โอมเพี้ยง!!สะกดหัวใจนายคาสโนว่า[Yaoi] - นิยาย <b><font color=#ffe4e1>โอมเพี้ยง!!สะกดหัวใจนายคาสโนว่า[Yaoi] : Dek-D.com - Writer
×

<b><font color=#ffe4e1>โอมเพี้ยง!!สะกดหัวใจนายคาสโนว่า[Yaoi]

โดย PiG PinK

ยอดวิวรวม

6,405

ยอดวิวเดือนนี้

0

ยอดวิวรวม


6.4K

ความคิดเห็น


50

คนติดตาม


21
จำนวนตอน : 9 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  16 ก.ย. 51 / 22:45 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

nikkijung _narakholy


: : Stop!! : :


บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น นิ ย า ย แ น ว Y a o i

ห รื อ ช า ย รั ก ช า ย นั้ น เ อ ง

ถ้ า ใ ค ร มี อ ค ติ ห รื อ ไ ม่ ช อ บ นิ ย า ย แ น ว นี้

ก็ ข อ ใ ห้ ปิ ด บ ท ค ว า ม นี้ โ ด ย ด่ ว น น ะ ค ะ

เ พื่ อ ตั ว ข อ ง ท่ า น เ อ ง แ ล ะ ตั ว ข อ ง ทุ ก ๆ ค น ค่ ะ

แ ล ะ ก รุ ณ า อ ย่ า ส ร้ า ง ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น

ใ ห้ กั บ บ ท ค ว า ม นี้ เ ด็ ด ข า ด น ะ ค ะ

เ ช่ น แ จ้ ง แ บ น ห รื อ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ด้ ว ย ถ้ อ ย คำ ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม

: : TalK : :

: : TalK ประจำวัน / เดือน /ปี : :

: : โปสเตอร์ : :
: : เกริ่นเรื่อง : :

: : SonG : :


 

: : แนะนำ นิยายเรื่องใหม่ : :

: : Banner : :

: : Up Dated : :

เ ม้ น + โ ห ว ด ใ ห้ ห น่ อ ย น ะ จ ร๊ า ~!!


อีบุ๊กในซีรีย์เดียวกัน ดูทั้งหมด

loading
กำลังโหลด...

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

50 ความคิดเห็น