Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ name-snw

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นname
3 คำที่คือตัวฉัน "รักชายนี่" , "หลงชายนี่" , "หวงชายนี่"
การเรียนก็ดีนะ
งานอดิเรกส่องชายนี่
นิยามของฉันรักแสงยิ่งชีพ
เป้าหมายชีวิตภรรยามินโฮชายนี่
อดีตเด็กน้อย
ปัจจุบันโตแระ
อนาคตภรรยามินโฮชายนี่
คติประจำใจรักแสงตลอดไป
สิ่งที่ดีที่สุดชายนี่
ภาพยนตร์ที่ชอบซี่รี่ส์เกาหลี
ดนตรีที่ชอบเพลงทุกเพลงของชายนี่
หนังสือที่ชอบนิยาย
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบนอน (?)
ชอบทำอะไรใน Dek-Dปั่นฟิค
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าซารังเฮ

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ไม่ระบุ