ข้อมูลของประเทศญี่ปุน Japan

ตอนที่ 11 : นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 29
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    19 ต.ค. 58

นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น内閣総理大臣 ไนกะกุโซริ ไดจิง ) เป็นตำแหน่งสำหรับ ประมุขฝ่ายบริหาร ของญี่ปุ่น อันได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโดย สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับความไว้วางใจจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ตำแหน่งนี้ถูกสถาปนาขึ้นในยุคเมจิ ในปี ค.ศ. 1885 เพื่อทดแทนตำแหน่ง อัครมหาเสนาบดี โดยในยุคเมจิและไทโชนั้น เก็นโรจะเป็นผู้ที่เลือกและเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้องค์จักรพรรดิทรงแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ ซึ่งเมื่อแปลจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว จะได้ชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการนี้ว่า "รัฐมนตรีประจำกระทรวงการบริหารงานที่ครอบคลุมของคณะรัฐมนตรี" หรือ "รัฐมนตรีที่เป็นประธานคณะรัฐมนตรี"

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันคือ นายชินโซ อะเบะ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราชนามนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

คณะ
รัฐบาล
ที่
คนที่ชื่อภาพเริ่มวาระสิ้นสุดวาระระยะเวลา (วัน)สังกัด
11อิโต ฮิโระบุมิ
(伊藤博文)
Itô Hirobumi.jpg22 ธันวาคม พ.ศ. 2428
(ค.ศ. 1885)
30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)
2720ไม่มี
22คุโระดะ คิโยะตะกะ
(黒田清隆)
Kiyotaka Kuroda 2.jpg30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
544ไม่มี
33ยะมะงะตะ อะริโตะโมะ
(山縣有朋)
Aritomo Yamagata 3.jpg24 ธันวาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
1210ไม่มี
44มะซะโยะชิ มะสึฮิระ
(松方正義)
Masayoshi Matsukata suit.jpg6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
943ไม่มี
5อิโต ฮิโระบุมิ
(伊藤博文)
Itô Hirobumi.jpg8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
(ยุคที่ 2)ไม่มี
6มะซะโยะชิ มะสึฮิระ
(松方正義)
Masayoshi Matsukata suit.jpg18 กันยายน พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
(ยุคที่ 2)ไม่มี
7อิโต ฮิโระบุมิ
(伊藤博文)
Itô Hirobumi.jpg12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
(ยุคที่ 3)ไม่มี
85โอกุมะ ชิเงะโนะบุ
(大隈重信)
Ōkuma Shigenobu.jpg30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
1040
9ยะมะงะตะ อะริโตะโมะ
(山縣有朋)
Taro Katsura suit.jpg8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
ไม่มี
10อิโต ฮิโระบุมิ
(伊藤博文)
Itô Hirobumi.jpg19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
(ยุคที่ 4)สมาคมริกเก็นเซ
116ทะโร คะสึระ
(桂太)
Taro Katsura suit.jpg2 มิถุนายน พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
2886ไม่มี
127คิมโมะชิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
PM Kinmochi Saionji cropped.jpg7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
1400สมาคมริกเก็นเซ
13ทะโร คะสึระ
(桂太)
Taro Katsura suit.jpg14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
(ยุคที่ 2)ไม่มี
14คิมโมะชิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
PM Kinmochi Saionji cropped.jpg30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
(ยุคที่ 2)สมาคมริกเก็นเซ

ยุคไทโช: พ.ศ. 2455 - 2469 (ค.ศ. 1912 - 1926)

นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิไทโช

ลำดับที่คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระระยะเวลา (วัน)สังกัด
15ทะโร คะสึระ
(桂太)
Taro Katsura suit.jpg21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
(ยุคที่ 3)ไม่มี
168กมเบ ยะมะโมะโตะ
(山本權兵衞)
Gonbei Yamamoto suit.jpg20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
549สมาคมริกเก็นเซ
17โอกุมะ ชิเงะโนะบุ
(大隈重信)
Ōkuma Shigenobu.jpg16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
(ยุคที่ 2)
189มะซะทะเกะ เทะระอุจิ
(寺内正毅)
Masatake Terauchi uniform.jpg9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
721ไม่มี
1910ทะกะชิ ฮะระ
(原敬)
Takashi Hara posing cropped.jpg29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
1133สมาคมริกเก็นเซ
2011โคะเระคิโยะ ทะกะฮะชิ
(高橋是清)
Takahashi korekiyo giving an address cropped.jpg13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
212สมาคมริกเก็นเซ
2112โทะโมะซะบุโร คะโต
(加藤友三郎)
Katō Tomosaburō cropped.jpg12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
440
22กมเบ ยะมะโมะโตะ
(山本權兵衞)
Gonbei Yamamoto suit.jpg2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
(ยุคที่ 2)
2313เคโงะ คิโยะอุระ
(清浦奎吾)
Kiyoura Keigo.jpg7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
157
2414ทะกะอะกิ คะโต
(加藤高明)
Takaaki Kato suit.jpg11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
28 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
597
2515เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg30 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
690

