ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ลพบุรี
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
วินิตศึกษาฯ
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
The Brain
นครสวรรค์
เข้าร่วม