Harry Potter and the penguins +black pink

ตอนที่ 6 : เข้าสู่ปีที่5

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 13
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    8 พ.ย. 63

บทที่5 ปีที่5
Tan show
ปีนี้ผมว่ามันโคตรเหี้ยเลยหนึ่ง มีมาตรการที่บ้าบอยิ่งกว่ามาตรการป้องกันเชื้อโรคโคโรน่าสายพันธุ์2019 เพราะกฏแบบไม่ให้มีเพื่อน ห้ามใกล้กันเกิน200กิโลเมตร เพราะอีอาจารย์มนุษย์ป้าอัมบริจที่สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดและควบคู่ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พวกผมทั้งโรงเรียนเลยก่อม็อบชูสามนิ้วเดินทั่วประเทศไทยไปบุกกระทรวงเวทมนต์ก็ตั้งกองทัพดัมเบิลดอร์ ซื้อของเฟรดกับจอร์จเพื่อประท้วงและขอปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการด้วย แต่สุดท้ายอีมนุษย์ป้านั่นก็ได้รับผลกรรมของมัน และแฮร์รี่พ็อตเตอร์ก็กอบกู้อิสระภาพและความสงบสุขให้โรงเรียนอีกครั้ง
レッスン55年目
タンショー
今年は、それらの悪いものの1つだと思います。 2019年のコロナウイルス病の予防策よりももっとクレイジーな対策があります。 友達がいないためのルールだから 200キロメートルを超えて閉じないでください。 なぜなら、ダークアートからの自己防衛を教え、ヘッドマスターの地位と結びついた人間の教師、アンブリ叔母 私たちの学校全体が3本指の暴徒を始め、タイ中を歩き回って魔法省に侵入し、ダンブルドール軍を設立しました。 フレッドとジョージは、文部省の前でも抗議し、新しい教育改革を要求するために物を購入しました。 しかし、結局、その叔母のエマンはそのカルマを受け取りました そして、ハリー・ポッターは再び学校への自由と平和を取り戻しました。
第5課第5年
譚秀
今年,我認為這是那些壞蛋之一。 針對2019年冠狀病毒疾病的預防措施比瘋狂措施更多。 由於沒有朋友的規定 距離請勿超過200公里。 因為人類老師Ambri阿姨教過黑暗藝術自衛,並擔任校長一職 我們整個學校開始了三指暴徒,並遍及泰國各地入侵魔法部,並建立了鄧布利多陸軍。 弗雷德(Fred)和喬治(George)買了東西抗議,也要求在教育部面前進行新的教育改革。 但最後,埃曼阿姨獲得了業力 哈利·波特(Harry Potter)又恢復了自由與和平,重新上學。
5과 5 학년
탄 쇼
올해는 그 나쁜 놈 중 하나라고 생각합니다. 코로나 바이러스 질병 예방 조치 2019보다 더 미친 조치가 있습니다. 친구가없는 규칙은 200km 이상 닫지 마십시오. 암흑 예술로부터의 자기 방어를 가르치고 교장의 지위를 겸비한 인간 교사 암 브리 이모 우리 학교 전체가 태국 전역을 걸으며 마법부를 침략하고 덤블도어 군대를 조직하기 위해 세 손가락을 가진 몹을 시작했습니다. Fred와 George를 사서 교육부 앞에서 새로운 교육 개혁에 항의하고 요청하십시오. 하지만 결국에만 이모는 업장을 받았습니다 그리고 해리포터는 학교에 다시 자유와 평화를 되찾았습니다.
Lesson 5 Year 5
Tan show
This year, I think it's one of those badass. There are more crazier measures than the prevention measures for the 2019 coronavirus disease. Because of the rules for not having friends Do not close more than 200 kilometers. Because e, human teacher, Aunt Ambri, who taught self defense from dark arts and coupled with the position of headmaster The whole school of us started a three-fingered mob and walked all over Thailand to invade the Ministry of Magic. Fred and George bought things to protest and request a new educational reform in front of the Ministry of Education too. But in the end, that aunt ehman received its karma And Harry Potter was restored freedom and peace to school again.

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

0 ความคิดเห็น