ข้อมูลของประเทศญี่ปุน Japan

ตอนที่ 14 : การแบ่งการปกครอง

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 37
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    19 ต.ค. 58

ประเทศญี่ปุ่น แบ่งเขตการปกครองเป็น 47 เขตการปกครองระดับ "จังหวัด" หรือเรียกว่า "โทะโดฟุเก็ง" (ญี่ปุ่น都道府県 todōfuken ?) (อังกฤษ: Prefectures) ได้แก่

อนึ่ง เขตการปกครองในนครหลวง โตเกียวโตะ (ญี่ปุ่น東京都 Tōkyō-to ) มีการจัดเขตการปกครองท้องถิ่นพิเศษจากจังหวัดอื่น กล่าวคือ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านชานเมือง มีเขตการปกครองดังเช่นจังหวัดอื่น แต่ฝั่งตะวันออก อันเป็นย่านเมืองเศรษฐกิจและมีประชากรหนาแน่น จำเป็นต้องมีการปกครองที่คล่องตัวตอบสนองกับเมืองใหญ่ จึงมีเขตปกครองพิเศษ (ญี่ปุ่น特別区 tokubetsu-ku ?) จำนวน 23 แขวง หรือเรียกว่า "กุ ทั้ง 23" (ญี่ปุ่น23 区 nijūsan-ku ) ซึ่งมีสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าการเขตของตนเอง ดังเช่นกรุงเทพมหานคร และพัทยาของประเทศไทย

รายชื่อจังหวัดของญี่ปุ่น แบ่งตามภูมิภาค

Japan prefectures.png
ฮกไกโดโทโฮะกุคันโตชูบุ

1.  ฮกไกโด

2.  อะโอะโมะริ
3.  อิวะเตะ
4.  มิยะงิ
5.  อะกิตะ
6.  ยะมะงะตะ
7.  ฟุกุชิมะ

8.  อิบะระกิ
9.  โทะชิงิ
10.  กุมมะ
11.  ไซตะมะ
12.  ชิบะ
13.  โตเกียว
14.  คะนะงะวะ

15.  นีงะตะ
16.  โทะยะมะ
17.  อิชิกะวะ
18.  ฟุกุอิ
19.  ยะมะนะชิ
20.  นะงะโนะ
21.  กิฟุ
22.  ชิซุโอะกะ
23.  ไอชิ

คันไซชูโงะกุชิโกะกุคีวชู และ โอะกินะวะ

24.  มิเอะ
25.  ชิงะ
26.  เคียวโตะ
27.  โอซะกะ
28.  เฮียวโงะ
29.  นะระ
30.  วะกะยะมะ

31.  ทตโตะริ
32.  ชิมะเนะ
33.  โอะกะยะมะ
34.  ฮิโระชิมะ
35.  ยะมะงุชิ

36.  โทะกุชิมะ
37.  คะงะวะ
38.  เอะฮิเมะ
39.  โคชิ

40.  ฟุกุโอะกะ
41.  ซะงะ
42.  นะงะซะกิ
43.  คุมะโมะโตะ
44.  โออิตะ
45.  มิยะซะกิ
46.  คะโงะชิมะ
47.  โอะกินะวะกิ่งจังหวัดของญี่ปุ่น

จังหวัดบางจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นมีหรือเคยมีการแบ่งเป็นกิ่งจังหวัด (subprefecture) เป็นส่วนราชการอิสระซึ่งดำเงินงานธุรการที่ต่ำกว่าระดับจังหวัดลงไป จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของเทศบาลส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะในท้องที่ห่างไกล อนึ่ง ไม่จำเป็นต้องระบุกิ่งจังหวัดในการเขียนที่อยู่ทางไปรษณีย์

กิ่งจังหวัดในปัจจุบัน

กิ่งจังหวัดในอดีต


--อำเภอของญี่ปุ่น
อำเภอ หรือที่เรียกว่า กุง (ญี่ปุ่น gun ) เป็นเขตการปกครองในประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายคลึงกับเคาน์ตีในสหรัฐอเมริกา โดยกุงเป็นส่วนย่อยของจังหวัดแต่ใหญ่กว่าเมืองหรือหมู่บ้าน

--นครอันตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติ (ญี่ปุ่น: 政令指定都市; อังกฤษ: City designated by ordinance) คือ เขตการปกครองรูปแบบพิเศษของประเทศญี่ปุ่น ที่มีประชากรมากกว่า 5 แสนคน มีส่วนสำคัญในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพิจารณาได้ว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ

รายชื่อ

แผนที่เมืองใหญ่ที่ตั้งขึ้นโดยข้อบังคับของรัฐบาลญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบัน มีนครที่ได้บัญญัติขึ้นแล้ว 20 เมือง เรียงตามปีที่ได้รับประกาศดังนี้


