ไฟละมุน

ตอนที่ 20 : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 2,021
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 4 ครั้ง
  30 ต.ค. 55


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี               จากใจ ไรท์เตอร์ค่ะ เสริมความรู้สำหรับเยาวชนนะคะ ถึงตำแหน่งหน้าที่

การงานของตัวเอกของเรื่อง ซึ่งในเนื้อเรื่องนั้น จะเห็นว่าไรท์เตอร์ ไม่ค่อยได้เข้าไปแตะใน

ส่วนของรายละเอียดของงานในตำแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สักเท่าไร นั่นเป็นเพราะ

ไรท์เตอร์เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปใส่ใว้ในเนื้อเรื่อง ให้มันเยอะแยะและเป็นความรู้ที่

สามารถค้นหาได้ในอินเตอร์เน็ต

               แต่ก็ยังมีพวกซ้ำแซะ ที่มาค่อนแคะว่าไม่กระจ่างในตำแหน่งหน้าที่การงานของ

พระเอก ก็เลยจัดให้อีกรอบ คราวนี้มาแบบ วิชาการล้วนๆ เป๊ะ ตามกฎหมายไปเลยค๊าาา:: พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตราที่ 9-17

:: หมวด 1   การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา 13   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ทางการเมือง

มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ รองเลขาธิ

การนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วย เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

                   ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็น

ข้าราชการการเมืองและให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ


อำนาจหน้าที่

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่4) พ.ศ.2543

นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                  ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง

ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนัก เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(1) เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ

(2) อำนวยการ และประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภา และองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ

(3) ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟังความเห็นและประสานการ

ให้ความช่วยเหลือประชาชน

(4) เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง

ประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล

(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการและอำนวยบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ผู้นำประเทศ

(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล

(7) ดำเนินการด้านการต้อนรับประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญต่างประเทศ รวมทั้ง การเยือนต่าง

ประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(8) เสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี รวมทั้งการช่วยอำนวยการในการติดตาม และประสานงานการจัดเตรียมข้อมูล

ประเด็นการประชุมหารือ และคำกล่าวสุนทรพจน์

(9) เสนอแนะข้อมูลหรือแนวทางเกี่ยวกับนโยบาย ท่าที ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวางแผนการ

เจรจาด้านการค้า

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

=========================================

 

รบกวนแฟนคลับที่เข้ามาอ่าน Vote ให้ คะแนนในแต่ละ ตอน ได้ที่ด้านล่าง
ของแต่ละตอน
คลิกเลือก คะแนน ก่อนกดส่งคะแนนนะคะ
ไรเตอร์จะได้ทราบระดับความพอใจ
ของแฟนคลับ ต่อนิยายในแต่ละตอน ค๊าา  ขอบคุณ ค่ะ

 

ไรเตอร์ ฝากเพลงเพราะๆ นี้ให้ แฟนๆ ทุกคน ฟังนะคะ ระหว่างรอค่ะ
ฤดูที่ฉันเหงา 

โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

# ❤ ...❤ Numfonart ❤ ...❤  (✿◠‿◠)


อ่านนิยายแล้ว อย่าลืมกด บันทึกเป็น Favorite
เพื่อเป็นแฟนพันธ์แท้ กันด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้า ค๊าาา

 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ .WS เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ง่ายๆ ที่นี่

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 4 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

949 ความคิดเห็น

 1. #437 Numfonart (@numfonart) (จากตอนที่ 20)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2555 / 13:42
  กระจ่าง..แระโน๊ะ
  #437
  0