ยุคโชวะ

นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2469 - 2488 (ค.ศ. 1926 - 1945)

ลำดับที่คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระระยะเวลา (วัน)สังกัด
2616กิอิจิ ทะนะกะ
(田中義一)
Giichi Tanaka posing cropped.jpg20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
805สมาคมริกเก็นเซ
2717โอะซะจิ ฮะมะงุจิ
(濱口雄幸)
Osachi Hamaguchi posing.jpg2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
652พรรคริกเก็มมินเซ
28เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
(ยุคที่ 2)พรรคริกเก็มมินเซ
2918สีโยะชิ อินุไก
(犬養毅)
Tsuyoshi Inukai facing left cropped.jpg13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
16 พฤษภาคมพ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
156สมาคมริกเก็นเซ
3019มะโกะโตะ ไซโต
(齋藤實)
Makoto Sait suit.jpg26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
774
3120เคซุเกะ โอะกะดะ
(岡田啓介)
Keisuke Okada extra cropped.jpg8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
611
3221โคกิ ฮิโระตะ
(廣田弘毅)
Koki Hirota posing cropped 2.jpg9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
331
3322เซ็นจูโร ฮะยะชิ
(林銑十郎)
Senjuro Hayashi suit.jpg2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
123
3423เจ้าชายฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
Fumimaro Konoe 4.jpg4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
1035
3524คิอิจิโร ฮิระนุมะ
(平沼騏一郎)
Kiichiro Hiranuma.jpg5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
238
3625โนะบุยุกิ อะเบะ
(阿部信行)
Kiichiro Hiranuma and Nobuyuki Abe cropped.jpg30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
140
3726มิสีมะซะ โยะไน
(米内光政)
Yonai 29 March 1940 cropped 3.jpg16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
189
38เจ้าชายฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
Fumimaro Konoe.jpg22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
(ยุคที่ 2, 3)
3918 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
4027ฮิเดะกิ โทโจ
(東條英機)
Hideki Tojo posing.jpg18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
1009ไม่มี
4128คุนิอะกิ โคะอิโซะ
(小磯國昭)
Kuniaki Koiso cropped.jpg22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
260ไม่มี
4229คันตะโร ซุซุกิ
(鈴木貫太郎)
Kantaro Suzuki suit.jpg7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
133

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2488 - 2532 (ค.ศ. 1945 - 1989)

ลำดับที่คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระระยะเวลา (วัน)พรรค
4330เจ้าชายนะรุฮิโตะแห่งฮิงะชิคุนิ
(東久邇宮稔彦王)
HIH Prince Naruhiko of Higashikuni.jpg17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
54
4431คิจูโร ชิเดะฮะระ
(幣原喜重郎)
Kijuro Shidehara.jpg9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
22 พฤษภาคมพ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
226
4532ชิเงะรุ โยะชิดะ
(吉田茂)
Shigeru Yoshida smiling2.jpg22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
24 พฤษภาคมพ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
2พรรคเสรี
4633เทะสึ คะตะยะมะ
(片山哲)
Tetsu Katayama on phone.jpg24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
292พรรคสังคมนิยม
4734ฮิโตะชิ อิชิดะ
(芦田均)
Hitoshi Ashida.jpg10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
220พรรคประชาธิปไตย
48ชิเงะรุ โยะชิดะ
(吉田茂)
Shigeru Yoshida smiling2.jpg15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
16 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
(ยุคที่ 2 ถึง 5)พรรคเสรี
4916 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
5030 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
21 พฤษภาคมพ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
5121 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
5235อิชิโร ฮะโตะยะมะ
(鳩山一郎)
Hatoyama Ichirō.jpg10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
745พรรคประชาธิปไตย
5319 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
22 พฤศจิกายนพ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
5422 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
พรรคเสรีประชาธิปไตย
5536ทันซัง อิชิบะชิ
(石橋湛山)
Tanzan Ishibashi.jpg23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
25 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
747พรรคเสรีประชาธิปไตย
5637โนะบุซุเกะ คิชิ
(岸信介)
Nobusuke Kishi 01.jpg25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
1241พรรคเสรีประชาธิปไตย
5712 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
19 กรกฎาคมพ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
5838ฮะยะโตะ อิเกะดะ
(池田勇人)
Hayato Ikeda.jpg19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1960)
1575พรรคเสรีประชาธิปไตย
598 ธันวาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
609 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
9 พฤศจิกายนพ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
6139เอซะกุ ซะโต
(佐藤榮作)
Eisaku Sato 01.jpg9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
17 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
2798พรรคเสรีประชาธิปไตย
6217 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
6314 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
6440คะกุเอ ทะนะกะ
(田中角榮)
Tanaka 1973.jpg7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
886พรรคเสรีประชาธิปไตย
6522 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
6641ทะเกะโอะ มิกิ
(三木武夫)
111px9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
747พรรคเสรีประชาธิปไตย
6742ทะเกะโอะ ฟุกุดะ
(福田赳夫)
Takeo Fukuda 1977 adjusted.jpg24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
714พรรคเสรีประชาธิปไตย
6843มะซะโยะชิ โอฮิระ
(大平正芳)
Masayoshi Ohira at Andrews AFB 1 Jan 1980 cropped 1.jpg7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
9 พฤศจิกายนพ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
554พรรคเสรีประชาธิปไตย
699 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
12 มิถุนายนพ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
7044เซ็งโก ซุซุกิ
(鈴木善幸)
Zenko Suzuki cropped.jpg17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
864พรรคเสรีประชาธิปไตย
7145ยะซุฮิโระ นะกะโซะเนะ
(中曾根康弘)
Yasuhiro Nakasone in Andrews cropped.jpg27 พฤศจิกายนพ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
576พรรคเสรีประชาธิปไตย
7227 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
22 กรกฎาคมพ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
7322 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
6 พฤศจิกายนพ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
7446โนะโบะรุ ทะเกะชิตะ
(竹下登)
Takeshita Noboru 1-1.jpg6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
576พรรคเสรีประชาธิปไตย

