Lecture ภาษาอังกฤษ English ง่ายๆ ม.ปลาย

ตอนที่ 2 : จำหน้าที่-วิธีใช้แต่ละ tense ง่ายๆ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 104
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  10 เม.ย. 61

2.หน้าที่-วิธีใช้แต่ละ tense

**วิธีสังเกตว่าประโยคไหนอยู่ tense อะไร??

ให้สังเกต 3 อย่างนี้จ้า

-โครงสร้าง -Adv of time –สถานการณ์ที่ใช้-

เริ่ม~


1. Present Simple

โครงสร้าง

V1

**สังเกต Subject เอกพจน์(He /she /it)

Vเติมs/es

Adv of time

always
usually
often
generally
everyday

frequently
sometimes
occasionally
hardly ever

 

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์  เล่าข้อเท็จจริงทั่วไป ของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

                    Moon goes round the Earth.

                    Birds fly.

                    Sugar is sweet

·    กิจวัตร นิสัย งานอดิเรก ความสามารถ ในสภาวะปัจจุบัน

                    I eat rice everyday

                    He speaks English very well

     ·ตารางเวลา

   การเดินทาง การกำหนดการเดินทาง

                         The train leave every 7 AM

                      นัดหมายประชุม

                         Friday at 9.00 a.m. convenient for him

2.     Past Simple

โครงสร้าง

V2

Adv of time

yesterday
last...
..ago

for..
once..
the other day

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์ ; เกิดในอดีต และ จบแล้ว

I ate dinner at the restaurant o­nce.

·    นิสัยในอดีต(ปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้ว)

I gambled when I was young.

·    ใช้เล่านิทาน

Once upon a time in wonderland…

3.      Future Simple

โครงสร้าง

Will+V.inf

และ Be going to

Adv of time

tomorrow
next
soon
this

 

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์ ; กำลังจะเกิดในอนาคต

· ใช้ will เมื่อ

 เมื่อต้องตัดสินใจแบบทันที (ขณะพูด)

หากเพื่อนชวนไปกินข้าว แล้วเราตัดสินใจจะไปก็ตอบว่า  I will go!

 ทำนาย เดา

      It will rain tomorrow.

ให้สัญญา

                               I will be back

เสนอตัวทำบางสิ่ง

                              I will help you 

· ใช้ Be going to…เมื่อ

กำหนดการ วางแผนที่ทำอะไรแน่นอน ต้องเกิดแน่100%

     Next year,A is going to LA

(เติมBe going to โดยเปลี่ยน Be เป็น V.to be ของประธานนั้นๆ ใน ตัวอย่างนี้ คือ A ใช้ is)
4.      Present continuous

โครงสร้าง

Is/am/are + V.ing

Adv of time

now
at the moment
at present
right now 
still

 

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์ ; เกิดขณะพูด

· กำลังเกิดขณะที่พูด(มันจะมี adv of time)

        I am studying English now

· กำลังอย่าง ต่อเนื่อง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง

     I am studying for my final this week

· สิ่งที่เกิดบ่อย ๆ จนซ้ำซาก(ไม่ได้อยากให้เกิด)

          John is always eating in class

                              He constantly talking.I wish he would shut up

     

***คำกริยาห้ามเติม ing ใน Present Con

believe  

belong

cost  
dislike
envy
fear
forget
hate
see*  
seem
smell* taste*
think*
understand

have*
hear
know
like
love
need
prefer

want
weigh

fell

sound
และ อื่นๆ

 

เพราะว่า ฝรั่งจะไม่พูด กำลังรัก,กำลังชอบ,กำลังเชื่อ แต่ใน

*กรณีพิเศษ

คือคำที่มี* คำเหล่านี้ มี2ความหมาย 

จะเติมingได้เมื่อ จะใช้ความหมายที่2 เช่น

See ความหมาย1=เห็น ความหมาย2=พบ

          I am seeing the doctor tomorrow.

กำลังจะพบหมอพรุ่งนี้//ถูก

          I am seeing Jonh jogging.  ผมกำลังเห็นจอนวิ่งเหยาะๆ //ผิด) เห็นก็เห็น  ไม่ใช่กำลังเห็น 

มันไม่คือออ(ภาษาอีสาน)

 5.     Past Continuous

โครงสร้าง

Was/were + V.ing

 

Adv of time

เหมือน Past Simple

 

สถานการณ์ที่ใช้

· เอกลักษณ์ ; กำลังเกิดอย่างต่อเนื่อง ณ จุดเวลาหนึ่งในอดีต

         It was raining at 10 o'clock last night

 

***กรณีเมื่อมี 2 เหตุการณ์ จะใช้ Tenseคู่กัน

     คือ  -เหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่ใช้ Past cont

     -เหตุการณ์ที่มาทีหลังใช้ Past sim

จำว่า “Past conกำลังเกิด Past sim มาทีหลัง

และ While ใช้กับ past cont

     When ใช้กับ past sim เสมอ

 6.     Future Continuous

โครงสร้าง

will + V.ing

 

Adv of time

ใช้เหมือนกับ future simple

*แต่เพิ่ม  เวลาที่เจาะจง

 

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ จุดเวลานั้น
          Next year, in June, she will be studying abroad.

