คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

Nb1 :)

ตอนที่ 34 : ตัวอย่างโครงการ


     อัพเดท 31 ส.ค. 56
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : Nb1Three ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Nb1Three
My.iD: https://my.dek-d.com/nb1wps
< Review/Vote > Rating : 100% [ 1 mem(s) ]
This month views : 7,797 Overall : 408,289
97 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 495 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
Nb1 :) ตอนที่ 34 : ตัวอย่างโครงการ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 294 , โพส : 0 , Rating : 0% / 0 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด


ชื่อโครงการ วรรคทองกรองสาร

รายวิชา ภาษาไทย(ท31102)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวศิริพร อินทรารุณ         เลขที่ 15

นางสาวคันธรัต พรหมวงษ์      เลขที่ 17

นางสาวเพ็ญพิชญา ชูขาว       เลขที่ 19

นางสาววริษฐา เกี่ยวฝั้น          เลขที่ 20

นางสาวศิริรัตน์ อินเหมือน       เลขที่ 21

นางสาวพิชามญชุ์ นาคปลัด  เลขที่ 22

นางสาวมัลลิยา นุ้ยเกลี้ยง      เลขที่ 46

นางสาววรรณวิสา นวลศรี       เลขที่ 47

คุณครูที่ปรึกษา คุณครูรีวิว เส้งนุ่ม

สถานศึกษา โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมา

          การอ่านทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์คำกล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาชาวอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า การอ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหากปราศจากการอ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอและสามารถฝึกฝนได้เรื่อยๆ ตามวัย และประสบการณ์ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความคิด ความรู้และความบันเทิง มีผลต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ให้เจริญยิ่งขึ้น

            จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2551 ระบุว่า คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป ใช้เวลาอ่านหนังสือเรียนนอกเวลาเรียนและเวลาทำงาน เฉลี่ยวันละ 39 นาที โดยกลุ่มเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือมากที่สุด เฉลี่ย 46 นาที แต่หากเทียบกับประเทศอื่นยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก ซึ่งจากการจัดลำดับพฤติกรรมการอ่านพบว่าใน 1 ปี เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง 5 เล่ม ขณะที่เวียดนาม อ่าน 60 เล่ม สิงคโปร์ อ่าน 45 เล่ม และมาเลเซีย อ่าน 40 เล่ม                

            จากสถิติดังกล่าวพบว่า คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อปีจำนวนน้อยมาก แม้ว่าจะมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีก็ตาม และได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ จึงจัดทำโครงการวรรคทองกรองสารขึ้น โดยมีขอบเขตการอ่านหนังสือทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ มิตรภาพต่างสายพันธุ์” “เรไร ไลลา” “นิทานการเงินและ แว้งที่รักตามการกำหนดหนังสืออ่านนอกเวลาชั้นมัธยมปลายของกระทรวง ศึกษาธิการ การจัดทำโครงการนี้ ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสามารถนำความรู้และคุณธรรมต่างๆ ที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย      

เป้าหมาย

          เพื่อเป็นฝึกฝนทักษะทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยในการรักการอ่าน และสารมารถนำข้อคิด ความรู้ และคุณธรรมจากเรื่องที่อ่านปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

            1.เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ

            2.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้อ่าน

            3.เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

            4.เพื่อเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เรียนรู้ได้กว้างขึ้น

            5.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และคุณธรรมต่างๆที่ได้จากเรื่องที่อ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

            6.เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความผิดชอบต่อส่วนรวม

 

วิธีดำเนินการ

            1.สมาชิกกลุ่มประชุมและออกแบบเค้าโครงของโครงการ

            2.สืบค้นข้อมูล หัวข้อ และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดทำโครงการ

            3.ออกแบบและจัดทำใบบันทึกการอ่าน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

            4.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แก่สมาชิก

            5.รวบรวมผลงาน ข้อมูล และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดทำโครงการ

            6.วิเคราะห์ผลงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขผลงาน

            7.ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน

            8.จัดทำรูปเล่มโครงการ

            9.นำเสนอผลงาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

       วันที่ 5 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2556

 

กำหนดการดำเนินการ

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

5 สิงหาคม 2556

ศึกษาโครงการตัวอย่าง

สมาชิกทุกคน

2

6 สิงหาคม 2556

ประชุมและออกแบบเค้าโครงของโครงการ

สมาชิกทุกคน

3

6 สิงหาคม 2556

 

สืบค้นข้อมูล หัวข้อ และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดทำโครงการ

คันธรัต , มัลลิยา ,

ศิริรัตน์ , วรรณวิสา

4

6 สิงหาคม 2556

ออกแบบ และจัดทำใบบันทึกการอ่าน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ศิริพร , วริษฐา

5

7 สิงหาคม 2556

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แก่สมาชิก

สมาชิกทุกคน

6

8 สิงหาคม 2556

เริ่มดำเนินกิจกรรมของโครงการ

สมาชิกทุกคน

7

10 สิงหาคม 2556

รวบรวมผลงาน ข้อมูล และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดทำโครงการ

สมาชิกทุกคน

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

8

23 สิงหาคม 2556

วิเคราะห์ผลงาน ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขผลงาน

เพ็ญพิชญา , พิชามญชุ์

9

24 สิงหาคม 2556

ประเมินผล และสรุปผลการทำงาน

เพ็ญพิชญา , พิชามญชุ์

10

26 สิงหาคม 2556

จัดทำรูปเล่มโครงการ

ศิริพร

11

30 สิงหาคม 2556

นำเสนอผลงาน

สมาชิกทุกคน

 

สถานที่ดำเนินการ

            ประชุมและทำงานร่วมกันที่โรงเรียนพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ณ ที่พักอาศัยของสมาชิก

 

งบประมาณ

1.  แบบบันทึกโครงการ                                                                 100    บาท

2.  การจัดทำรูปเล่ม                                                                       60       บาท

3.  หมึกพิมพ์                                                                                 150     บาท

                                                                                        รวม    310     บาท

 

ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ

            1.ผู้อ่านมีทักษะทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความที่ดีขึ้น

            2.ผู้อ่านมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

            3.ผู้อ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า

            4.สามารถเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ของผู้อ่านให้กว้างขึ้น

            5.สามารถนำความรู้และคุณธรรมต่างๆที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

            6.มีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 

ปัญหาและอุปสรรค

            1.ด้านกระบวนการการทำงานกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีความคิดและทัศนคติที่หลากหลายแตกต่างกันไป ในบางครั้งที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงต้องใช้หลักประชาธิปไตย ยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลัก

            2.ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากครูอาจารย์หลายท่านหลายรายวิชาในคราวเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานไม่ค่อยมีความสะดวก และอาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีภาระงานรับผิดชอบมากมาย และยังส่งผลให้เวลาในการทำโครงการน้อยลง

 

สรุปผลการศึกษา

            การจัดทำโครงการวรรคทองกรองสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทำให้ผู้อ่านมีทักษะทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้และคุณธรรมต่างๆ ที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน มีทัศนคติในแง่บวกต่อการอ่านมากขึ้น ผู้อ่านจึงมีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องอ่าน และมีจินตนาการที่กว้างไกลขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้อ่านมีทักษะกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 

 Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
Nb1 :) ตอนที่ 34 : ตัวอย่างโครงการ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 294 , โพส : 0 , Rating : 0% / 0 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเน€เธ”เธทเธญเธ™เธžเธคเธฉเธ เธฒเธ„เธก 2561

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android