[Fic : Attack on Titan] ก๊วนมัธยมรักฉบับไททัน (Levi x Mikasa)

ตอนที่ 2 : ข้อมูลที่ควรรู้

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1,646
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 111 ครั้ง
  13 พ.ค. 61

T
B
 วิธีการคัดเลือกเด็กมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนชินเงคิ


เด็กที่มีสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนรุ่นที่ 104 ของโรงเรียนชินเงคิ

1.     1. เด็กจะต้องมีอายุระหว่าง 15 – 17 ปี

2.      2. หากเป็นเด็กจากเมืองใต้ดิน จะต้องมีการรับรองจากครูในโรงเรียนชินเงคิ อย่างน้อย 1 ท่าน

 

******************************

ลักษณะด้านต่างๆ ของโรงเรียนชินเงคิ


            ด้านการคัดเลือกห้องให้กับนักเรียน

1.      1. ห้องเรียนแต่ละชั้นปีจะมีทั้งหมด 4 ห้อง ได้แก่ ห้อง ห้องห้อง C ห้อง D

2.      2. ห้องเรียนทั้ง 4 ห้อง ไม่ได้คัดแยกนักเรียนตามลำดับคะแนนสอบเข้า หากแต่คละปนกันไปเพื่อจะได้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


               ด้านตำแหน่งต่างๆภายในห้องเรียน

1.     1.  ตำแหน่งหลักๆ ของนักเรียนภายในห้องจะแบ่งเป็น 2 ตำแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าห้องและสมาชิกสภานักเรียน

ส่วนนักเรียนคนอื่นๆ ถือว่าเป็นสมาชิกภายในห้องเรียน มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ

2.      2. เฉพาะปีหนึ่ง ห้องเรียนทั้ง 4 ห้อง จะมีคุณครูผู้ควบคุมดูแลห้องละ 2 คน

 

            ด้านลักษณะและพื้นที่ของโรงเรียนชินเงคิ

1.      1. โรงเรียนชินเงคิเป็นโรงเรียนประจำ

2.      2. โรงเรียนชินเงคิมีป่าต้นไม้ยักษ์เป็นอีกสถานที่ฝึกแห่งหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งมีขนาดและพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควร เพราะเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่โดยรวมทั้งหมดของโรงเรียนชินเงคิเพิ่มขึ้นไปด้วย

3.      3. หอพักของนักเรียนโรงเรียนชินเงคิ จะเป็นหอพักรวม

ซึ่งหมายความว่า นักเรียน 1 ห้อง จะได้อยู่หอพักรวมร่วมกัน 1 หอพัก แต่จะมีสัดส่วนที่แบ่งแยกเป็น ห้องพักชาย ห้องพักหญิง นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นให้อีกด้วย

****เหตุที่หอพักมีลักษณะรวม เนื่องจากโรงเรียนชินเงคิต้องใช้พื้นที่ในการฝึกมาก เหนือสิ่งอื่นใด บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรียนชินเงคิมีป่าต้นไม้ยักษ์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งป่าต้นไม้ยักษ์นี้ได้กินพื้นที่ของโรงเรียนไปพอสมควร

 

******************************

กฎระเบียบของโรงเรียนชินเงคิ


1. นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ อาทิตย์ละ 3 ครั้ง หรือถ้าต้องการวันและเวลามากกว่านั้น จะต้องทำเรื่องแจ้งให้ครูประจำห้องทราบ

1.      2. เมื่อถึงวันหยุด วันที่โรงเรียนเลิกเรียนเร็ว หรือวันที่ไม่มีการฝึก นักเรียนสามารถใส่ชุดลำลองและออกไปนอกบริเวณโรงเรียนได้

2.      3. เวลาในการกลับหอพักกรณีออกไปนอกโรงเรียนนั้น จะต้องกลับมาถึงหอพักไม่เกิน เวลา 20.00 น.

3.      4. เมื่อถึงเวลา 20.30 น. ครูประจำห้องเรียนของแต่ละห้องจะมาตรวจสอบความเรียบร้อยและจำนวนนักเรียนในหอพัก

4.      5. นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนชินเงคิไปแล้วนั้น จะได้เป็นทหารตามสังกัดทหารที่ตนเลือกไว้ทุกคน

**หากนักเรียนคนใดไม่ต้องการเป็นทหาร อยากจะประกอบอาชีพอื่นก็สามารถทำได้


******************************

ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมที่ตัวละครสังกัดอยู่ในปัจจุบัน


ชมรมทีมสำรวจ ครูที่ปรึกษา : เอลวิน

สมาชิก 10 คน : รีไวล์ ฮันจิ เฟอร์แลน อิซาเบล เพทรา ออรูโอ้ เอิร์ด กุนเธอร์ มิเกะ โมบลิท


