คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

มาลองค้นตัวเองว่าคุณเหมาะและหรืออยากเรียนคณะไรกันแน่

ตอนที่ 25 : "คณะนิติ" รักความยุติธรรมต้องคลิก ภาค 2


     อัพเดท 17 เม.ย. 49
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : รั้วฟ้า ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ รั้วฟ้า Email : mylife_pupplz(แอท)hotmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/njung
< Review/Vote > Rating : 82% [ 942 mem(s) ]
This month views : 570 Overall : 192,508
764 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 529 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
มาลองค้นตัวเองว่าคุณเหมาะและหรืออยากเรียนคณะไรกันแน่ ตอนที่ 25 : "คณะนิติ" รักความยุติธรรมต้องคลิก ภาค 2 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 2261 , โพส : 0 , Rating : 80% / 1 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


ตัวอย่างหลักสูตรนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        31 หน่วยกิต      ประกอบไปด้วยวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้

·       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       7      หน่วยกิต

การใช้ห้องสมุด (LS 103) Using the Library         1  หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   (วิชาละ 3 หน่วยกิต)

      จิตวิทยาทั่วไป General Psychology                     

     หลักการดำรงชีวิตในสังคม Principles for living in a society

     วัฒนธรรมและศาสนา Culture and Religion

     ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy

     ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic

     หลักการใช้เหตุผล Reasoning                               

เลือก 1  กระบวนวิชา 3  หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

    อารยธรรมตะวันตก Western Civilization

    อารยธรรมตะวันออก Eastern Civilization

    อารยธรรมโลก World Civilization

    พื้นฐานวัฒนธรรมไทย Foundation of Thai culture 3  หน่วยกิต                

·       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6            หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกิต   จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ (วิชาละ 3 หน่วยกิต)

     เศรษฐศาสตร์ทั่วไป General Economics

    รัฐศาสตร์ทั่วไป Introduction to Political Science

    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้อต้น Introduction to sociology and Anthropology

    การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม Socail and Cultural Change

    สังคมวิทยาการเมือง Political Socioloty

·         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            6            หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกิต   จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ (วิชาละ 3 หน่วยกิต)

     ชีววิทยาเบื้องต้น Introduction of Biology

     ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา Life and System Ecology

     เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Dialy Life

     ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer System

     คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

     ฟิสิกส์ทั่วไป Introduction to Physics

     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน Basic Science

     สถิติเบื้องต้น Introduction to statistics

     หลักการดำเนินการทางสถิติ Introduction to Statistical Operations

·        กลุ่มวิชาภาษาไทย    6        หน่วยกิต

     ลักษณะและการใช้ภาษาไทย Structure of Thai and Its Usage

     การเตรียมเพื่อพูดและเขียน Preparation for Speech and Writing

·       กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      6         หน่วยกิต

เลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง 2 กระบวนวิชาติดต่อกันดังนี้

     ภาษาอังกฤษ

     ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน Basic Sentenses and Essential Vacabulary in  Daily Life

     ประโยคและศัพท์ทั่วไป Sentences and Vocabulary in General Use

     ภาษาฝรั่งเศส

     ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 Fundamental French 1

     ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 Fundamental French 2

     ภาษาเยอรมัน

     ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 Fundamental German 1

     ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 Fundamental German 2

     ภาษาสเปน

   ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 Fundamental Spanish 1

     ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 Fundamental Spanish 2

   ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 Fundamental Japanese 1

   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 Fundamental Japanese 2

   ภาษารัสเซีย

   ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 Fundamental Russian 1

   ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 Fundamental Russian 2

   ภาษาจีน

   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 Fundamental Chinese 1

   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 Fundamental Chinese 2

   ภาษามาเลย์

   บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1 Fundamential Bahasa Malaysia 1

   บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 2 Fundamential Bahasa Malaysia 2

หมวดวิชาเฉพาะ           105     หน่วยกิต

·       กลุ่มวิชาบังคับ   93   หน่วยกิต

หลักกฎหมายมหาชน Principle of Public Law

หลักกฎหมายเอกชน Principle of Private Law

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก   Thai Legal History  and Legal Major Legal System

นิติปรัชญา  Philosophy of Law

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Constitutional Law and Political Institution

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา Civil and Commercial Code : Juristic Acts  and Contracts

