เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
12

วิชาเสริมสร้างรอยยิ้มให้ตัวเอง

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 3 ก.ย. 53 )
มีเพื่อนมาเล่น 50 คน
เล่นเกมนี้
วิชาสำรวจประชากรโสด

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 16 พ.ค. 53 )
มีเพื่อนมาเล่น 34 คน
เล่นเกมนี้
วิชามัคคุเทศก์ศาสตร์

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 19 ก.พ. 53 )
มีเพื่อนมาเล่น 53 คน
เล่นเกมนี้
วิชาวิจัยมนุษย์สายพันธุ์มือที่ 3

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 10 ธ.ค. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 11 คน
เล่นเกมนี้
วิชาศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 1 พ.ย. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
วิชาศึกษาพฤติกรรม แม่ค้าดอกกุหลาบ

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 2 ต.ค. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
เทคนิคเตรียมสอบให้ได้คะแนนเต็ม 100

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 5 ก.ย. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 247 คน
เล่นเกมนี้
วิชาปฏิญาณตนของ ยุวกาชาด

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 7 ส.ค. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 72 คน
เล่นเกมนี้
วิชาวิเคราะห์สัตว์โลกจำพวกหมู

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 8 ก.ค. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
วิชา ศาสตร์แห่งการเทคแคร์

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 14 พ.ค. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 44 คน
เล่นเกมนี้
วิชาศึกษาความเข้าใจในมนุษย์

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 16 เม.ย. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 42 คน
เล่นเกมนี้
วิชาเสริมสร้างเสน่ห์ในตัวเอง

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 1 เม.ย. 52 )
มีเพื่อนมาเล่น 44 คน
เล่นเกมนี้