My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุดของฉัน

[SF/OS] In the Mood l NCT (All x Yuta) [ 2 ตอน ]
"Today I'm IN THE MOOD for something" เรื่องสั้นตามอารมณ์ #inthemoodYT
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 21 ม.ค. 62 / 01:01 , Fanclub : 60
Tags : nct, nakamoto, yuta, allyu, doyu, jaeyu
Rating
0%
View - 726
Comment - 13

[SF/OS] In Orbit Around Yu l NCT [ 22 ตอน ]
เพราะโลกทั้งใบหมุนรอบยูตะ l Nakamoto Yuta l NCT #OrbitAroundYuta
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 30 ก.ย. 61 / 02:57 , Fanclub : 353
Tags : NCT, Yuta, JOHNYU, HANTA, JAEYU, TAEYU, WINYU, DOYU, AllYu
Rating
0%
View - 6,032
Comment - 141

[NCT] Nightmares l TAEYU / JAEYU [ 2 ตอน ]
"I will meet you again, in a reality which crueler than a nightmare." #NightmaresYT
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 30 ก.ย. 61 / 00:01 , Fanclub : 54
Tags : NCT, taeyu, jaeyu, yuta, taeyong, jaehyun
Rating
0%
View - 503
Comment - 8    My Fanclub
แฟนคลับของฉัน


ดูทั้งหมด 484 คน