 7.     Present perfect

โครงสร้าง

Have/has+V3

 

Adv of time

just
already
since
yet
recently

lately
until now

so far
for 
ever
never

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์เกิดในอดีต และ ยังดำเนินถึงปัจจุบัน(แต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะยังคงมีอยู่ไหม)

             I have known him since 1975

· เกิดในอดีตแต่ไม่บ่งเวลาแน่นอน

          Jim has gone to Europe.

· เล่าประสบการณ์

  He has never traveled by bus

· เล่าความสำเร็จ

          Man has finally visited on the Moon

· ทำเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีต แต่ย้ำว่าพึ่งจะเสร็จใหม่ 

           I have just finished my report8.     Past Perfect

โครงสร้าง

Had + V3

Adv of time

when
before
after
by the time (เมื่อตอนที่)

คอยสังเกตconjunction

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์เกิดขึ้น และจบลงสมบูรณ์ในอดีต

· ***กรณีเมื่อมี 2 เหตุการณ์ จะใช้ Tenseคู่กัน

คือ  -เหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ Past Perfect

     -เหตุการณ์ที่มาทีหลังใช้ Past sim

จำว่า “Past Perเกิดก่อน Past Sim มาทีหลัง

และ When ใช้กับ past sim เสมอ

***Before + Past sim ,Past perfect

    After + Past Perfect ,Past sim

    By the time + Past sim ,Past perfect

(ตรงนี้อธิบายง่ายๆ ขอยก1ตัวอย่าง

Before=ก่อนที่จะ... หมายความว่าเวลาเราใช้พูดเราต้องพูด เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง(Past sim) แล้วตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดก่อน(Past Perfect) คือ Before + Past sim ,Past perfect

เช่น before I went to bed.I had eaten a pizza 

=ก่อนนอน ฉันกินข้าว=แปลว่า กินข้าวก่อนแล้วค่อยนอน)
9.      Future Perfect

โครงสร้าง

Will + Had + V3

Adv of time

by + adverb of time (ที่แสดงอนาคต )

by....
by tomorrow
by next monthbefore
after
by the time

 

สถานการณที่ใช้

เอกลักษณ์เหตุการณ์นึง จะสิ้นสุด เมื่อถึงช่วงเวลานั้น

          By next year. I will complete my Bachelor10. Present Perfect Continous

โครงสร้าง

Have/has+been +V.ing

Adv of time

all day

all... this...

all this year
all this morning recently

lately


 

สถานการณ์ที่ใช้

เอกลักษณ์คล้ายๆPresent perfect ที่ว่า

เกิดในอดีต และ ยังดำเนินถึงปัจจุบัน(แต่ย้ำและแน่ใจ100%ว่าต้องเกิดในอนาคตต่อ)

          He has been studing French for five years(และเขาก็ยังคงเรียนอยู่)

· เหตุการณ์ที่ เกิดยาวนาน ยื้ดเยื้อ (มักใช้กับ Vที่ยาวนาน เช่น live, wait, study, stay อื่นๆ)

          It has been raining for three hours.

(ย้ำว่าฝนแม่งตกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และยังคงตกอยู่)

เทียบกับ past perfect

           It has rained for three hours.

(พูดธรรมดาว่าฝนตกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง //ตอนนี้อาจจะหยุดแล้ว)

 

 


ส่วน 11.Past Perfect cont กับ 12. Future Perfect cont

ขอไม่กล่าวถึงเพราะ ใช้กันน้อยมากๆ

 **สังเกตว่า การใช้ tense คู่ Past sim จะเป็นคนมาทีหลังเสมอ

และ Past con,Past perfect จะมาก่อนเสมอ **การใช้แต่ละ tense ในบริบทต่างๆ เป็นเรื่องราว อ่านแล้วจะเข้าใจมากขึ้น http://www.really-learn-english.com/english-grammar-tenses.html

**ส่วนเสริมใช้ตรวจประโยคเราว่าใช้แกรมม่าถูกเปล่า 

ชื่อว่า Grammarly Logo 


**ทดสอบความเข้าใจแกรมม่า ได้ที่ https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/mix-2


**ทำข้อสอบ toeic https://www.opendurian.com/exercises/toiecset1/3/

เขามีอธิบายตรงตรวจคำตอบด้วยดีมากๆ

4 ความคิดเห็น

 1. #2 ฮี่ฮี่ (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 10 เมษายน 2561 / 14:51
  รอน้าาาาา
  #2
  0