Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ ohmz

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นโอม
3 คำที่คือตัวฉัน "เด็กดี" , "เด็กดี" , "เด็กดี"
การเรียนเด็กดี
งานอดิเรกเด็กดี
นิยามของฉันเด็กดี
เป้าหมายชีวิตเด็กดี
อดีตเด็กดี
ปัจจุบันเด็กดี
อนาคตเด็กดี
คติประจำใจเด็กดี
สิ่งที่ดีที่สุดเด็กดี
ภาพยนตร์ที่ชอบเด็กดี
ดนตรีที่ชอบเด็กดี
หนังสือที่ชอบเด็กดี
อาหารที่ชอบเด็กดี
กีฬาที่ชอบเด็กดี
ชอบทำอะไรใน Dek-Dเด็กดี
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าเด็กดี

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ไม่ระบุ