---เมืองศูนย์กลาง (ญี่ปุ่นcore city 中核市 Chūkakushi ) คือระดับเมืองในญี่ปุ่นที่กำหนดขึ้นโดย "กฎหมายปกครองท้องถิ่น" (Local Autonomy Law, 地方自治法) เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากกว่าเมืองพิเศษแต่น้อยกว่าเมืองที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาล เงื่อนไขในการเป็นเมืองศูนย์กลางคือ ต้องมีประชากร 3 แสนคนขึ้นไป
ภูมิภาคจังหวัดเมืองศูนย์กลางวันสถาปนาหมายเหตุ!
ฮกไกโด
(北海道)
ฮกไกโดFlag of Asahikawa, Hokkaido.svg อะซะฮิคะวะ1 เมษายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
Flag of None.svg ฮะโกะดะเตะ1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
โทโฮะกุ
(東北地方)
อะโอะโมะริFlag of Aomori, Aomori.png อะโอะโมะริ1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
อิวะเตะFlag of Morioka, Iwate.svg โมะริโอะกะ1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
อะกิตะFlag of Akita, Akita.svg อะกิตะ1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
ฟุกุชิมะFlag of Koriyama, Fukushima.svg โคริยะมะ1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
Flag of None.svg อิวะกิ1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
คันโต
(関東地方)
โทะจิงิFlag of Utsunomiya, Tochigi.svg อุตสึโนะมิยะ1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
กุมมะFlag of Maebashi, Gunma.svg มะเอะบะชิ1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
Flag of Takasaki, Gunma.png ทะกะซะกิ1 เมษายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
ไซตะมะFlag of Kawagoe, Saitama.svg คะวะโงะเอะ1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
ชิบะFlag of Funabashi, Chiba.svg ฟุนะบะชิ1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
Flag of Kashiwa, Chiba.svg คะชิวะ1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
คะนะงะวะFlag of Yokosuka, Kanagawa.svg โยะโกะซุกะ1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
จูบุ
(中部地方)
โทะยะมะFlag of Toyama, Toyama.svg โทะยะมะ1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
1 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
มีการขยายเขตเมืองจึงนำมาพิจารณาใหม่
อิชิคะวะFlag of Kanazawa, Ishikawa.svg คะนะซะวะ1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
นะงะโนะFlag of Nagano, Nagano.svg นะงะโนะ1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
กิฟุFlag of Gifu, Gifu.svg กิฟุ1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
ไอจิFlag of Toyota, Aichi.svg โทะโยะตะ1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
Flag of Toyohashi, Aichi.svg โทะโยะฮะชิ1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
โอะกะซะกิ1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
คิงกิ (คันไซ)
(近畿地方)
ชิงะFlag of Otsu, Shiga.svg โอสึ1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
โอซะกะFlag of Takatsuki, Osaka.svg ทะกะสึกิ1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
Flag of Higashiosaka, Osaka.svg ฮิงะชิโอซะกะ1 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
เฮียวโงะFlag of Himeji, Hyogo.svg ฮิเมะจิ1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
Flag of Nishinomiya, Hyogo.svg นิชิโนะมิยะ1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
Flag of Amagasaki, Hyogo.svg อะมะงะซะกิ1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
นะระFlag of Nara, Nara.svg นะระ1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
วะกะยะมะFlag of Wakayama, Wakayama.svg วะกะยะมะ1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
จูโงะกุ
(中国地方)
โอะกะยะมะFlag of Kurashiki, Okayama.svg คุระชิกิ1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
ฮิโระชิมะFlag of Fukuyama, Hiroshima.svg ฟุกุยะมะ1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
ยะมะงุจิFlag of Shimonoseki, Yamaguchi.svg ชิโมะโนะเซะกิ1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 30 กันยายน เมืองศูนย์กลางที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด
ชิโกะกุ
(四国地方)
คะงะวะFlag of Takamatsu, Kagawa.svg ทะกะมัตสึ1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)
เอะฮิเมะFlag of Matsuyama, Ehime.svg มัตสึยะมะ1 เมษายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
โคจิFlag of Kochi, Kochi.svg โคจิ1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
คิวชู
(九州地方)
ฟุกุโอะกะFlag of Kurume, Fukuoka.svg คุรุเมะ1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)เป็นเมืองพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
นะงะซะกิFlag of Nagasaki, Nagasaki.svg นะงะซะกิ1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
คุมะโมะโตะFlag of Kumamoto, Kumamoto.svg คุมะโมะโตะ1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)เมืองศูนย์กลางที่มีประชากรมากที่สุด  มีแผนที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเมืองที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555
โออิตะFlag of Oita, Oita.svg โออิตะ1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
มิยะซะกิFlag of Miyazaki, Miyazaki.svg มิยะซะกิ1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
คะโงะชิมะFlag of Kagoshima, Kagoshima.svg คะโงะชิมะ1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)

อดีตเมืองศูนย์กลาง

0 ความคิดเห็น