คลังศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนนิยาย 3

ตอนที่ 28 : ถาม (อย่าง) 8 หน้า A4

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 373
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    2 ธ.ค. 57
ถาม (อย่าง)


 

 

*ใช้หลังบทสนทนา

 


 

ถาม หมายถึง พูดเพื่อรับคำตอบ

 


 

Ïถามอย่างกดดัน

Ï

Ï

Ï...

Ïถามอย่างกระฉับกระเฉง

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างกระปรี้กระเปร่า

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างกลบเกลื่อน

Ï

Ï...

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ïถามอย่างกวนๆ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างกำกวม

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างขัดจังหวะ

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างขุดคุ้ย

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างค้นคว้า

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างค่อยๆ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างเครียดๆ

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างจ๋อยๆ

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างจุ้นจ้าน

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï……

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างใจเย็น

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างฉะฉาน

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างชอกช้ำใจ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ïถามอย่างเซ็งๆ

Ï

Ï

Ï....

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างตรงๆ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างแปลกใจ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างพยาบาท

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างเพ้อฝันลมๆ แล้งๆ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างมืดแปดด้าน

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างยียวน

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างเย็นๆ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างเยือกเย็น

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï....

Ï

Ïถามอย่างรวบๆ ถามสิ่งต่างๆ หลายๆ อย่างเข้าไว้ในประโยคเดียว

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างระวัง ระวังคำถามที่ถามออกไป หรือถามขณะที่ระวังภัยรอบตัวไปด้วย

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างรีบๆ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างโรแมนติก

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ïถามอย่างลอกแลกหลุกหลิก ลุกลน เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีพิรุธไม่จริงใจ

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ïถามอย่างละลาบละล้วง

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างเศร้าหมอง

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างสยอง

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างสอดแนม

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างสะเทือนใจ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างสำราญ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างหมดเปลือก

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ïถามอย่างหลงใหล

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างเหลวไหล

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างโหดร้าย

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างออกรส

Ï

Ï

Ïถามอย่างออดอ้อน

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างอ่อนอกอ่อนใจ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างอายๆ

Ï

Ï...

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างอาวรณ์

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างอึดอัดใจ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïถามอย่างเอือมๆ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ïนิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

11 ความคิดเห็น