ชมรมรักษาการณ์ ครูที่ปรึกษา : พิกซิส

สมาชิก(ตัวอย่าง) : (ยังไม่มีข้อมูลระบุ)


สภานักเรียน ครูที่ปรึกษา ไนล์

สมาชิก(ตัวอย่าง) : แอนนี่  ฮิตซ์  มาร์โล


:+:+:+:+:+:


ชมรมปรับปรุงกำแพงให้สวยงาม ครูที่ปรึกษา ฮันเนส

สมาชิก 8 คน : เอเลน มิคาสะ อาร์มิน แจน ซาช่า คอนนี่ ริโกะ เอียน


ชมรมวาดรูป  ครูที่ปรึกษา : ??

สมาชิก(ตัวอย่าง) : มีน่า


ชมรมทำอาหาร ครูที่ปรึกษา : ??

สมาชิก(ตัวอย่าง) : นานาบะ เกลเกอร์


ชมรมกำกับภาพยนตร์ ครูที่ปรึกษา : ??

สมาชิก(ตัวอย่าง) : มาร์โก้


ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล ครูที่ปรึกษา : ??

สมาชิก(ตัวอย่าง) : ยูมิล เบลทรูท


ชมรมยูโด ครูที่ปรึกษา : ??

สมาชิก(ตัวอย่าง) : ไรเนอร์


ชมรมเต้นรำ ครูที่ปรึกษา : ??

สมาชิก(ตัวอย่าง) : คริสต้า


 ******************************

ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชมรมทีมสำรวจ ชมรมรักษาการณ์ สภานักเรียน กับชมรมอื่นๆ


ชมรมทีมสำรวจ ชมรมรักษาการณ์ และสภานักเรียน : ใครที่อยู่ในชมรมเหล่านี้ แสดงว่าต้องการสังกัดกองทหารของชมรมนั้นๆ เลย เช่น ฮันจิ เป็นสมาชิกของชมรมทีมสำรวจ แสดงว่า ฮันจิต้องการสังกัดกองทหารทีมสำรวจนับตั้งแต่วันที่กรอกใบสมัครเข้าชมรม


ข้อแตกต่าง คือ ชมรมอื่นๆ เหมือนกับชมรมที่ให้นักเรียนที่ไม่ใช่ 1 ใน 3 ชมรมที่กล่าวมา ได้มีโอกาสและเวลาคิดสังกัดกองทหารที่จะเข้าไปพลางๆ ก่อน จึงค่อยตัดสินใจจริงๆ ในภายหลัง


            หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมสภานักเรียนได้ จะต้องเป็นคนที่คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎและผ่านการประเมินเป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรม และกลายเป็นสารวัตรทหารได้


หน้าที่ของชมรมทีมสำรวจ ชมรมรักษาการณ์ และสภานักเรียน ต่อนักเรียนผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก 1 ใน 3 ชมรมนี้


ก่อนที่จะให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้มีโอกาสเลือกสังกัดกองทหารที่ตนเองต้องการจะอยู่นั้น ทั้งชมรมทีมสำรวจ ชมรมรักษาการณ์ และสภานักเรียน จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลของสังกัดกองทหารที่ตนเองได้อยู่แก่นักเรียนคนอื่นๆ กล่าวคือ

ชมรมทีมสำรวจ ให้รายละเอียดข้อมูลของ สังกัดกองทหารทีมสำรวจ

ชมรมรักษาการณ์ ให้รายละเอียดข้อมูลของ สังกัดกองทหารรักษาการณ์

สภานักเรียน ให้รายละเอียดข้อมูลของ สังกัดกองสารวัตรทหาร

ซึ่งทางโรงเรียนจะเปิดให้วันหนึ่ง เป็นวันที่นักเรียนขอข้อมูลจากทั้งสามชมรมนี้ และจึงเข้าเลือกสังกัดกองทหาร เพื่อจะได้ตัดสินใจเข้าสังกัดทหารในแบบที่ตนเองต้องการได้ดีและแม่นยำขึ้น


หมายเหตุ : สำหรับกองสารวัตรทหารนั้น จะบอกรายชื่อห้องละ 10 ชื่อที่มีสิทธิ์เป็นสารวัตรทหารในวันที่นักเรียนจะต้องเข้าเลือกสังกัดกองทหาร

**************************************************************************************************

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 111 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

262 ความคิดเห็น

 1. #199 Luna_l (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 / 05:01
  ละเอียดดีค่ะ
  #199
  0
 2. #122 Yuri Yurina (=w=) SSCX (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 / 13:20
  ครูที่ปรึกษาที่ยังไม่ระบุจะเป็นใคนน้อ
  #122
  0