คลังศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนนิยาย 3

ตอนที่ 7 : กล่าว (อย่าง) 8 หน้า A4

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 451
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    4 เม.ย. 58กล่าว (อย่าง)

 

*ใช้หลังบทสนทนา


 

กล่าว หมายถึง บอก แจ้ง พูด

 

Þ    กล่าวอย่างกดดัน

 

Þ    กล่าวอย่างกระง่อนกระแง่น

 

Þ    กล่าวอย่างกระเง้ากระงอด

 

Þ    กล่าวอย่างกระจองอแง

 

Þ    กล่าวอย่างกระฉับกระเฉง

 

Þ    กล่าวอย่างกระชดกระช้อย

 

Þ    กล่าวอย่างกระชับ

 

Þ    กล่าวอย่างกระชุ่มกระชวย

 

Þ    กล่าวอย่างกระโชกกระชั้น

 

Þ    กล่าวอย่างกระโชกโฮกฮาก

 

Þ    กล่าวอย่างกระซิบกระซาบ

 

Þ    กล่าวอย่างกระเซ้ากระซี้

 

Þ    กล่าวอย่างกระเซ้าเย้าแหย่

 

Þ    กล่าวอย่างกระด้าง

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างกระตือรือร้น

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างกระปรี้กระเปร่า

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างกระวนกระวาย

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างกลัวๆ

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างกลุ้มๆ

 

Þ   ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างกำกวม

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างเกร็งๆ

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างโกรธแค้น

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างขรึมๆ

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างขวางๆ

 

Þ    ...
 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างขัดเคือง

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างขัดจังหวะ

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    ...

 

Þ    กล่าวอย่างขื่นขม

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเคลือบแคลงใจ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างงงๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเจ็บปวด

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างใจร้าย

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างฉงน

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเฉียบขาด

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างดื้อดึง

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างตลกๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างตะขิดตะขวงใจ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างตื่นกลัว

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเต็มใจ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างถนอมน้ำใจ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างทุกข์ใจ

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างน้ำขุ่นๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างบอบช้ำ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    กล่าวอย่างปวดช้ำใจ

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเป็นกันเอง

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    กล่าวอย่างแผ่วๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างมีความสุข

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    ...

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างโมโห

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างยิ้มๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเย็นๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเยือกเย็น

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ    ...

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างรอบรู้

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างร่าเริง

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างเร่งรีบ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างลังเล

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างลืมตัว

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างไวๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ    ...

Þ    กล่าวอย่างสดชื่น

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างสะบัดๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    กล่าวอย่างสุภาพ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างหงุดหงิด

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างหมดเปลือก

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    ...

Þ   

Þ    กล่าวอย่างห้วนๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างหวาดเสียว

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างอบอุ่น

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างอ่อนหวาน

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างอ้อมๆ

Þ    กล่าวอย่างอ่อยๆ เสียงเบาๆ ค่อยๆ

Þ   

Þ    กล่าวอย่างอายๆ

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ   

Þ    กล่าวอย่างฮึกเหิม


ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

11 ความคิดเห็น