คลังศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนนิยาย 3

ตอนที่ 5 : ไม่... (9 หน้า A4)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 450
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    9 ส.ค. 58ไม่

 

     ความหมายของคีย์เวิร์ดส์แต่ละคำสามารถดึงมาจากตัวที่เหมือนกันด้านบนได้เลยนะครับ เพียงแต่ต้องเติม ไม่ ที่แปลว่าปฏิเสธเข้าไปด้วย

 

วิธีใช้

 


- “โอ๊ยยย!...ช่างเถอะแม่ เดี๋ยวไอ้ต้นมันก็กลับมาเองแหละ ฉันไม่กังวล


- “มันจะไปตายห่าตายเหวที่ไหนก็ไปฉันไม่สนใจหรอก!” เธอไม่แคร์

 


©
     
ไม่กดดัน


©
     
ไม่กระฉับกระเฉง


©
     
ไม่กระชับ


©
     
ไม่กระชุ่มกระชวย


©
     
ไม่กระด้าง


©
     
ไม่กระดิกหู ไม่รู้เรื่องที่เขาพูด เช่น ฉันไม่เห็นจะเข้าใจที่แกพูดเลย  เธอไม่กระดิกหู


©
     
ไม่กระตือรือร้น


©
     
ไม่กระเตื้อง


©
     
ไม่กระโตกกระตาก


©
     
ไม่กระทบกระเทือน


©
     
ไม่กระทบใจ


©
     
ไม่กระเทือน


©
     
ไม่กระเทือนใจ


©
     
ไม่กระปรี้กระเปร่า


©
     
ไม่กระฟัดกระเฟียด


©
     
ไม่กระวนกระวาย


©
     
...


©
     
ไม่กรี๊ด


©
     
ไม่กล่อม


©
     
ไม่กลัดกลุ้ม


©
     
ไม่กลัว


©
     
ไม่กล้าตัดสินใจ


©
     
ไม่กล่าว


©
     
...


©
     
ไม่กล้าแสดงออก


©
     
ไม่กล้าหาญ


©
     
ไม่กวน


©
     
...


©
     
ไม่กังวล


©
     
ไม่กัด ไม่พูดเหน็บแหนม


©
     
ไม่ก้าวร้าว


©
     
...


©
     
ไม่กีดกัน


©
     
ไม่เก็บความรู้สึก


©
     
ไม่เกร็ง


©
     
ไม่เกรงกลัว


©
     
...


©
     
ไม่เกรงใจ


©
     
...


©
     
ไม่เกริ่น คือ พูดเข้าเรื่องเลย


©
     
ไม่เกรี้ยวโกรธ


©
     
...


©
     
ไม่เกี่ยง


©
     
ไม่เกี่ยงงอน


©
     
...


©
     
ไม่เกี่ยว


©
     
ไม่แก้ ไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดที่พูดออกไป


©
     
ไม่แก้ตัว ไม่ลบล้างความผิดของตน


©
     
...


©
     
ไม่โกรธ


©
     
ไม่โกหก


©
     
...


©
     
ไม่ไกล่เกลี่ย


©
     
...


©
     
ไม่ขยัน


©
     
...


©
     
...


©
     
ไม่ขยาย


©
     
...


©
     
...


©
     
ไม่ขวยเขิน


©
     
ไม่ขวาง


©
     
ไม่ขอ


©
     ...


©
     
ไม่ขอร้อง


©
     
...


©
     
ไม่ขัดขวาง


©
     
ไม่ขัดข้อง


©
     ...


©
     
ไม่ขัดใจ


©
     
ไม่ขาน


©
     
ไม่ขานรับ


©
     
ไม่ข้าม ไม่ข้ามคำพูดบางประโยคที่ต้องการจะบอก


©
     
ไม่ขี้เกียจ เช่น ไปก็ได้ แต่ขอแต่งตัวแป๊ปหนึ่ง ฉันไม่ขี้เกียจ


©
     
...


©
     
ไม่ขี้โม้


©
     
...


©
     
ไม่ขึงขัง


©
     
...


©
     
ไม่ขืนใจ


©
      

©
     
ไม่ขุ่นเคือง


©
    ...


©
     
ไม่เข็ด


©
     
...


©
     
ไม่เข้มแข็ง


©
     
...


©
     
ไม่เข้าใจ


©
     
...


©
     
...


©
     
...


©
     
...


©
     
ไม่แข็งแรง


©
     
ไม่คร่ำครวญ


©
     
ไม่คล้อยตาม


©
     
...


©
     
ไม่ค่อยพูด


©
     
...


©
     
ไม่คัดค้าน


©
     
...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่คุ้น

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่เคลิ้ม

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ไม่งง

©      ไม่ง้อ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     ...

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©      ...

©     

©     

©      ไม่เจ็บ ไม่กระเทือนใจ หรือไม่ปวดตามร่างกาย

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่แจง ไม่อธิบายขยายความ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ...

©      ไม่เฉลย

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ไม่ชวน

©     

©      ....

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ...

©      ไม่ซอกแซก

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ดูดำดูดี ไม่สนใจเลย

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ได้ตั้งใจ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©      ไม่ตะลึง

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ถาม

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่เถียง

©     

©     

©     

©      ...

©      ไม่ทราบ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ทักทาย

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©      ไม่นุ่มนวล

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ไม่บอก

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ปฏิเสธ

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ปลื้ม

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่เป็นกังวล

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่เผลอ

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่พอใจ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่พูด

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©      ไม่ฟัง

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่มั่นใจ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©      ...

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ยอม

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ไม่ยินยอม

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ยืนยัน

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่แย้ง

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ระบุ ไม่บอกเจาะจง

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่รับทราบ ไม่เอามาเป็นธุระด้วย

©     

©     

©     

©      ...

©      ...

©     

©      ...

©      ไม่ร่าเริง

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่รู้

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©      ไม่ลงความเห็น

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ลา

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่เลือก

©     

©      ...

©     

©     

©      ...

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่วีน

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่สงสัย

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ไม่สุภาพ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่เสียใจ

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ใส่ความ

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©      ...

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©      ไม่หลงกล

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©      ไม่หลุดปาก

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่หวั่น ไม่มีอาการกริ่งเกรง

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่หัวเราะ

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ไม่เห็นด้วย

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ให้เหตุผล

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่ออกเสียง

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ...

©      ...

©      ...

©      ไม่อ่อนหวาน

©      ...

©      ไม่อ้อมค้อม

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ...

©      ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©      ไม่เอ่ย

©     

©      ไม่เอะใจ

©     

©     ...

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     

©     นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

11 ความคิดเห็น