ยุคเฮเซ: พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) - ปัจจุบัน

เริ่มนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์

ลำดับที่คนที่ชื่อรูปเริ่มวาระสิ้นสุดวาระระยะเวลา (วัน)พรรค
7547โซซุเกะ อุโนะ
(宇野宗佑)
Sosuke Uno 1977.png3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
69พรรคเสรีประชาธิปไตย
7648โทะชิกิ ไคฟุ
(海部俊樹)
Toshiki Kaifu 1991.jpg10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
818พรรคเสรีประชาธิปไตย
7728 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
7849คิอิจิ มิยะซะวะ
(宮澤喜一)
Rubin Miyazawa 19990426 crop.jpg5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
644พรรคเสรีประชาธิปไตย
7950โมะริฮิโระ โฮะโซะกะวะ
(細川護熙)
1i1.jpg9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
263พรรคญี่ปุ่นใหม่
8051สึโตะมุ ฮะตะ
(羽田孜)
Tsutomu Hata.jpg28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
64พรรค Renewal
8152โทะมิอิจิ มุระยะมะ
(村山富市)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
561พรรคสังคม
8253ริวตะโร ฮะชิโมะโตะ
(橋本龍太郎)
Hashimoto meets Cohen cropped.jpg11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
932พรรคเสรีประชาธิปไตย
837 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
8454เคโซ โอะบุชิ
(小渕恵三)
Keizo Obuchi cropped 2.jpg30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
616พรรคเสรีประชาธิปไตย
8555โยะชิโร โมะริ
(森喜朗)
Mori and bush cropped.jpg5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
387พรรคเสรีประชาธิปไตย
864 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
8756จุงอิชิโร โคะอิซุมิ
(小泉純一郎)
Junichiro Koizumi 8p062906pm-0202-398h cropped 2.jpg26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
19 พฤศจิกายนพ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
1980พรรคเสรีประชาธิปไตย
8819 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
8921 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
9057ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
Shinzo Abe Sept. 8, 2007 cropped.jpg26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
365พรรคเสรีประชาธิปไตย
9158ยะซุโอะ ฟุกุดะ
(福田康夫)
Yasuo Fukuda Nov. 16, 2007 cropped.jpg26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
364พรรคเสรีประชาธิปไตย
9259ทะโร อะโซ
(麻生太郎)
Taro Aso cropped.jpg24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
357พรรคเสรีประชาธิปไตย
9360ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ
(鳩山由紀夫)
Yukio Hatoyama cropped Yukio Hatoyama 20090904 1.jpg16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
265พรรคประชาธิปไตย
9461นะโอะโตะ คัง
(菅 直人)
Naoto Kan cropped KAN Naoto 2007.jpg8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
451พรรคประชาธิปไตย
9562โยะชิฮิโกะ โนะดะ
(野田 佳彦)
Yoshihiko Noda-1.jpg30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)
481พรรคประชาธิปไตย
96ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
Abe Shinzo 2012 02.jpg26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)
ปัจจุบันพรรคเสรีประชาธิปไตยhttps://th.wikipedia.org/wiki/ราชนามนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
https://th.wikipedia.org/wiki/นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

0 ความคิดเห็น