คลังศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนนิยาย 3

ตอนที่ 16 : แจ้ง (อย่าง) 4 หน้า A4

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 127
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    12 เม.ย. 58
แจ้ง (อย่าง)

 

*ใช้หลังบทสนทนา
 

แจ้ง หมายถึง บอกให้รู้ 

µ   แจ้งอย่างกดดัน

 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างกระชุ่มกระชวย

 

µ   แจ้งอย่างกระด้าง

 

µ   แจ้งอย่างกระด้างๆ

 

µ   แจ้งอย่างกระตือรือร้น

 

µ   แจ้งอย่างกระปรี้กระเปร่า

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ..

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างกร้าวๆ

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างกลุ้มๆ

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างกว้างๆ

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างโกรธๆ

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างขรึมๆ

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ... 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างขึงขัง

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ....

 

µ   แจ้งอย่างครบถ้วน

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   แจ้งอย่างจ๋อยๆ

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...


µ  
แจ้งอย่างฉะฉาน

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

 

µ   ...

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างซื่อๆ

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างเพลียๆ

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างโมโห

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างรวดร้าวใจ

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างร่าเริง

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างรีบๆ

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างว้าวุ่นใจ

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   ...

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   ...

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างหมดเปลือก

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างหัวเสีย

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างอดไม่อยู่

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างอายๆ

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างอึกๆ อักๆ

µ  

µ  

µ  

µ   แจ้งอย่างฮึดฮัดนิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

11 ความคิดเห็น