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์  Civil and Commercial Code : Property

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ Civil and Commercial Code : Obligation

กฏหมายอาญา 1 Climinal Law 1

กฏหมายอาญา 2 Climinal Law 2

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ Civil and Commercial Code : Trots, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้ Civil and Commercial Code: Sale, Exchange, Gift

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์, เช่าซื้อ, จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, รับขน Civil and Commercial Code: Hire of  Property, Hire Purchase, Hire of services, Hire of Work, Carriages

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ Civil and Commercial Code: Loan, Deposit, Warehousing,Compromise, Gambling and Betting

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัย  Civil and Commercial Code: Insurance

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด     Civil and Commercial Code: Bills, Current Account

กฎหมายอาญา 3 Climinal Law 3

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ     Civil and Commercial Code: Suretyship, Mortgate, Pledge

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย   ตัวแทน นายหน้า      Civil and Commercial Code: Agency, Brokerage

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว     Civil and Commercial Code: Family

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  Law on Court Organization

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  Civil Procedure Code 1

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  Civil Procedure Code 2

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  Climinal Procedure Code 1

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  Climinal Procedure Code 2

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และสมาคม Civil and Commercial Code: Partnership, Companies, Association

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก   Civil and Commercial Code: Succession

กฎหมายปกครอง  Administrative Law

กฎหมายล้มละลาย   Bankruptcy Law

กฎหมายลักษณะพยาน Law of  Evidence

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม Labour and social security Law

กฎหมายที่ดิน Land Law

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  Public International Law

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ Financial Institution Law

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา Private International Law

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  Taxation Law

·       กลุ่มวิชาเลือก    12   หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาในกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม ดังต่อไปนี้

   กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ Comparative Constitutional Law

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ Comparative Administrative Law

กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง Law on Political Parties

กฎหมายเลือกตั้ง Election Law

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน Law on Adminstration of state Affairs

กฎหมายรัฐสภา Paliamentary Law

  กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน

กฎหมายศุลกากร Customs Law

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน Land Reform Law

กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร Agricultural Law and Procedure of the Court

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร Transportation and traffic Law

ปัญหาในกฎหมายแพ่ง Problems in Civil Law

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา Law on Intellectual Property

กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ Comparative Civil Law

กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ Comparative Business Law

กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร Banking Law

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  Industrial Law

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน Investment Law

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Security Exchange Law

สัญญาสำคัญทางธุรกิจ Major Business Contracts

  กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

กฎหมายทหาร Military Law

การว่าความ Lawyer Practice

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the court

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย Legal Profession

ปัญหาในกฎหมายอาญา Problems in Climinal Law

ปัญหาในกฎหมายอาญา Problems in Climinal Law

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา Climinology and Penology

นิติเวชวิทยา Forensic medicine

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ Comparative Climinal Law

การสืบสวนและสอบสวน Climinal Process

ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Problems in Climinal Procedure Law

ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Problems in Civil Procedure Law

  กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

กฎหมายเศรษฐกิจ Economic Law

กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค Anti Trust and Consumer Protection Law

สิทธิมนุษยชน Human Rights

กฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental Law

  กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป

เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักกฎหมาย Political Economics for Lawyers

สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย Political Sociology for Lawyer

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  English for Lawyer

สถาบันกฎหมายอเมริกัน American Legal Institution

หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย Accouting for Lawyers

กฎหมายโรมันเบื้องต้น Introduction to Roman Law

กฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น Introduction to Anglo-American Law

กฎหมายอิสลาม  Islamic Law

การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ Legal Drafting and Lagislative Process

สังคมวิทยาทางกฎหมาย Sociology of Law

ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักกฎหมาย Computer for Lawyers

ภาษากฎหมายไทย Language of Thai Law

หมวดวิชาเลือกเสรี           9     หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆก็ได้ ที่เปิดสอนในคณะต่างๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยDek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
มาลองค้นตัวเองว่าคุณเหมาะและหรืออยากเรียนคณะไรกันแน่ ตอนที่ 25 : "คณะนิติ" รักความยุติธรรมต้องคลิก ภาค 2 , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 2261 , โพส : 0 , Rating : 80% / 1 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android