 27 ตุลาคม 2557 / 19:54
ความคิดเห็นที่ 16(จากตอนที่ 3)
Thank you for your help
ขอบคุณครัช
PS.  Love Kamikaze(Yaoi&Yuri)~จิ้นแก้วฟาง มีนจินนี่ โมะเคน ธามมิณทร์~
Name : KY love KF&FJ[TMธามมิณทร์ก็ดีนะ] < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ KY love KF&FJ[TMธามมิณทร์ก็ดีนะ] [ IP : 49.230.78.220 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 4 เมษายน 2557 / 13:41
ความคิดเห็นที่ 15(จากตอนที่ 1)
ขอบคุณสำหรับความรู้>.<
PS.  Love Kamikaze(Yaoi&Yuri)~จิ้นแก้วฟาง มีนจินนี่ โมะเคน ธามมิณทร์~
Name : KY love KF&FJ[TMธามมิณทร์ก็ดีนะ] < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ KY love KF&FJ[TMธามมิณทร์ก็ดีนะ] [ IP : 49.230.78.220 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 4 เมษายน 2557 / 13:37
ความคิดเห็นที่ 14(จากตอนที่ 11)
ขอบคุณครัชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช
Name : phudsonzz < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ phudsonzz [ IP : 125.26.0.89 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 14 ธันวาคม 2556 / 19:30
ความคิดเห็นที่ 13(จากตอนที่ 3)
ขอบคุณคร้า

PS.  ข้าพเจ้าอาจถูกตีกรอบอยู่ในเปลือกนัท และถือตนเป็นกษัตริย์ไม่สิ้นสุด
Name : Zinzoria < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Zinzoria [ IP : 125.26.180.123 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 31 ตุลาคม 2556 / 18:14
ความคิดเห็นที่ 12
เยี่ยมเลยค่ะ ^^ 
PS.  ชอบผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการ
Name : ISISMERRAY < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ISISMERRAY [ IP : 223.206.70.16 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 / 18:40
ความคิดเห็นที่ 11(จากตอนที่ 4)
ช่วยได้เยอะเลย ขอบคุณน้า ♥
PS.  `เด็กน้อยผมสีส้มกับเด็กชายผมสีม่วง -/-
Name : ` ย ง กุ น ยั ง โ ย . < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ` ย ง กุ น ยั ง โ ย . [ IP : 171.6.2.181 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 18 พฤษภาคม 2556 / 19:59
ความคิดเห็นที่ 10(จากตอนที่ 1)
ขอบคุณมากค่ะ
Name : ~MuMu~ < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ~MuMu~ [ IP : 171.5.155.39 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 / 21:49
ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณค่ะ
Name : รักเธอ(ศ.ร.ก)ไม่ออกเสียง! < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ รักเธอ(ศ.ร.ก)ไม่ออกเสียง! [ IP : 49.49.15.108 ]
ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 มีนาคม 2556 / 02:59
ความคิดเห็นที่ 8
โอววว เจ๋ง สุดยอด XD กำลังเรียนยุเลยเน้อ
Name : dearrays [ IP : 27.55.0.190 ]

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 / 21:52
ความคิดเห็นที่ 7
ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ มีประโยชน์จริง ๆค่ะ
รู้เรื่องขึ้นเยอะเลย =3=
Name : PPP' [ IP : 58.11.173.245 ]

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:44
ความคิดเห็นที่ 6
เจ๋ง XD
Name : Nao [ IP : 125.27.210.253 ]

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:42
ความคิดเห็นที่ 5
ขอบคุณครับ ^_^
Name : porlambo [ IP : 118.173.36.78 ]

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:38
ความคิดเห็นที่ 4
ดีจ้าาาา
Name : Aum [ IP : 125.24.54.42 ]

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:37
ความคิดเห็นที่ 3
เนื้อหาดีจังเลยครับ ขอบคุณนะครับ
Name : |||RIT|| [ IP : 171.97.80.21 ]

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:35
หน้าที่ 1 | 2
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเน€เธ”เธทเธญเธ™เธžเธคเธฉเธ เธฒเธ„เธก 2561

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android