My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุดของฉัน

(os/sf) to the moon - markmin [ 62 ตอน ]
362,600 km - marklee&najaemin
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 13 พ.ย. 62 / 22:24 , Fanclub : 2851
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 48,019
Comment - 561

nct markmin | s a c r i f i c e [ 2 ตอน ]

Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 29 ก.ย. 62 / 11:53 , Fanclub : 73
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 345
Comment - 4

王妃 - markmin (End) [ 33 ตอน ]
‘การที่องค์รัชทายาทจะขึ้นครองราชย์ได้หาใช่มาจากตัวพระองค์เพียงอย่างเดียว สตรีที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่หากเป็นบุตรสาวจากตระกูลสูงศักดิ์ ย่อมมีแต่จะส่งเสริมกันยิ่งขึ้นไป’
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 24 ส.ค. 61 / 19:35 , Fanclub : 2889
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 37,203
Comment - 933

(nct markmin) rosy cherry chubby cheeks [ 19 ตอน ]
แม้ว่าทานตะวันจะเติบโตขึ้นเพื่อซื่อสัตย์กับดวงอาทิตย์ แม้ว่าเด็กนั่นจะเติบโตขึ้นเพื่อรักคนอื่น .. เขาก็จะทำมัน (End)
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 13 ธ.ค. 60 / 22:02 , Fanclub : 1489
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 9,907
Comment - 265

ความรักทำให้คุณตาบอด [ 1 ตอน ]
คุณเชื่อรึเปล่าว่าความรักทำให้คนตาบอด?
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 1 มิ.ย. 62 / 20:11 , Fanclub : 30
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 192
Comment - 1

(nct markmin) I miss your cherry lips [ 2 ตอน ]
young and in love
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 10 เม.ย. 62 / 00:15 , Fanclub : 151
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 611
Comment - 12

(nct markmin) แม้ดอกไม้ไม่อาจผลิบาน [ 0 ตอน ]
ดอกไม้แม้ไม่อาจผลิบานในสนามรบ แต่ถือกำเนิดขึ้นได้ในดวงใจของคนสองคน
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 5 มี.ค. 62 / 17:15 , Fanclub : 22
Tags : markmin, nct, mark, jaemin
Rating
0%
View - 43
Comment - 0

เจ้าหญิงน้อย [ 0 ตอน ]
"จงอ่อนโยนและกล้าหาญ"
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 16 ม.ค. 62 / 18:00 , Fanclub : 18
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 35
Comment - 1

(nct markmin) dear cloud [ 5 ตอน ]
บางเวลาก็มองเห็น บางเวลาก็เจือจาง บางเวลาก็ไม่มี
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 13 ก.พ. 61 / 07:09 , Fanclub : 349
Tags : nct, markmin
Rating
0%
View - 1,596
Comment - 38    My Fanclub
แฟนคลับของฉัน


ดูทั้งหมด 8,607 คน