What's up

 

 


■ ชีวประวัติสุนทรภู่
■ ผลงานของสุนทรภู่
♦ นิราศ ๙ เรื่อง

▣ นิราศเมืองแกลง
▣ นิราศพระบาท
▣ นิราศภูเขาทอง
▣ นิราศเมืองเพชร
▣ นิราศวัดเจ้าฟ้า
▣ นิราศอิเหนา
▣ นิราศสุพรรณ
▣ รำพันพิลาป
▣ นิราศพระประธม
♦ นิทาน ๕ เรื่อง
▣ โคบุตร
▣ พระอภัยมณี
▣ พระไชยสุริยา
▣ ลักษณะวงศ์
▣ สิงหไกรภพ
เว็บหรือหน้าไอดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
"วรรณกรรมเอกสุนทรภู่"

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่๖ : นำเสนอและเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ในรูปแบบต่างๆ

นำเสนอ อาจารย์นัฏฐภรณ์ แก่นสาร
อาจารย์ประจำวิชา วรรณกรรมเอกสุนทรภู่
ท๓๐๒๐๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม

คณะผู้จัดทำได้แก่
๑.นางสาวธัญนันท์ ริชะนะ
๒.นางสาวนัทธมน เพ็ชรบุญ
๓.นางสาวพัชริดา อ่อนไม้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๖

หากผิดพลาดประการใด
ทางเราขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยข้อมูลสุนทรภู่
♥ K@POOK!
♥ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
♥ thaigoodview.com
♥ hlib.ru.ac.th
โค้ดตกแต่งเว็บและบทความ

♥ :-Daisy ✿
G Minor!

■ ผลงานของสุนทรภู่
♦ สุภาษิต ๓ เรื่อง
▣ สวัสดิรักษา
▣ สุภาษิตสอนหญิง
▣ เพลงยาวถวายโอวาท
♦ บทละคร ๑ เรื่อง
▣ อภัยณุราช
♦ บทเสภา ๒ เรื่อง
▣ ขุนช้างขุนแผน
(ตอน กำเนิดพลายงาม)

▣ พระราชพงศาวดาร
▣ บทเห่กล่อม
■ วรรคทองที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่
■ ที่มาของวันสุนทรภู่
#หมายเหตุ สัญลักษณ์ต่างๆคือ

■ หัวข้อใหญ่
♦ หัวข้อย่อยของหัวข้อใหญ่
▣ หัวข้อย่อยของหัวข้อย่อย

 
 
 

    Writer
งานเขียนที่อยากแนะนำUpd : -
Rating
0%
View :
Post :
Fanclub :

งานเขียนล่าสุดของฉัน

เกียรติคุณสุนทรภู่
เราได้สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่ ทั้งหมดนี้เว็บหรือหน้าไอดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา "วรรณกรรมเอกสุนทรภู่" หากผิดพลาดประการใด ทางเราขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
Upd : 11 ก.พ. 57 / 00:11
Rating
0%
View : 27229
Post : 0
Fanclub : 10   Friends
มาทำความรู้จักเพื่อนๆของเรากันเถอะ
เพื่อนทั้งหมด
1

VR01STABLE ϟ